J/122 IRC rating


Gänget på Pen Azen har tidigare framgångsrikt kört bland annat J/109 och Open 6.50.

Nu har de första J/122:orna börjat kappsegla. Preliminärt skulle man få ett IRC-mätetal på 1.089, men det verkar som att det blir snäppet högre. De första båtarna kör i Frankrike:

J Lance 4 = TCC 1.094
Pen Azen = TCC 1.096

Båda fick varsin vinst på race 5 och 6 i IRC1 på SNT Voile men den första riktiga testen blir Spi Ouest första veckan i april.