Inbjudan Gotland Runt 2008

Nu är inbjudan uppe för Gotland Runt 2008.

Kungl Svenska Segel Sällskapet, KSSS, arrangerar Eurocard Gotland Runt med start i Sandhamn den 29 juni 2008

Eurocard Gotland Runt är öppen för:

ORC International och ORC Club med minst GPH 525,0 och högst 755,0 sek/M enligt 2007 års regler. Justeringar kan komma att ske med hänsyn till 2008 års regel.

Grand Open (mätregel ORC Club) med GPH mindre än 525,0 enligt 2007 års. regel. Justeringar kan komma att ske med hänsyn till 2008 års regel.

IRC med “endorsed certificate“, samma storleksklass som ORC International och ORC Club.

LYS enligt gällande LYS tabell 2008 med LYS-tal 1,07 eller högre.

Swan-klass enligt Nautors Swan Rating.

Multihull, 30 eller 60 fot, scratch.

Classic Yachts, båtar byggda före 1968 i antingen trä eller metall och utan stora avvikelser från original ritningarna. Alternativt en replika eller kopia på ovanstående, byggd utan åldersbegränsning. (Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att av avgöra vad som kan klassas som Classic Yachts.)

Samtliga respitklasser skall vara minst 15 anmälda båtar.

Entypsklasser skall vara minst 10 anmälda båtar i varje klass.

Båtar under 7 m måste godkännas av tävlingsledningen.

Slutlig klassindelning sker först efter anmälningstidens utgång då antalet anmälningar kan överblickas.

Vi öppnar för anmälan den 1 februari 2008.

18 Comments

 1. Alexander Nov 28, 2007 Reply

  *Hämtar popcorn*

 2. PelleL Nov 28, 2007 Reply

  Det var väl bra…..det intressanta blir ju hur folk väljer.

 3. Stefan Nov 28, 2007 Reply

  Vet någon vad en IRC mätning kostar? Vad jag förstår så erfodras det för att segla IRC i GR.

  Mvh
  Stefan

 4. PelleL Nov 28, 2007 Reply

  Det där är bara mätbrevsavgifterna. Vad som tillkommer är kostnad för ev. mätning och vägning. I England kan man få ett “endorsed” mätbrev utan vägning och mätning av båten om det är en båttyp som finns på RORC’s standardbåtslista (finns på ett blad i mätbrevsansökan) och ägaren accepterar de standardmått och vikter som anges och det är rätt säkert att anta att tillämpningen blir den samma i Sverige. De flesta tjänar dock lite mätetal på att verkligen mäta och väga sin egen båt men då skall mätmannen ju ha lite betalt. Själva mätningen i IRC är inte så omfattande men skall man väga båten tillkommer givetvis krankostnad mm.
  Rigg och segel måste alltid mätas.
  Om man har (haft) ett IMS brev kan man ta de flesta mått från det och den mätnign som krävs är ännu enklare.

 5. Pelle Nov 28, 2007 Reply

  Fortfarande time-on-time…

 6. Peter Nov 28, 2007 Reply

  “Banorna kan komma att seglas åt endera hållet. Detta meddelas på Skepparmötet. Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att ändra bansträckningar i händelse av extrema väderutsikter”

  Gotland Runt motsols? Är det verkligen möjligt!?

 7. Author
  Peter Gustafsson Nov 28, 2007 Reply

  Motsols fanns väl som en option redan förra året.

  Hade varit lite kul med variation?

 8. Alexander Nov 28, 2007 Reply

  Personligen tycker jag motsols hade varit kul, blir mindre “rutinsegling” och mer spännande på nåt sätt!
  Blir många häftiga båtar 2008..

 9. Peter Nov 28, 2007 Reply

  Möjligt att det fanns då. Känns dock lite som att åka Vasaloppet från Mora till Sälen.

 10. Alexander Nov 28, 2007 Reply

  Det var så man seglade från början Peter, banan på 250M gick med start i Visby ner till Ölands norra grund, österut runt Hoburgen motsols runt Gotland och Gotska Sandön med målgång utanför Visby.

 11. Sven Nov 28, 2007 Reply

  Skulle vi sätta upp ett provisorisk anmälingslista? Jag menar, KSSS skall öppna anmälningen först 1 Feb. 2008.

  Det vore intressant att få se hur bred intressen värkligen är.

 12. Peter Nov 28, 2007 Reply

  Och Gustav Vasa åkte från Mora till Sälen….

 13. Alexander Nov 28, 2007 Reply

  Dåså! :D

 14. Stefan Nov 29, 2007 Reply

  Tog sig Gustav Vasa runt Gotland, och i så fall vilket håll och var det på skidor?? Preliminär lista kanske kunde vara något frågan är hur pass ledande bindande den blir. Jag kommer initialt anmäla mig i ORCI 2.

  Stefan

 15. Mats V Nov 29, 2007 Reply

  Peter,

  Kan du ordna en lite informell “poll” som folk kan fylla i så att man får en indikation på antalet till resp klass i GR 2008? Skulle vara intressant läsning eftersom det snackats så mycket i diverse forum.

 16. Author
  Peter Gustafsson Nov 29, 2007 Reply

  Löser det under dagen.

  Vill ni ha klasser också, eller bara olika regler?

 17. Stefan Nov 29, 2007 Reply

  Klasser tycker jag.// Stefan

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.