ORCi EM | LYS-analys

ORCi Europeans 2008 blur.se
Om man nu är lite insnöad på segelbåtars prestanda och olika respitsystem, så kan man ju inte hålla fingrarna borta från sommarens EM i ORCi. Bra båtar, bra besättningar, bra arrangemang och bra dokumenterat med tider från alla race.

Detta skall inte ses som ett inlägg i debatten om ORCi/IRC/LYS utan bara vara en kul analys som man kanske kan dra slutsatser ur.

Första frågan är ju hur det skulle ha slutat om man skulle kört LYS i stället? Det går att hitta LYS-tal på alla båtar utom J/V 49, så den valde jag helt sonika att plocka bort. Då fick man nya listor under ORCi och kunde köra alla seglade tider med LYS-tal i stället. Så här skulle det slutat om man kört regattan under LYS (7 kryss/läns-race, varav det sämsta borträknat, 2 havs-race som bägge räknas):

orcivslys_tabell1.jpg

Inga stora skillnader i toppen, men vi kan se att antal båtar som hade gjort bättre ifrån sig under LYS (gröna). GPH-talet används inte för några beräkningar under ORCi, men ändå är en bra indikator på vad en båt mäter under regeln.

Och försöker vi hitta en jämförelse mellan ORCi och LYS skulle man kunna använda “kvoten” längst till höger som är GPH*LYS (det ryktas att LYS-kommittén räknar på denna). Att det diffar mellan likadana båtar beror ju på att de är olika ORCi-konfigureade/optimerade men har samma LYS (se t.ex. IMX-40).

De flesta båtar ligger på GPH*LYS mellan 805-810, men vi ser ett samband mellan detta och hur man skulle placerat sig om racet var under LYS?

orcivslys_graf2.png
Plottar vi placeringsdiffen (hur bra det gick i LYS jämfört med i ORCi – blå kurva) och GPH*LYS (röd kurva) så ser vi några saker:

  • båtar till vänster i diagrammet tappade flest placeringar när vi bytte till LYS, och kan anses gynnade under ORCi (eller missgynnade i LYS). Syns också på kvoten? Evento 42 – Silva-Hispanio, GS 42R – Audi Sport, Vrolijk 37 – Team Brodinas & IMX 40 – Blues.
  • båtar till höger plockade placeringar i LYS jämfört med i ORCi, och kan anses gynnade i LYS (eller missgynnade i ORCi). Här är också GPH*LYS lägre. First 36.7 – Too Aiming First, Elan 37 – Lepa, First 31.7 – Halbtrocken, Bavaria 38 – Draklunne, Swan 56 R – More Chaos & First 40.7 – First Tracks.
  • värt att notera är att Swan 56R och Mumm 36 avviker kraftigt. Mäter de fel i en (eller bägge) av reglerna? Eller är GPH för trubbigt för att fånga upp deras unika karakteristik?
  • First-båtarna och Bavaria 38 mäter generellt sett bättre i LYS än i ORCi? Och X-34 sticker ut åt andra hållet? Tillfälligheter?

Tar vi bort ytterligheterna så får vi ett medeltal på GPH*LYS=808. Vi skulle då kunna justera LYS-talen för att matcha GPH, för att få ett nytt entalssystem som vi kan kalla LYS+.

Vad händer om vi kör regattan igen, baserat på LYS+, seglad tid*808/GPH?

orcivslys_tabell2.jpg
Mycket små skillnader, framförallt på topp 10. Men lite tråkigt för Oxygen och Sillva-Hispaniola.

Frågan är då vad det är som gör den största skillnaden? Under ORCi hanterar vi kryss/läns- och havsbanor, olika vindstyrkor, och time-on-distance (det framgår inte hur de olika racen scorats), så det är svårt att säga vad som diffar mest? På enskilda race, och i hårdare/lättare förhållanden, kan man så klart få en mycket större differens.

Sådär, mitt bidrag till LYS-kommitténs statistik. Kontakta mig för komplett kalkylark :-)

Intresserade läser såklart Pelle Lindells klassiska skrift, “Käpp eller rullator, handikapp för seglare“!

Alla underlag från ORCi EM finns här.