Spinnaker

defenitionofspinnaker2.jpg
För er som undrar över termen spinnaker – från “A manual of Yacht & Boat sailing” av Dixon Kemp som publicerades 1880.

Tipstack till Anders Lewander.