NORLYS-möte

I går hade man LYS-möte i Norge och det framkom en del intressant. Frågeställningarna är i stort desamma som här i Sverige (storlek på gennakers, fler försegel/spinnakers). Jag hoppas att man synkar uppläggen mellan länderna!

Nedan sammanfattningar av Håvard Ravn Ottesen och Simen Løvgren. Här är presentationen som hölls. Kolla också in artikel i SEILmagasinet:

Hei og takk til alle som hadde anledning til å delta på gårsdagens møte.

Vedlagt følger presentasjoner som ble lagt frem. Ber om at dere som deltok på møtet tar en kikk på evalueringsskjema som finnes på

http://www.itslearning.com/test/r.aspx?XS=yrgszsgzommasrsysz

Forslaget fra LYS-komitéen om å sette begrensning på max 5 forseil (både festet til forstag og “flyvende”), vil bli sendt på høring gjennom brukerundersøkelse i nærmeste fremtid.

Kort:

Dette åpner for at båt kan seile med tre “flyvende forseil” men kan da kun ha to genoa/kryssfokker ombord. Ønsker seiler tre genoa/kryssfokker om bord, vil kun to flyvende forseil (enten spinn eller asym.spinn) være tillatt.

Code 0 vil bli tillatt og registreres som asymmetrisk spinnaker.

Beste hilsen
Håvard Ravn Ottesen
Leder NORLYS

Jeg deltok på NORLYS møtet i går, både for Asker SF og som representant for shorthanded seiling. Jeg noterte meg følgende:

Det var bra fremmøte, ca 40 personer fra klubber fra hele landet, og seilmakere.

NORLYS i dag:

 • Veldig lite/ for lite kontakt med seilere. Oftest med de som har flest synspunkter, som igjen er veldig få i fht. medlemsmassen. Gir lite nyanserte bilder. Ønsker å komme mer i dialog med seilere, foreninger og seilmakere.
 • Hensikten med møtet var å sette til høring deres forslag, da årsmøtet, som er i desember, ikke har et egnet format for særlig debatt.
 • NORLYS er en klasseklubb som har til hensikt å forvalte et rettferdig respitt system som seilere i alle kategorier skal forholde seg til ved seilas i Norge. De er til for Bransjen, Foreninger, Seilerne og Forbundet
 • I 2008 er det 1608 innløste LYS sertifikater. Mao, 1608 betalende medlemmer, som gjør NORLYS til Norges største klasseklubb
 • De vet selv at de er i en særstilling i så henseende, da medlemsmassen ikke har noe valg dersom de skal seile en regatta i Norge som setter krav til LYS målebrev!
 • I tillegg til LYS målebrev, selger også NORLYS seilnummer. I 2007 ble det solgt 300 seilnummer, i år 180. De er kun en forhandler for NSF, omsetning tilfaller NSF
 • NORLYS drives godt, de sitter i dag med ca. 600.000 på bok
 • Når det er snakk om kompetanse, stiller de seg bak å foreslå for sine medlemmer at dersom de har Båtførerprøven, mener de at ISAF Sikkerhetskurset er med verdifullt enn Fritidsskipper sertifikatet, uansett seilkategori, dersom en må velge.
 • De ser for seg tre kategorier seilere; Mer spesifikk seiling i ORCi med maksimal satsning, LYS Racing for de som satser mye innen LYS, og til slutt bredden gjennom LYS Crusing
 • LYS skal være et respitt system som skal sørge for at det økonomiske ved seiling er ivaretatt, at det ikke tar helt av. Men man må respektere at noen ønsker å satse mer enn andre. Av denne grunn bør LYS Racing vs LYS Crusing differensieres i de regattaer hvor dette er forsvarlig. Det blir feil å sette opp totalt ulike båter mot hverandre fordi de har samme LYS tall. På klubbnivå må hver enkelt klubb selv arbeide med regler for dette.
 • NORLYS oppfordrer alle klubber til å sende inn resultatlister med båttyper, tid seilt, vind og forhold. Det er eget skjema for dette. Dette danner til enhver tid datagrunnlaget til et best mulig LYS tall.
 • Det ble informert om NORLYS sin avtale med MediaNavigering om administrasjonen av NORLYS daglige operative (http://www.seilmagasinet.no/id/30831)

Så til deres konkrete forslag:
De vil foreslå en ny regel hva gjelder seilkonfigurasjonen:

 • En regel kan være at det tillates 6 seil om bord, mot dagens 5. I dette telles ikke hardværsfokk, stormfokk og try seil
 • På denne måten kan en velge å ta med seg (i tillegg til storseil) eks. 2 forseil og 3 flygende forseil, eller omvendt, eller hva en ønsker.
 • De mener videre at dette må velges 96 timer før regatta starter. Seilerne logger seg på seiling.org og setter sin seilkonfigurasjon

Flygende forseil:
Det foreslås følgende nyhet: At en kan velge å sette opp sin båt med en større Assymetrisk spinnaker enn hva som i dag er lov. Størrelsen må defineres av seilmaker i fht. lengde/ bredde mål iht. spinnakermålet. Summen av dette må defineres bedre.

Ved å sette opp båten med forskjellige Assymetrisk spinnaker konfigurasjoner, vil LYS tallet bli seende slik ut i fht innmåling med spinnaker (Liten Asym er dagens størrelse):

 • Liten Asym i CL: -0,01
 • Liten Asym på bom: 0
 • Stor Asym i CL: 0
 • Stor Asym på bom: +0,01
 • Code0: Måles inn som liten Asym.

LYS Crusing og LYS Racing:
Det ble en del diskusjon rundt definisjoner og lignende, men det som kan være aktuelt, i hvert fall på større regattaer, er å åpne for at LYS Racing, i egen klasse, kan åpnes for å ta med seg det de ønsker av seil, mot et tillegg av +0,01 utover overnevnte. I klubbene kan dette tilpasses, eller kjøres på samme måte. ”Straffen” blir LYS korrigert uansett.

I forhold til shorthanded, hvor det helt klart går mer utover utstyret, vil det uansett være en fordel med flere flygende forseil enn hva dagens regel tilsier. Mange store internasjonal klasser setter samme type begrensning til antall seil om bord, for å holde det økonomiske på et forsvarlig sted.

Til slutt ble det vist et enkelt SMS tidtakingssystem som klubber og arrangører kan ta i bruk, med noen modifikasjoner. Dette basere seg på at hver deltager sendere en SMS med båt og tid til et gitt nummer. I denne databasen ligger båtene med alle opplysninger. Når båtene kommer til land er resultatet ferdig utregnet. Dette er også en database som enkelt kan eksporteres til NORLYS for å danne data grunnlag for LYS beregninger.

Til dere som kom med innspill før møtet, ble det ikke tid til å diskutere saker som forskjell på lang eller kort baugspyd i fht. reduksjon i LYS. Ei heller dette med differensiert Shorthanded LYS reduksjon i fht. båt størrelse (større båter er med komplekse, samt at det prosentvis blir feil når en båt med 1,15 og 1,40 får samme reduksjon i tall). Dette får vi ta opp spesifikt.

Det kunne vært skrevet mer, men mest sannsynlig vil det komme mer informasjon fra NORLYS, bl.a. kopi av PowerPoints som ble vist. Ta event. en telefon til undertegnede dersom du ønsker å få en utfyllende versjon.

Ellers kunne jeg tenke meg å avslutte med en personlig formaning: KISS! Keep it Simple and Stupid. Med masse valg, huske på 96 timer og alt annet i forhold til seilasen; da dreper vi etter hvert lysten. Og i den sammenheng får vi støtte av Gurra… :-) (kanskje litt for enkelt…?)

Mvh

Simen Løvgren

Man pratade också om ett sms-resultatsystem som tydligen hade provats.

4 Comments

 1. Patrik Nov 6, 2008 Reply

  Norrmännen ligger flera år före Sverige, varför inte bara kopiera deras regler och göra det enklare för alla.

 2. Stefan Nov 7, 2008 Reply

  Enklare ????

 3. Patrik Nov 7, 2008 Reply

  Bättre, mer spännande och rättvist.. ännu mer ord att fråga om ?

 4. Patrik Nov 7, 2008 Reply

  Bättre, mer spännande och rättvist.. ännu mer ord att fråga om ?

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.