Mätnytt från VKSF

Här har vi den senaste officiella infon från Västkustens Seglarförbund. Vi har väl koll på det mesta, men det känns bra att det informeras i större utsträckning?

MÄTNYHETER VÅREN 2008

Det stundar en ny spännande seglingssäsong efter en vinter som har varit som en lång och blåsig höst. Men vi ser fram mot många spännande kappseglingar bl.a. i Lyscupen som startar upp igen nu till våren i tre olika grupper längs kusten. Dessutom kommer en mängd entyps seglingar att gå av stapeln och vi kommer att ha ett EM i Havskappsegling på Marstrand den första veckan i augusti med ett 50 – tal båtar.

LYS

Kommitterarna som arbetar med lys har som vanligt haft en slitsam period med att gå igenom ett stort antal kappseglingsresultat, utvärdera dessa samt förslå nya båttyper och samla in mått och uppgifter på dessa till årets lystabell och inte minst att gå igenom förra årets lysmätbrev och stämma av dessa. Dessutom har vi en regeländring beträffande Lysspinnakern. Det innebär att den “gamla” Lys gennakern får ett avdrag med 0.01 jämfört med den symetriska spinnakern.

Efter diskussioner med Norges Lysrepresentanter har 15 nya båtar tagits in i årets Lystabellen bl.a följande:

Arcona 370
Dufour 34 med LR och HR
First 33.7
Hanse 311
Hanse 312
Hanse 342
Hanse 411
Linjett 40
X–37
X–40
Skippi 650

Dessutom har följande båtar fått reviderade Lystal:

Aphrodite 22 +0.01
Bavaria 35 M -0.01
CB 66 R -0.02
Cumulus +0.01
Dehler 29 +0.01
First 27.7 -0.01
J/80 -0.01
Sheriff 600 +0.02

NYA MÄTREGLER

Vi kommer att ha två nya respitregler på våra Havs- och distanskappseglingar i Sverige detta året.

O R C International

Den första O R C International är en utveckling av I M S – regeln som vi har haft sedan början på 1990 – talet.

Årets nyheter utöver namnet O R C International är bl.a. att man har sett över stabilitetsberäkningen och dess inverkan på mättalen samt även beräkningen på det förliga och akterliga överhängen, då båten vattenlinjelängd förändras under segling.

De som har haft ett I M S – mätbrev de senaste åren behöver inte göra några kompletteringar. Dock den som har en asymmetrisk spinnaker ( gennaker ) i sin segelgarderob bör mäta om denna.

I R C

Den andra mätregeln som har tagits upp här i Sverige i år är I R C. I R C har använts främst i England och på Franska kanalkusten under de senaste åren. I R C är en utveckling av den gamla Chanel Handicap Rule, Royal Ocean Racing Club står som “huvudman” för denna respitregel och regeln är hemlig och mättalet ” finjusteras ” endast av några personer knutna till den engelska och franska organisationen.

Till skillnad mot O R C International ( I M S ) finns endast ett mättal oberoende av vindstyrkor och bantyp.

Svenska Seglarförbundets mätkontor hjälper er som seglar här i Sverige att få ett I R C – mätbrev.

De seglingar som har en I R C – klass i år är KSSS ( Gotland Runt och Sandhamn Open ) samt GKSS med G O R. Dessa två arrangörer har bestämt att båtarna skall har ett s.k. Endorsed Certificate i dessa seglingar.

Endorsed Certificate innebär att mått och vikter skall mätas av en licensierad förbundsmätman som t.ex. måtten på rigg – segel ( här godkänns segelmakare som har auktoriserats ) skrov ( mått på överhäng i fören och i aktern ) – djupgående och deplacementet, om båtägaren ej accepterar I R C standard vikt ( som är lågt angiven ) och som påverkar mättalet negativt för den aktuella båten.

De som har ett max. två år gammalt I M S – mätbrev kan använda sig av ett flertal mått från detta men måste komplettera med vissa.

Om du skall segla i en I R C klass under säsongen skall du ta kontakt med någon licensierad förbundsmätman tidigt under våren så att du kan få ut ditt I R C mätbrev i tid. Detta gäller också nya eller kompletteringar till ditt O R C International mätbrev.

Tommy Andersson

Mätchef V K S F

14 Comments

 1. PeterK Mar 4, 2008 Reply

  Kan bara konstatera att lys-kommiten INTE jobbar i enlighet med SSF intentioner.
  a) Lys skall underlätta för breddsegling med olika båttyper
  b) Endast två modeller av den båtproducent som kanske säljer flest nya båtar i Sverige årligen finns med.

  1. Bavaria 35M, 2) Bavaria 34
  Inte helt säker ens på om någon av dessa produceras längre……

  Tror att det enda sättet att “rädda ansiktet” på Lys-kommiten vore att de genast använde sig av Nor-Lys informationen och därigenom infogade samtliga där lyssatta båtmodeller.
  Ingenting säger ju att dessa sen INTE skulle kunna ändras allt eftersom resultaten från de 9000 starter som enligt uppgift sker årligen i Sverige och skall ligga till grund för tabellens utseende..

  Släpp prestigen och sluta med revirpink så kanske vi kan få en LEVANDE lystabell till gagn för breddseglandet i Sverige 2009.

 2. Jocke_R Mar 4, 2008 Reply

  Man kanske skulle kunna tipsa om att använda NorLYS för de modeller som sakans på de “lättsammare” tävlingarna, typ klubbrace och på så sätt öka det statistiska underlaget. Eller är stor skillnad mellan systemen, skalfaktor? Seriösare sammanhang kan man väl begära cert.

 3. Jocke_R Mar 4, 2008 Reply

  Av tystnaden i denna tråd tolkar jag det som att det var en dålig ide…

 4. SWE140 Mar 5, 2008 Reply

  …eller så har det diskuterats att folk har tröttnat?

 5. Andreas Mar 6, 2008 Reply

  Haha
  Kanske har detta ältats läääänge….
  Kanke är det så att det finns många båtar som kappseglar på LYS-nivåer där man beaktat resultaten och gjort sitt jobb inom SWELYS?

  Peter
  Är dessa båtar de enda som inte produceras längre?
  Hur är det med Express? Om denna båt skall behålla samma lys som i början av 80talet när segelutvecklingen gått framåt-rättvist nja…

  Det finns båtar som Marinette som bara tillverkats i en verkligt fåtal båtar men fortfarande med i LYS….varför skall de tas bort?

 6. PeterK Mar 6, 2008 Reply

  Andreas.
  Min avsikt var inte att hugga på båtar som inte tillverkas längre utan peka på Lyskommiténs svaga arbete. Hela grejen med Lys är ju att göra det lätt för olika båttyper att kappsegla med/mot varandra.
  Eftersom alla inblandade, SSF/klubbar/aktiva är oroade över det minskade deltagarantalet borde det väl vara Lyskommiéns uppgift att dra sitt “strå till stacken” och göra det enkelt för innehavare av nyare båtar.
  Den tillverkare som antagligen säljer mest verkar vara Bavaria (synpunkter på det kan man ha men det lämnar vi här) och jag tycker det då är svagt av denna kommité att inte få fram lystal för dessa båtar. Ursäkten om att de skulle tillverkas i för många versioner tycker jag inte håller.
  4 variationer av Hanse har tillkommit med inga t.ex Elan!!?!

  Jag tycker att en intressant utveckling av denna tråd, som ältats läääänge…, kunde vara;
  -“Vilka båtar saknar ni i Lystabellen?”

  Om inte annat så kunde det kanske ge lyskommitén idéer och uppslag för 2009

 7. Author
  Peter Gustafsson Mar 6, 2008 Reply

  En del handlar förstås om resurser. Gissningen är att man skulle behöva 1-2 killar/tjejer till för att få “världens bästa LYS-system”. Antingen kan SSF lösa detta, eller så måste man hitta samarbetsmodeller med andra länder (synergieffekterna är ju enorma).

  Det blir 50:- extra per startande LYS-båt. Men min känsla är att vi redan idag betalar till SSF så att det borde täcka detta???

  En annan sak som jag fick höra är att alla intäkter från reklamlicenser från handikappsegling (LYS, ORC, IRC) är oronmärkta till juniorverksamhet, medan entypsklasserna (typ Express) bestämmer själva vart pengarna skall gå? Kan det stämma?

  PS. Andreas… jag blev anfallen av Bavaria 35 Match-seglare på mässan som tyckte jag skulle sluta bråka med er :-) Är ni lika energiska allihop?

 8. SWE140 Mar 6, 2008 Reply

  PeterK, intressant aspekt men jag tycker att det är inte schyst att ge sig på den ideellt arbetande LYS-kommiten när ägarna till nämnda båtar i stort saknar intresse (eller visar inte det) för kappsegling. Det finns en hel del båtar som finns i tabellen men var är de på kappseglingarna? Båttyper som kappseglas med mätbrev läggs in i tabellen om en båtstandard kan tas fram. För att kunna det så krävs det viss tillförlitlig information hur båtbeståndet ser ut (relevanta mått). LYS är endast en del i hela seglingens regelverk. Vi styrs av KSR och redskapsregler samt av LYS-klassregler när vi kappseglar. I den punkten har NORLYS det något lättare. Deras tabell behöver inte ha samma kvalitet då varje båt bedömms utifrån indivuella mätbrev. Deras tabell fungera egentligen endast som en referens. I SweLYS är tabellen båtens standard och du kan bli diskat om din båt ligger utanför “standarden” obeoende om du har gjort några ändringar. Åt andra sidan tror jag inte att det gynna seglingsverige om man uppmuntra till optimeringar genom dåliga båtstandard. Det ligger i seglarnas intresse att ha en tillräckligt bra båtstandard. Jag minns diskussionerna när båtar deltar på kappseglingar med en del avvikelse. Med dålig underbyggs båtstandard skulle sådana båtar kunna bli styrande för standarden. Lyckligtvis kunde LYS-kommiten undvika det och jag hoppas att de gör det även i framtiden.
  Det bästa sättet för att få sin båttyp i tabellen är att söka mätbrev om båten inte finns med i tabellen även för kanske endast ett fåtal tillfällen. (Jag hade mitt cert även ifjol fast jag visste att det skulle vara tveksamt om jag få båten i sjön.) Gör det många så kommer båten antagligen in i tabellen efter endast några få år. Se CB66 Racer som kom efter endast några få säsonger i tabellen. Priset för ett mätbrev är lågt och det är väl bra om man får även lite kunskap om sin båt när man mäta in den. Alla mått kan tas själv fram och om så behövs så finns det säkerligen hjälp i klubben eller distrikt. Har man problem med mätning så kan man alltid vänder sig till SSF för att få några tips (jag vill minnas att det finns även våg att hyra om så skulle behövas).

 9. L Mar 6, 2008 Reply

  Precis som SWE 140 antyder måste givetvis en LYS kommité prioritera. Det är nog i det närmaste omöjligt att sätta rättvisa lystal för alla båtar som dyker upp. Viktigt är kanske att bli ännu bättre på att undersöka och prioritera de båtar som är mest troliga att kommer att delta på kappseglingar. Att Bavariabåtarna inte ges någon större prioritet förefaller för mig helt korrekt. Den som har det minsta intresse för kappsegling (ja, kanske även segling i allmänhet…) torde väl inte välja en sådan (kanske med Match som undantag…). Det finns säkert många fler båtar som skulle kunna prioriteras bort på sådana grunder. Onödigt att slösa tid där det ändå är i det närmaste hopplöst.
  Följer man lystabellens utveckling tycker jag faktiskat att kommitén skall ha en eloge gällande hur fort mer sportiga båtar, som är ämnade för kappsegling, kommer in!
  Det finns väldigt mycket åsikter om hur detta arbete sköts inom SSF. Visst skulle det säkert kunna bli mycket bättre, men personligen tycker jag mycket av kritiken är orättvis då man beaktar de personella förutsättningarna som ges. Några få personer som verkligen sliter… Kanske borde ni, som tycker så mycket i denna fråga, sätta av några ideela veckor/månader per år för att hjälpa till… Tänk vilket fint lyssystem vi hade fått då….

 10. Peter K Mar 6, 2008 Reply

  L, dina argument håller inte!
  Att betrakta all kritik på lyskommitén som orättvis bara pga av att de är “fel” organiserade är ett mycket märkligt uttalande. SSF ansvarar för Lyskommitén. Det är således deras ansvar att se till att de har de resurser som de behöver. Varken mer eller mindre. Så bespara oss alla gråtvalser om att de gör så gott de kan osv. Om medlemmarna i denna kommité inte känner att de kan/hinner leverera in nya båtar i den takt de säljs och inte får mer resurser skall de naturligtvis avgå….Då, och först då, kan vi tro dem om de säger att de inte har resurser/pengar/bemanning…
  SWE140
  Båtar byggda för kappsegling skall prioriteras så att de snabbt kommer in i lystabellen tycker du. Jag hävdar att ingen prioritering skall behövas. Det är ni vi accepterar lyskommiténs organisation (eller brist på org) som vi också accepterar minskade startfält vid lysseglingar.
  SSF och lyskommiténs uppgift är bl a att värna breddsegling i Sverige – där tror jag vi alla är överens.
  Som ett sätt att värna breddseglingen anser jag det är av största vikt att nya båttyper snabbt kommer in i denna tabell så att det är “lätt” att vara med. Jag tycker vidare att det INTE är så förbannat viktigt om en ny Bavaria/ Hanse/ Elan skulle få ett mättal som är rätt på hundradelen. För mig vore det helt ok om de något år råkade bli gynnade – förutsatt att jag visste att det hos lyskommitén satt någon och samla in denna information så att lystalet till nästkommande år höjdes till en riktigare nivå.
  I dagsläget vet vi dock inte om denna någon sitter hos lyskommitén och sammanställer resultaten från de ca 9000 lysstarter som sker årligen. Lys är ju tänkt som ett empiriskt sytem.
  Jag efterlyser därför en “levande” lystabell som speglar resultat från verkligheten och som uppdateras årligen och jag efterlyser en lystabell som återspeglar båtbeståndet i Sverige 2008.
  Inget jävla gnäll om ideellt arbete (det är alltid självvalt) och inget jävla gnäll om att man är fel organiserade !! Klarar man inte av arbetet så säg det istället.

 11. ! Mar 6, 2008 Reply

  Precis!!!
  Läs vad Peter K skriver, så ligger det till

  .

 12. MiniMe Mar 7, 2008 Reply

  Peterk, jag nämnde inget om att båtar byggda för kappsegling bör prioriteras. Jag nämnde inte heller något om mätetal men båtdatabladet ska stämmer överens med båtparken som finns. Och ansöks det inte om mätbrev eller kommer det inte in information till SSF på annat sätt (t.ex. klassregler, tillverkare) så kan det vara svårt att får till en båtstandard. Det är lätt att klaga på LYS-organisationen och SSF men jag tycker en del får seglarna göra själva. Iår kom några Hansebåtar i olika utförande samt några andra familjebåtar med i tabellen troligen fanns för dessa lämpligt underlag. vidare får man kanske acceptera att om båtar av samma märke skiljer för mycket (vet dock ej var man borde dra gränsen) aldrig kommer in i tabellen.
  Angående uppdatering av tabellen är det så vit jag att man gå igenom tabellen varje år. Som du också kan läsa ovan stämdes den av med Norge iår.
  Jag vill dock lyfta fram återigen att det är lätt att skjuta in sig på nya båttyper men det finns en hel del tabellbåtar som inte heller kappseglas. Varför? Vaför ska seglare med nyare cruisingbåtar vara mer intresserade av kappsegling?

 13. PeterK Mar 7, 2008 Reply

  Jo MimiMe, anledningen till att nya båtar skall finnas med är att det måste ligga i uppdraget för en organisation som har till uppgift att värna breddsegling i Sverige.
  Inga båtar skall naturligtvis tas bort utan målsättningen/ambitionen MÅSTE vara att göra tabellen så komplett som det någonsin går. Hur svårt kan det va´??
  Visst man kan sitta på arschlet och vänta till ngt klassfrb eller tillverkare kommer och ber… eller så kan man jobba professionellt med att upparbeta goda kontakter med producenterna som stimulerar dem till att aktivt lämna informationen.

  Varför man skall acceptera att båtar från samma tillverkare inte kommer med bara för att de skiljer sig förstår jag inte. Det är väl inte märkvärdigare än att olika båtmodeller skiljer sig åt?

  Tror inte ett ögonblick på att man gått igenom resultaten VARJE år och uppdaterat listan därom. Då tror jag att det skulle skett fler förändringar och att Cumulusen hade fått höjt tidigare… eller vad tror du??
  De gånger jag träffat eller varit i kontakt med lyskommitén har jag bara mötts av besked om hur jobbigt allting är….. Vad är det för en djävla inställning??? Vem tror man att man jobbar för – inte seglarna eller??

  Ibland får jag känslan av att vissa tror att SFF är en ideell organisation. Så är naturligtvis inte fallet. SSF lyder under RF och är ett förbund lika ideella som Svenska Fotbollsförbundet.
  Visst, SSF är inte det rikaste förbundet men heller inte det fattigaste. Behövs det 2-3pers för att få en fungerande LYS organisation så får man väl antingen äska mer pengar för det (typ handslag/Idrottslyft eller dyl) eller gör omprioriteringar inom budget.

  Jag efterlyser en redovisning från SSF hur man tänkt klara detta och vilka resurser man allokerar för det.

  Ingen som saknar några båtar i tabellen??? Dehler, X, J-boat, First, m fl…….

 14. Pontus Mar 7, 2008 Reply

  Jag måste i det här fallet hålla med Peter, grunden för frustrationen hos många seglare är att deltagarantalet sjunker på lokala kappseglingar. Bakggrunden till detta har vi debatterat i många år på olika websidor nu. En av många saker som skulle kunna bidra till ökad “korpensegling” (eftersom det är det vi pratar om här) är att minska det arbete som krävs för att delta. Här finns det många, besättningsragg, osäkerhet inför kappseglingsregler, tidsbrist osv osv.. Att begära av en båtägare som inte kappseglar på lokala regattan idag att han/hon ska mäta in sin båt skaffa mätbrev osv borde rimligvis effektivt ta död på det spontana infallet att ställa upp.

  SSF ska värna breddsegling, den sker lokalt ute i vårt land, LYS är handikapp systemet som används. I detta handikapp system finns inte merparten av de nya båtar som säljs med. Klart som korvspad att det är skit rent ut sagt!

  All kritik mot ideellt arbetande funktionärer har två sidor, jag förstår att dom inte hinner, jag förstår däremot inte hur 17 SSF kan luta sig tillbaka och se på i godan ro….

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.