Nya regler för offshore i Norge

Senaste nytt på säkerhetssidan i Norge. Min tolkning är att det räcker att ha gått “ISAF Approved Offshore Personal Survival Course” och att man ej måste gå en separat “First Aid Training” för att köra kategori 2.

Att det kan vara en bra kurs är en annan femma…

Nye nasjonale forskrifter for offshore seilaser

Teknisk komité i Norges Seilforbund har utarbeidet nasjonale forskrifter for offshore seilaser. Disse er gjeldene fra 21. januar i år.

Forskriftene for offshore seilaser:

1) NSF anbefaler at minst en person i regattakomiteen for OSR Kategori 0,1 og 2 seilaser skal ha godkjent sikkerhetsopplæring, ISAF Approved Offshore Personal Survival Course.

2) NSF anbefaler at alle deltagende båter sikkerhetskontrolleres av arrangøren ved seilaser i Kategori 0,1 og 2, dog skal minimum 30 prosent av alle deltagende båter sikkerhetskontrolleres av arrangøren ved seilaser i Kategori 0,1 og 2.

3) Forskriftene i punkt 2 gjelder for alle offshore seilaser i kategori 0, 1 og 2 som arrangeres av en organisasjon tilknyttet NSF, og kan ikke fravikes av arrangøren jf. Kappseilingsreglene §87.

4) NSF’s styrebeslutning 83/06 om krav til sikkerhetsopplæring etter OSR Section 6: ”OSR 6.01 gjelder i sin helhet fra 01.01.2008”, er å forstå som en nasjonal forskrift som gjelder for alle arrangører tilknyttet NSF, og som ikke kan fravikes av arrangøren jf. Kappseilingsreglene §87.

NSF gjør oppmerksom på at dette gjelder den til enhver tid gjeldende OSR Section 6. Fra 2008 er kravet til sikkerhetsopplæring etter OSR Section 6 kategori 2 endret til ”30% minimum to personer inklusive skipperen”.

5) Et ISAF Approved Offshore Personal Survival Training Course (Ref OSR 6.01) vil i 2008 aksepteres som First Aid Training etter OSR 4.08.4. Dette er en nasjonal forskrift som ikke kan fravikes av arrangøren jf. Kappseilingsreglene §87.

6) Beslutningene over skal publiseres på www.seiling.no og sendes til alle arrangører av OSR kategori 0,1 og 2 seilaser i Norge.

Kommentar: ISAF Approved Offshore Personal Survival Course godkjennes av nasjonal myndighet (i Norge av NSF) på vegne av ISAF.

1 Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.