Moms?

Det ryktas att Skatteverket har gett sig ut på jakt efter båtägare som hämtat sina båtar utomlands för att få lite billigare moms. Tydligen har ett antal First-köpare fått stora inbetalningskort. Någon som har koll?

33 Comments

 1. Alex Apr 30, 2009 Reply

  Okej, med tanke på en viss importörs nyliga konkurs så är inget omöjligt! Det är viktigt att veta att säljare i detta fall inte gör något fel då det å ligger köparen att momsa in sin båt. Rykte eller sanning? Det är fullt möjligt.
  Man sover godast med rent samvete!

 2. . Apr 30, 2009 Reply

  Jag tror att skatteverket tolkar reglerna annorlunda mot tex hur branchorganisationen informerat sina medlemmar att det skall tolkas.
  Man vill bla att ägarna skall bevisa att båtarna är begagnade mm.

 3. o Apr 30, 2009 Reply

  dessbättre är det skatteverket som har tolkningsföreträde

 4. Erik Barkefors Apr 30, 2009 Reply

  Äntligen framgår det var “o” jobbar ;-)

 5. Amatör juristen Apr 30, 2009 Reply

  Jag trodde att det var i rätten som tolkningarna fastslogs. Vad skatteverket anser är en annan sak..

 6. Clifford Apr 30, 2009 Reply

  Tror man betalar moms i det landet där båten levereras. Så hämtar du din båt i Frankrike och seglar hem den betalar du 19%.

 7. Leino Apr 30, 2009 Reply

  Moms betalas i det land båten är tänkt att användas. För att kringå lagen måste man på papperet ha en ägare i landet man påstår den ska brukas i. Båten måste också användas visst antal timmar innan man kan “köpa” den “begagnad”
  Så går det till om man har pengar o vill blåsa staten på några korvören.

 8. Author
  Peter Gustafsson Apr 30, 2009 Reply

  Det är väl just det att man kan gå in hos en svensk båtbyggare eller importör och köpa en helt ny båt, men att de “löser” så att det finns tillräckligt många timmar på motorn eller dokumentation som styrker att den “använts”, så att den skall anses vara begagnad och då momsas i Tyskland.

  Men som sagt, det är ju en tolkningsfråga och det verkar finnas ett antal fall som ligger för rättslig prövning.

 9. Leino Apr 30, 2009 Reply

  Gott o höra. Kan man gott ha om man hellre skänker pengar till Tyskland eller vilket lågmomsland som helst hellre än till Sverige för att “tjäna” 3% själv.
  Iofs skit att inte hela EU har samma moms också….

 10. tool Apr 30, 2009 Reply

  Ja, ja dette problemet slipper vi heldigvis. 25% på kjøpsprisen, uansett om den er ny eller brukt. Så kommer det også 25% moms på transporten hvis din leverandør i utlandet kjører båten til Norge. Rent juridiskt mener man seg til og med å ha rett til å skjønnstaksere transport selv om man seiler båten hjem eller transporterer med egen bil. Om det praktiseres nå vet jeg ikke men for noen år siden ble det faktiskt håndhevet.

 11. Leino Apr 30, 2009 Reply

  Jo norrmän har det lite tuffare ;-) Der er de helt gaalt asså!!!

 12. Silver Surfer Apr 30, 2009 Reply

  Har selv anskaffet båd via Estisk værft i 2008. Pr. 1. januar 2008 er reglerne ændret i EU. For både (og mindre transportmidler, herunder biler og privatfly) som importeres som nye er reglen, at der skal betales moms i det land, som båden importeres til. D.v.s. – selvom momsen i et andet EU-land er f.eks. 19% købes båden uden moms, og der skal svares moms i det land, som båden importeres til – f.eks. Danmark, hvor momsen er 25 %…………..

 13. Jack Sparrow May 1, 2009 Reply

  Leino!

  Vet inte vilken kista du öser guldmynt ur, men vet du hur mycket 3% är på 1 000 000:-? Dessutom kostar de flesta “nya” båtarna mer än så…

 14. Leino May 1, 2009 Reply

  Själv handlar jag med gammalt skrot som få andra skulle vilja ha med att göra. Men så har jag ett hederligt yrke med.
  Om jag som lite har, aldrig har chans att fuska o inte heller vill varför ska jag då tycka att den som mycke har ska få trixa till sig ännu mer?
  Jag kan fan inte va ensam om att vilja ha tillbaka moral o lite sunda värderingar.

  • Hannu Jul 30, 2013 Reply

   Moral och sunda värderingar är fint, men är 70% ok tycker du? Många är tyvärr inte medvetna om det TOTALA skattetrycket i detta landet.

   Den skatt du betalar på din inkomst är bara en del av ditt totala skattebidrag till det offentliga Sverige. Det tydliggörs i en rapport från Institutet för Privatekonomi / Swedbank där man räknat på hur mycket svenskarna egentligen betalar i skatt om man inkluderar sådant som sociala avgifter och moms.
   Två typhushåll i rapporten
   En ensamstående löntagare som tjänar 25 000 kronor i månaden bidrar totalt med 17 200 kronor i skatt, enligt rapporten.
   Av denna summa är 7 400 kronor kommunalskatt och 1 750 kronor pensionsavgift.
   Den största delen är dock indirekta skatter i form av sociala avgifter som betalas in av arbetsgivaren till staten. Den delen motsvarar 7 860 kronor. Dessutom får staten in 3 580 kronor i form av moms och punktskatter när löntagaren spenderar sina pengar.
   Det andra typhushållet i rapporten består av ett par med två barn där de vuxna tjänar 25 000 respektive 30 000 kronor i månaden.
   Kommunalskatten för paret blir totalt 16 580 kronor medan pensionsavgifterna landar på 3 850 kronor. De sociala avgifterna bidrar med 17 280 kronor till staten.
   Genom konsumtion får det offentliga Sverige in ytterligare 7 630 kronor i månaden från paret i form av moms och punktskatter.
   Parets löner från arbetsgivarna på 55 000 kronor ger alltså ett totalt skattebidrag på 38 000 kronor.

 15. Patrick L May 1, 2009 Reply

  Den springande faktiska frågan i detta är väl när en båt anses ha tagits i bruk:

  “Ett fartyg (skepp eller båt) eller luftfartyg (flygplan m.m.) anses ha tagits i bruk första gången det levererades till eller fanns tillgängligt för den första köparen eller när det togs i bruk av tillverkaren i demonstrationssyfte. Går det inte att fastställa datum för ovannämnda händelser anses transportmedlet ha tagits i bruk den dag faktura utfärdades i samband med att det omsattes första gången.”

  Även skatteverksfolk anser att “100 timmar på motorn” är en ganska dålig regel. Jag har för mig att det underliggande EG-direktivet talar i mer generella termer om att båten skall ha “färdats minst 100 timmar” för att anses begagnad och det är ju egentligen en helt annan sak när det gäller segelbåtar. Man kan ju använda en segelbåt väldigt mycket innan man har 100 timmar på motorn men man kan också sätta motorn på tomgång i någon vecka så är kravet uppfyllt även om båten aldrig har lämnat bryggan och därmed inte “färdats”. Regeln är väldigt fyrkantig.

  Är det så att det redan ligger fall för rättslig prövning? Någon som har målnummer i så fall? Vad jag har hört är att ett antal båtägare under senvintern har fått förfrågningar att komplettera uppgifter gällande transaktionerna. Om jag har förstått det rätt så gäller den konkreta frågan när man har inbetalat handpenning. Om man sätter inbetalning av handpenning i relation till när båtarna tillverkades/levererades kan det ju ge vägledning i frågan om de skall betraktas som nya eller begagnade.

  Vi har en inre marknad i EU och den kanske inte alla gillar, men den finns där ändå och med den ett regelverk att förhålla sig till. Det är inte alls givet vem som har rätt och fel i denna fråga. Det finns flera fall där Skatteverket har fått backa i liknande fall när de har varit uppe i kammar- och regeringsrätt. T.ex. finns ett fall där en svensk köpte en ny båt i England och sedan seglade den några månader där innan han tog hem den till Sverige. Skatteverket ansåg att båten var anskaffad för att seglas i Sverige medan rättsinstanserna ansåg att det som hade betydelse var om båten var att betrakta som ny eller begagnad när den togs till Sverige. Om jag minns rätt kom man fram till att den var att betrakta som begagnad och båtägaren hade alltså rätt att betala moms i England. Sånt har inte med moral att skaffa utan med det enkla faktum att detta handlar om internationella affärer där regelverket inte är så enkelt.

  Det är inte så att vårt svenska Skatteverk alltid har rätt och företräder den högsta moralen. Det finns flera fall där Skatteverket har utdömt både extra skatt och skattetillägg (ett slags moralböter) men fått backa i högre instans bl.a därför att EU-direktiv lägger mer bevisbörda på Skatteverket som myndighet än de själva gör, t.ex. när det gäller vad som är att lämna oriktig uppgift.

  Jag utgår ifrån att om Skatteverket “skickar stora inbetalningskort” i detta fall så kommer någon att överklaga och då landar tolkningsföreträdet där det hör hemma, i de rättsliga instanserna.

 16. Ibland är det skönt att man är feg. :-)
  19% eller 25% på en båt i 1.5 miljonsklassen är ju 90 000 klirr. Det motsvarar ju till exempel ett riktigt storsegel i kol. Det är till exempel vad instrumenten kostar.
  Moms som är högre än på Olof Palmes tid inbjuder definitivt till chanstagningar. Regelverken kring EU´s fria marknad måste ju vara tydligare. Det är ju inte rimligt att ha koll på detta när man köper båt.
  Då tycker jag att det var värre för fassan som köpte sin båt i Sverige och betalade in svensk moms till den svenske agenten som struntade i att betala den till svenska staten. Därefter blev han krävd på momsen av skattemyndigheten och var tvungen att hosta upp slantarna.
  Han fick ju så småning om igen stålarna men alla seglare kan kanske inte fixa fram en sådan summa och ligga ute med pengarna.

 17. Leino May 1, 2009 Reply

  Bara för att någon lyckas tolka lagen till skatteverkets nackdel så betyder inte det att han har moral, bara att han har gott om pengar som vågar dra det till domstol.

  • Hannu Jul 30, 2013 Reply

   Leino, Skatteverket vill dra in våra (alla som jobbar i Sverige) pengar, inte sina egna, det är vi som jobbar in cashen och då får man nog vara med och tycka lite med, varför är det rätt att dra in mer än 50% av dom intjänade pengarna i skatt!

 18. Nils May 1, 2009 Reply

  Skatteverket vill inte inse två enkla saker:
  – Sverige är medlem i den gemensamma inre marknaden EU
  – Skatteverket och Sverige måste följa gällande EG direktiv
  Skatteverket kör helt egna “race” som bygger på hur det fungerade i det förgångna. Som tur är så finns det svenska rättsinstanser och även en EG-domstol.
  Grundproblemet när det gäller moms är att medlemsländernas momssatser är olika. Det normala är att man betalar moms i det EU land där man handlar. Men icke när det gäller båtar(transportmedel) och, detta är synnerligen märkligt.
  Den “generösa regeln” att en båt ska vara tagen i bruk 3 månader eller 100 timmar för att ses som begagnad har som delsyfte att faktiskt få medlemsländerna att homologisera momsregler/momsatserna. Precis samma gäller t.ex. Cross-Border leasing där följden blir att köparen inte betalar moms i något land.
  Titta gärna på: http://www.crossborderleasing.com/

  Detta är helt lagligt och det är självfallet inte båtägrana som är “skurkar”. Många företag och deras kunder utnyttjar precis regelverket. Precis som att vi alla “omoraliskt” kan köpa lågskattad sprit i Tyskland i önskad privat mängd.
  Skatteverket har flera gånger ch outan framgång försökt att få EU komissionen att ändra på regelverket gällande Cross Border Leasing och 3 mån/100tim regeln, men de har hela tiden avslagits, med motivet att man vill få till en enhetlighet vad gäller moms inom EU. Klart vettig motiv kan man nog tycka.
  Därför tillåts inom EU 3 mån/100tim regel och Cross Border Leasing.
  Det är också “normalt bruk” att båtar läggs på land under vintern. Att köpa en båt i Frankrike som har tagits i bruk genom att lägga den på land i december till mars är därmed begagnad när en svensk köper den i april. Hur ska en fritidsbåt annars brukas på vintern?
  Skatteverket bör nog inrikta sig på att vi är ett EU-land med dess för och nackdelar. De är faktiskt de som inte följer EU:s regelverk som är de verkliga “skurkarna”.
  Nils L

 19. Arnold S May 2, 2009 Reply

  Saken runt båtaffären är inte svårare än den att danskar och norrmän nyttjar de svenska förutsättningarna för konsumtion. Har vi rätt att moralisera runt våra grannar för att de kan få billigare bilservice, tandläkarvård, handla billigare alkohol, mat, kläder osv på svenska sidan och hävda att de “blåser” danska/norska staten? Till viss del har ju staterna begränsat varuflödet genom införselgränser men i många fall saknas de och det är upp till den enskilde att handla sin vara eller tjänst var man vill.

  Nils & Patrick L har tolkat situationen helt korrekt och så länge det finns olika regler och förutsättningar mellan länder inom ett handelsområde kommer det att nyttjas av de som bor där.

 20. Seglare May 2, 2009 Reply

  Intressant att det snackas om MORAL… lever vi inte i ett emensamt Europa? Konkurrensen mellan länder och skattesystem kommer med tiden hamna på en gemensam nivå, även om det tar tid. Till dess fpr vi köpa begagnade båtar i europa, på samma sätt som vi kan importera bilar och andra saker, sprit o Öl (till ungommar), då kanske vi skall tala om moral.

 21. Author
  Peter Gustafsson May 2, 2009 Reply

  Att man som privatperson utnyttjar lägre moms- och skattesatser i andra länder är ju inte så mycket att säga om.

  Att man som företag väljer att bygga en verksamhet på att man kallar helt nya båtar för “begagnade” är däremot högst tveksamt? Ett exempel var att en västkustbo ville köpa en ny Orustbåt. Kontrakt skrevs, handpenning lades och båten byggdes i Sverige. Varvid den av varvet kördes till Tyskland för att “bli begagnad”. Sedan seglades båten direkt hem till Orust igen.

  Smart? Lagligt? Affärsetiskt?

  Jag kanske inte har hängt med i svängarna på 2000-talet när det gäller att roffa åt sig vad som går av bonusar, fallskärmar och utnyttja varenda möjlighet som är legalt möjlig, men jag skulle ha svårt att driva en affärsverksamhet på det sättet.

 22. Krister May 2, 2009 Reply

  Jag tycker det är bra att vi har en stat som vill sökra upp inkomsterna för dessa snikna personer som hellre lägger pengar i andra länder.
  Desa pengar går ju till att ge stöd åt bla företagare mm.
  Att inte betala skatt i Sverige, tycker jag e fel.

  Bra jobbat o kör vidare staten.

 23. Patrick L May 2, 2009 Reply

  Well…att bygga en verksamhet på något som är olagligt är nog varken smart eller etiskt – det är nog lätt att vara överens om.

 24. Nils May 2, 2009 Reply

  Lever vi inte i en europeisk inre marknad där det råder fri rörlighet med varor och tjänster?
  Eller ser vi fortfarande protektionistiskt avundsjukt på om skattepengar hamnar i grannkommunen eller i grannstaten Tyskland istället för där just jag bor.
  Det är dags att höja blicken tror jag.
  Tanken med EU och den s.k. “Inre marknaden” är självfallet att vi ska kunna köpa t.ex. en båt utan något som helst myndighetskrångel oavsett om det är i Belgien eller i Sollefteå. Konkurrensen ska vara mellan företag och inte mellan staterna inom EU. Stater kan konkurrera på annat sätt än att snedvrida konkurrensen mellan företag. Det verkar också som om Skatteverket tror att folk köper båtar i Tyskland/Frankrike bara för att slippa svensk moms. Ingen tror väl att köparen av en First 34,7 har momsen som argument för sitt båtval.
  Peter! Vad tror du att alla våra svenska “Skattejurister” lever på? Jo, precis sådana smarta transaktioner åt svenska företag som som du nämnde(Orustbåt) fast i mer kvalificerad ekonomisk skepnad så att nästan ingen hänger med. Problemet är återigen ländernas olika skatteregler. Det är där myndigheterna måste lägga krutet. Inte slösa resurser på att jaga enskilda båtägare.
  Vanligt folk som får olika erbjudanden om bra affärer från registrerade företag (=inte typ Hells Angels KB) behöver inte ta på sig någon om helst skuld och det finns heller inget uppsåt hos dessa.
  Mitt råd: Köp det du vill ha av det europeiska företag där det är mest fördelaktigt. Som konsument behöver man inte vara momsexpert eller professor i internationell ekonomi.
  Om ett antal år så kommer denna debatt att kännas lika mossig som den om Motboken, tro mig.
  Nils L

 25. Krister May 2, 2009 Reply

  Jag vet att det är flera som köper båt i utlandet just för att spara 200000 sek…detta blir till ett bra segelställ eller ankarspel+plotter+autopilot od…

  Vad inre marknaden var tänkt med, är ju att underlätta handeln mellan stater.
  Inte säga att skatten därmed inte beövs läggas i ett annat land än där varan inköptes…

  Det får man särskilja på…

 26. Nils May 3, 2009 Reply

  Krister, jag förstår faktiskt inte vad du skriver.. “Inte säga att skatten inte behövs läggas i ett annat land än där varan inköptes…”
  Ingen vettig person köper en båt utomlands om motsvarande finns i Sverige till samma vilkor. Det finns inte an chans att köpa en Bavarialiknande ny båt i Sverige till Bavariapris. Eller en First 34,7.
  Oavsett momssatserna.
  Det byggs tryvärr rätt konservativa/tråkiga båtar i Sverige om man nu är ute efter en snabb båt. Arcona är ju undantaget kanske men där kommer ju firman istället undan svenska löner + löneskatterna i och med att båtar byggs i Estland. Och hur moraliskt är det?
  Inre marknaden är tänkt att underlätta handeln mellan stater precis som du skriver. Menar du att konsumenters köp inte ingår i handel mellan stater? Är båten begagnad enligt reglerna 3 mån/100 tim så SKA inte någon moms betalas. Detta oavsett köparens “syfte” som bara blir juridiskt “snömos”.
  Jag tycker att det är jättebra att folk faktiskt kan göra bra affärer så att man faktiskt får råd att köpa bra segelbåtar.
  200 000 ;- till så hade båtköpet förmodligen inte blivit av alls. En bra affär för en medelklasssvensson innebär ju inte med automatik att man då har pengar “över” till ankarspel, plotter m.m. Vad är detta för dumt snack?
  Jobbar du på Skattemyndigheten?
  EG-direktiven gäller före svensk lag. Fortsätt att handla båtar o annat i det land eller landskap eller kommun där du får de bästa villkoren, så kommer snart också Skatteverket att inse att det är bara att “gilla läget”.
  Fast Skatteverket i Ludvika kanske inte har antagit EG-direktiven än?
  Nej, nu slutar jag med detta “dravel” och satsar på riggtrim i helgen istället…..
  Nils L

 27. Sture Smith May 5, 2009 Reply

  Intressant att läsa inläggen. Moral, etik, moms och skatteregler är ju komplicerade frågor i flera perspektiv.
  Tyvärr är det väl så att skattekontoret i Ludvika som hanterar moms för båtar, inte är på den nivån som man kan förvänta sig av en myndighet satt att hantera medborgarnas/statens intressen.
  De regelverk som finns runt moms i Sverige och därmed EU är relativt tydliga som även Nils L mycket riktigt påpekar.
  Om dom nu skulle vara otydliga eller svårtolkade så är det ju naturligtvis så att myndigheterna har ett stort ansvar att hantera dessa frågor och inte flytta över frågan till de enskilda medborgarna. Kostnaderna för denna juridiska utbildning betalar naturligtvis vi som skattebetalare.
  Crossboarder leasing tillkom för många år sedan framför allt för att hjälpa stater/kommuner att undslippa just moms då dom som juridiska personer inte är moms befriade. Hur var det nu med moral och etik !?!?
  Men som tur är lever vi i en rättsstat där även skatteverket utsätts för neutral prövning i enlighet med gällande lagar och regelverk. Det flera sådana case där skatteverket just i moms fall på fritidsbåtar förlorat och fått ta konsekvenserna av detta.

 28. Johanna Jul 30, 2013 Reply

  Hej
  Har en fråga som jag hoppas någon kunnig person kan svara på. Om man köper en båt UTANFÖR EU, som aldrig är tänkt att seglas i Sverige, eller ens i EU-land, men som man gärna vill ha svenskregistrerad, hur är det då med moms? På Sjöfartsregistret vet de inte, utan kan bara svara på vad registrering och mätbrev kostar. Vill gärna ha båten svenskregistrerad, dels för att kunna segla med svensk flagga och dels för att båtförsäkring blir enklare då. Hade ursprungligen tnkt att ha den USA-registrrad, men då måste den vara skriven på en amerikansk firma (eftersom jag inte är amerikansk medborgare) och då blir försäkringsbolagen tveksamma. De får inte, enligt Finansinspektionen ha amerikanske firmor som kunder. Min fråga är alltså; måste man betala moms för en vara som aldrig tas in i Sverige?

  • Erik Barkefors Jul 30, 2013 Reply

   SXK har en del information på:
   http://www.sxk.se/forums/juridiska/kop-utomlands
   Kanske kan du hitta något användbart eller kontakter där?

   • Johanna Jul 30, 2013 Reply

    Tack Erik, för snabbt svar! De flesta trådar handlar om EU-länder och import till Sverige. Vår båt ska som sagt inte seglas i Sverige, eller ens i nåt EU-land, så jag ringde till Skatteverket i Ludvika och där fick jag beskedet att båten inte behövde momsas i Sverige. Det är dessutom en 25 r gammal båt, så… Men det gick tydligen ändå bra att få den svensk-registrerad, vilket var bra, inte enbart för at det är fint att få segla under svensk flagg, utan även för att försäkringen blir enklare att teckna då. Vi har fått offerter från två bolag, Panataenius och Alandia. Pantaenius säger att de inte kan försäkra en båt under amerikansk flagg om den är ägd av ett amerikanskt bolag, vilket skulle bli fallet för oss om vi USA-registrerade den. Vi är ju inte amerikanska medborgare, utan måste i så fall ha den ägd via ett amerikanskt bolag, och då får tydligen försäkringsbolaget problem med Finansinspektionen, som bara tillåter dem att göra affärer med svenska privatpersoner och företag. Hur Alandia ställer sig har jag inte kollat upp. De hade ett sämre erbjudande, då de har åldersskalor vid skador och förbehåller sig rätten att själva välja varv vid ev skador.
    Nu ska jag kolla upp pappersexercisen för att få in båten i Sjöfartsregistret, skaffa mätbrev osv. Puh!

    • Anders Svensson Jul 31, 2013 Reply

     Får man fråga vad det är för båt?

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.