SSF Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberattelse2011.jpg
För er som vill få koll på vad som hände 2011.

Nu finns också dokumenten uppe inför seglardagen 2012. Ser att Patrick Lindblom finns med i förslaget till ny styrelse. Bra. Osäker på om det finns något annat skvaller kring en ny styrelse?

En sak som jag noterade var att “Information & PR” har ökat från 577.194 (2009), 1.090.695 (2010) och 1.273.977 (2011). Har vi sett effekterna av detta? Värt att notera är att sponsorintäkterna bara är 166 kkr (bartersamarbeten som transporter, kläder och bilar värderas till 1.600 kkr).

Den stora frågan är ju samgåendet med SBU, och nu finns det förslag till budget och distriksindelning. Man kan gissa att detta blir en intressant diskussion på seglardagen.

48 Comments

 1. Bus Mar 4, 2012 Reply

  Det stora frågan är sammanslagningen och det kluckas att det i kuliserna arbetas med ett komplett alternativ mot valberedningen förslag till styrelse. Ordföranden är starkt i frågasatt på många håll. Risk finns också att klassförbunden mister sin rösträtt vid en sammanslagning. Mycket står nu på spel och det är avgörande vägskäl som heter duga!

  • Peter Kross Mar 4, 2012 Reply

   inget är spikat väl angående rösträtt och allt är fortfarande öppet för diskussion. Om klassförbunden ska få sin rösträtt så borde även specialförbunden får det. Sen är det visserligen en relevant fråga varför medlemmar i klassförbunden ska få dubbelt rösträtt, dvs. dels via sina klubbar och därmed distrikten och sen även via klassförbunden.

   • Patrik Mar 5, 2012 Reply

    Peter K.
    Det är kanske inte speciellt lätt att driva klassförbunds frågor via en klubb. Dessutom skall då den enskilde (klassförförbunds-) medlemmen i klubben lycka få igenom klassförbunds frågorna i distriktet först innan det når Seglardagen. Så jag tycker nog att klassförbundens rösträtt är nödvändig.

   • Author
    Peter Gustafsson Mar 5, 2012 Reply

    Det är inte lätt att få igenom SRS- eller soloseglarfrågor genom klubbar och distrikt heller.

    Att kunna samla 20 radiostyrda båtar 1 gång om året är ett lustigt kriterium för att få större demokratiskt inflytande.

    • Patrik Mar 5, 2012 Reply

     Det kanske skulle vara så att ALLA klassförbund hade rösträtt oavsett SM status…..

 2. Stefan Mar 4, 2012 Reply

  Någon som läst en budget 2012-2013 för SSF och inte för ett eventuellt sammanslaget förbund? Hittar nämligen bara en budget som utgår från att det blir en sammanslagning.

  • Peter Kross Mar 5, 2012 Reply

   hittar inte heller. oberoende på beslurt om sammanslagning kommer det ändå inte ske iår och då behövs väl en budget? Säkerligen bara en miss.

 3. Patrick L Mar 5, 2012 Reply

  Enligt min uppfattning är inte problemet idag att enskilda medlemmar får “dubbel rösträtt” genom dels klubbar och dels klassförbund. I så fall är det nog ett större “problem” att jag som medlem i flera klubbar räknas flera gånger i medlemsunderlaget för rösträtt för mitt distrikt…

  Klassförbund och klubbar har ju väsentligen helt olika frågor att driva och det måste väl ändå vara det avgörande. Min klubb kan ju ha en helt annan uppfattning i en klassfråga jämfört med en annan klubb som har aktiva i samma klass. Alternativt har klubben ingen uppfattning överhuvudtaget i frågor som rör specifika klasser. Det torde vara det vanligaste.

  I många klubbar är ju f.ö aktiva kappseglare i minoritet generellt sett. Klassförbunden samlar ju därvidlag en högre andel aktiva kappseglare och av det skälet ensamt tycker jag att deras åsikter, frågeställningar och funderingar förtjänar minst det utrymme de idag får på Seglardagen, åtminstone om SSF och Seglardagen även framgent skall handla om kappsegling.

  • Author
   Peter Gustafsson Mar 5, 2012 Reply

   Så klart är det så. Men det blir ett demokratiskt problem när medlemmarna upplever att de inte kan påverka i den huvudsakliga strukturen.

   En av mina klubbar (är medlem i tre) är GKSS. De är tunga i VKSF som är tunga på Seglardagen. Men de är inte alls intresserad av den segling jag bedriver. Därför seglar jag för Viken-Ägir (som arrangerar Bohusracet) men de har små möjligheter att påverka.

   Sedan är det konstigt att just SM-status är kriteriet? Detta utesluter 5000 SRS-seglare eller 600 shorthandedseglare som förväntas driva sina frågor via den lokala båtklubben? Dessutom är detta grupper som är mer beroende av SSFs verksamhet än till exempel Farr 30, som ju klarar sig utmärkt på egen hand (förutom att ni vill driva frågan om SM-status då).

   • Patrick L Mar 5, 2012 Reply

    Vi är helt överens om detta med att det är ett demokratiskt problem när medlemmarna upplever att de inte kan påverka. Min poäng är bara att det inte löses genom att göra det ännu svårare.

    Sedan håller jag även med om att det är märkligt att bara SM-klasser får rösta. SM-status säger inte särdeles mycket om demokratisk aktivitet. Men samtidigt kan man förstå att det måste finnas någon sorts kvalificering för att ge en idrottsorganisation rösträtt? Antal medlemmar vore inte en särdeles bra kvalificerare av flera skäl (då kunde ju shorthandseglarna vara en vanlig klubb), men SM-status är inte så bra det heller. Bäst vore kanske om de organisationer som “är engagerade” också var de som fick rösträtt – men hur skall man avgöra det? Det här är en långsiktig fråga som nog behöver stötas och blötas en del innan man kan komma fram med förslag till ändring av stadgar etc.

    Ett annat skäl till klassförbundens ställning är ju just distriktsindelningen. Klassförbunden står ju utanför distriktsindelning och det vore kontraproduktivt att inordna klasser under distrikten – som ju kan ha helt olika uppfattning i frågor om klassers utveckling. På samma sätt vore det konstigt om VKSF drev shorthandfrågor ensamma när det ju finns shorthandseglare även i Södermanland och Skåne.

    Någonstans måste man börja. Jag försökte en gång hjälpa till att organisera shorthandseglarna in i SHF för att få till en dialog den vägen men shorthandseglarna föredrog den gången “ett löst sammanhållet nätverk”. Det kan ju definitivt ha sina fördelar, det går utmärkt att påverka och lobba ändå. Men vill man ha *rösträtt* i en organisation som SSF får man nog acceptera att organisera sig i en “låda”. Jag skulle definitivt lyssna på en sådan organisation som samlar sina idéer och är aktiva för seglingens utveckling. Men just nu finns bland shorthandseglarna både de som anser att ISAF Cat 2/3 är något bra och de som anser att redan flytvästkrav är idiotiskt. Det blir svårt att utifrån det värdera vad shorthandseglarna som grupp anser i olika frågor. Det måste finnas en motpart som är mer än oss enskilda kommentatorer på Blur om man skall kunna driva frågor i en riksorganisation som SSF.

    • Carl Peter Carlsson Mar 5, 2012 Reply

     Det demokratiska problemet om inflytande blir inte enklare eller mindre av att vissa klasser åker gräddfill till Seglardagen. Alla OS-klasser och dam sm räcker det med tio deltagare, dvs det krävs hälften så många damer som herrar för att ha samma inflytande.

     Jag tror att vi borde skilja på SM status och representationsrätt!

     • Patrick L Mar 6, 2012

      Carl Peter, om du med “gräddfil” menar att SM-klasser har rösträtt på Seglardagen så kan det förstås upplevas som ett problem.

      Men alla klassförbund som är registrerade medlemmar i SSF har faktiskt rätt att både närvara, ställa förslag och yttra sig i debatter på Seglardagen. Att inte kunna delta med sin enda röst i själva röstningsförfarandet tycker jag är ett mindre problem än om man skulle ta bort rätten att kunna deltaga. Sedan är det ju en annan sorts gräddfil att förbundet betalar logi för röstberättigade ombud men inte för icke röstberättigade. Men det är också mycket vanligt att det ser ut så.

    • Calle Mar 5, 2012 Reply

     I nuvarande förslag har klassförbund med SM-status rösträtt. På informationsmöte i Västerås kom frågan från SBU varför klassförbund har dubbelt rösträtt medan intresseförening inte har det?
     En sammanslagen organsiation ska hantera frågor som rör sig i spektrum mellan ren främjande till ren kappsegling. Många frågor rör kanske både och. Visst förekommer då särintressen av alla möjliga slag.
     Det borde vara möjligt att kunna driva frågor via klubben eller direkt via distrikt.

     Klassförbunden är visserligen organiserade över flera/alla distrik men det gäller alla intresseföreningar. Mao. det som gäller för klassförbund borde således även gälla för alla intresseförbund (dit skulle man även räkna klassförbunden om man ta det ur ett lite större perspektivt).

     • Patrick L Mar 6, 2012

      Calle, nu presumerar du att det blir en sammanslagning. I mitt svar till Peter G utgick jag ifrån dagens situation. *Om* det blir en sammanslagning så är nog hela frågan om organisation och governance etc på bordet för diskussion. Frågan kvarstår fortfarande hur man skall kvalificera ett intresseförbund/specialförbund för rösträtt oavsett om det heter klassförbund eller något annat.

      Dock är det redan idag röstmässigt en fördel att driva frågor via distrikten. Om man kan få upp en fråga på t.ex. Stockholms eller Västkustens agenda så har det förslaget direkt 15 röster medan ett klassförbund med SM-status endast har 1 (och utan SM-status har man som bekant ingen röst alls). Lyckas man få alla distrikt med på en fråga så har man 78 röster medan alla 30 klassförbund har 30 röster. Men man får ha respekt för att distrikten inte kan eller vill ha uppfattningar i alla frågor. Jag förde t.ex frågan om SM-status för ISAF-klasser till mitt distrikt men de kände inte att de kunde göra mer än att skicka motionen vidare eftersom det inte var en klubbfråga och distriktet skall representera sina klubbar.

      Men det var heller inte naturligt att driva den frågan i klubben. Därför motionerade vi som klassförbund om detta till Seglardagen och trots att vi inte har rösträtt fick vi utrymme i debatten och motionen vann gillande efter visst kompromissande. Jag tycker den gången är mycket bättre än att jag skall få min klubb att driva en tekniskt intrikat fråga som klubben egentligen inte har något intresse av. Frågan om SM-status i segling är ändå definitivt en fråga som hör hemma på Seglardagen. En demokratiform som hade krävt att driva den via ett distrikt skulle ha varit fattigare för seglingen.

      Däremot är ju förslagsrätt och rösträtt inte samma sak. Man kommer ganska långt med att ha rätt att ställa förslag så länge man föreslår bra saker och är beredd att kompromissa!

     • Peter Kross Mar 6, 2012

      men Patrik, ditt distrikt ville ju föra vidare motionen. Sen har jag svårt att förstå varför distrikten ska hålla sig till frågor som rör endast klubbar. Jag upplever nog att i vårt distrikt är allt vällkommen som gynnar segelsporten. Inflyttande kan drivas via motioner eller på årsmöten som kan leda till motioner.

      Sen kan distrikten om de vill ta med “motionären” till seglardagen då det är distrikten som utser representant.

      Jag vet dock också att rösterna från klassförbunden kan utnyttjas (och det görs) för att driva icke klassfrågor.

      Men så är det alltid svårt att ta hänsyn till minoriteter och särintressen.

     • Peter Kross Mar 6, 2012

      Jag var med på info möte i Västerås och jag tycker att det finns en poäng i synpunkten från SBU-representanten. Klassförbund är också en intresseförbund och då borde samma regler gäller för alla.

      Jag uppfttade för övrigt som troligtvis Calle att hela diskusionen handlar om en eventuell sammanslagning, dvs. OM det bli en sammaslagning.

     • Patrick L Mar 6, 2012

      Peter Kross:
      Visst, men “föra vidare” i det här sammanhanget hade ju ingen verkan eftersom vi redan hade skickat in en motion som klassförbund. Det hade varit skillnad om vi som klassförbund inte hade haft rätt att ställa förslag till Seglardagen.

      Dock kan vi som klassförbund inte ställa förslag direkt till distriktet utan det skall inlämnas av någon persons klubb – tillsammans med ett utlåtande från klubben om hur den ställer sig i frågan. Ett sådant system är demokratiskt svagare än dagens system, anser jag. Har man tur är man medlem i en klubb som är väl organiserad för att ta upp förslag från medlemmar men det är väl bättre att organiserade intressen inom seglingen har direkt förslagsrätt?

      Man skall inte laga saker som inte är trasiga. Jag vidhåller att problemet idag inte är att Seglardagen drunknar i motioner från vare sig distrikt eller klassförbund. Inte heller verkar det vara ett problem att klassförbunden röstmässigt kör över distrikten i några frågor. Istället anser jag att det gynnar demokratin inom svensk segling att klassförbunden är engagerade på Seglardagen (vilka som skall ha rösträtt är en underordnad fråga).

      Jag tror och hoppas att distrikten tycker att det är bra att klasserna är engagerade i frågor om seglingens utveckling. På Seglardagen 2011 var bara 17 av 30 SM-klasser närvarande och av klasser utan SM-status var Farr 30 och Cumulus där. Jag är av uppfattningen att det skulle vara av godo om fler engagerade sig som faktiskt har rätt att göra det – inte låta färre engagera sig.

      Vid en sammanslagning kan man förstås tänka sig att ta bort rösträtten för klassförbund med SM-status men behålla förslags- och yttranderätten om det nu är en rättvisefråga. Men intresseföreningar i SBU har väl idag inte ens rätt att motionera till årsmötet så liggande förslag är ju en klar förbättring för dem? Om man dessutom tar bort rösträtten för SM-klasserna blir det åtminstone på pappret en ganska kraftig försvagning av kappseglarnas ställning, precis en av de farhågor som har lyfts fram i bl.a den enkät vi gjort i Stockholm.

     • Peter Kross Mar 6, 2012

      intressant resonemang särskilt med utgångspunkten att den initiala frågan var just rösträtt. Kanske har jag misat något på vägen…

      Patrik, jag håller med dig att det ska finnas möjlighet att göra din röst hört men då borde det gälla alla särintressen. Och visst är det så att man kan hoppas att distrikten tycker det är bra att folk engagera sig i frågor om seglingens utveckling.
      Däremot uppfattade jag inte att det idag inte finns möjlighet att motionera för intresseföreningar.
      Sen kan man ställer sig frågan om alla klassförbund och intresseföreningar ska har rösträtt eller ej.

      I förslaget är det dock tydligt att även de som inte ha rösträtt har möjlighet till förslag och yttrande på årsdagen.

     • Patrick L Mar 6, 2012

      Jo, diskussioner riskerar ju att glida ju längre man håller på…men jag får den här gången skylla på min insomnia som gjorde att jag satte mig 0430 och svarade… :)

   • Tobbe Mar 5, 2012 Reply

    Hej

    Är inte en möjlig lösning att bilda en “SRS förening” som driver agendan som intresserar SRS-kollektivet?
    Att sprida och ventillera denna agenda görs väl redan på Blur.se, då majoriteten av potentiella medlemmar redan läser Blur.se.
    Blur.se skulle väl kunna verka som “medlemskanal” för att utveckla och underhålla agendan.

    Kvar skulle vara administrera medlemsavgiften från SRS-föreningen till SSF samt hitta några som vill föra fram föreningens agenda hos SSF och andra intressenter.

    Medlemsavgiften torde kunna hållas hyffat låg då avgiften endast skulle behöva täcka avgiften till SSF och administrationen av medlemsinbetalningar plus utlägg för föreningsrepresentanter.

    Sedan kunde man väl alltid skoja till det med virtuella medlemsmöten.

    Funkar för golf, så det torde funka för segling.

    • Peter Kross Mar 5, 2012 Reply

     Visst skulle SRS kunna bedrivas genom ett klassförbund. Nu är det inte så utan SRS administeras av TK och då blir det frågan vem som skulle representera SRS i ett sådant fall?

     • Tobbe Mar 5, 2012

      Bildandet av en “SRS-förening/klass” kunde lämpligtvis följa praxis för bildande av ideella föreningar enligt RF-mall. I en sådan process fastslås vilka som ska representera föreningen.

      Jag ser en “SRS-förening” och Tk som _olika_ entiteter i en intressentmodell.

     • Peter Kross Mar 5, 2012

      Det finns en process för bildandet av klassförbund redan.

      http://www.svensksegling.se/Avdforklubbklassforbund/Infoforklassforbund/Bildaklassforbund/

      Det finns även här på blogen expertis i frågan. Sen är det frågan om SRS bör vara hemma i ett klassförbund eller underordnad en expertkommitté.

    • Martin Mar 5, 2012 Reply

     Skulle man inte kunna tänka sig att de som tar ut mätbrev blir medlemmar i SRS-föreningen och får möjlighet att påverka?

   • Karl D Mar 5, 2012 Reply

    Hej alla seglarvänner,
    Det demokratiska underskottet kommer tyvärr från att medlemmarna inte engagerar sig (vems fel det är kan ju diskuteras förstås) i det system som finns. Så om man ändrar systemet så tror jag man bara riskerar att ointresset kvarstår likaväl.

    Case in point:
    – hur många klassförbund sänder motioner till seglardagen? hur många deltar överhuvudtaget? (hur många fingrar har din(a) ha(-ä)nder?)
    – Hur många av disktrikten representerar klubbarnas åsikt på seglardagen, eller i nästa steg hur många av klubbarna för fram sina medlemmars åsikt, din åsikt alltså, på distriktsnivå vidare till riksnivå? Peter G seglar bland annat för GKSS som är den i särklassigt största klubben i det kanske mest betydelsefulla distriktet (ursäkta alla grodhavsseglare), men tror ni Peters klubb engagerar sig i VKSF och vidare i SSF på det sätt som är “tänkt”. Kolla in vad GKSS arbetar med, vilka som ingår i deras styrelse och kommitteer och vilka som representerar västkusten på seglardagen. Ingen rät linje däremellan precis.
    Demokrati är svårt, jag vet. Men ibland kanske det är bättre att engagera sig på de vägar som finns än att försöka uppfinna något nytt kanske mikroskopiskt bättre hjul.
    Nu är inte SRS min modell alls, men hade det varit det så hade jag nog startat en intresseförening för att göra min röst hörd i regelfrågor, regatta program, seminarier etc. Intresseföreningen skulle kunna vara ett klassförbund eller en förening (Drakklubben är väl både och) och på det sättet fått min röst hörd, kanske även på seglardagen om jag orkat pallra mig dit.
    Samtidigt så hade jag aldrig arbetat för att göra mig av med PelleL eller Jimmy och de andra hjältarna i SRS gruppen elller vad den heter. Ej heller TK med den största stjärnan inom svensk seglingsadministration Jan Dejmo.
    (bloggforumen i all ära) föreningsrätten finns, utnyttja den.

    //Karl

 4. Carl Peter Carlsson Mar 5, 2012 Reply

  På informationsmötet i Långedrag sa Lena att man på Seglardagen vill få mandat att fortsätta utreda sammanslagning. Nu heter det i förslaget från Styrelsen att man vill fortsätta arbetet med att slå ihop förbunden. Det kan låta som en petitess men det blir de facto så att omröstningen på Seglardagen handlar om sammanslagning eller inte sammanslagning!

 5. Per Mar 5, 2012 Reply

  Ja det känns ju som en omöjlig uppgift att få alla nöjda.. Själv tycker jag att man ska begränsa antal år de som uppbär lön ska få sitta på sin post, tex 5 år sedan in med nya krafter.

  • Edward Hartung Mar 5, 2012 Reply

   Vilka syftar du på när du skriver “de som uppbär lön”?

   Nytt blod i styrelser kan vara bra med jämna mellanrum, om inte annat för att se till så att styrelsen är väl förankrad i verkligheten och inte glidit ifrån den. Dock ska inte erfarenheter undervärderas. Vi måste se till så att segelsporten erbjuder karriärsmöjligheter för dem som vill jobba med segling professionellt på olika sätt, dra jämförelser med golfen “golf-pro” och en företagsledning.

   Det är tråkigt att se hur många ledare som slutar att jobba inom seglingen pga de inte får till ett vettigt privatliv eller för att de är rädda för framtiden. Detta måste vi vända på, annars kommer vi aldrig att få en styrka i vår sport! Dem vi förlorar är oftast de som gör det bästa jobbet, för de har förmågan att ta sig vidare. Låt oss istället låta dessa människor driva vår sport framåt!

   Misstolka mig nu inte, bra styrelser, bra anställda och ett djupt ideellt runtom i landet är det vi ska ha, det är det vi måste ha för att överleva / utvecklas!

 6. Nickepicke Mar 5, 2012 Reply

  Om nu rösträtt är den stora frågan… varför inte rösträtt på individnivå (om det nu inte redan är så)?
  Så får man själv avgöra om man vill rösta och i så fall hur från fall till fall.

  Vissa förslag kanske kan upplevas positivt med hänsyn till den egna seglingen man utövar, andra positiva med hänsyn till sitt klassförbund, ytterligare andra med hänsyn till sin/a båtklubb. Vissa seglare kanske tom äger motorbåt (eller tvärsom) så då kan sådana frågor vägas in av en själv också.

  Då är det upp till respektive klubb/förbund att bilda sig en uppfattning i en fråga och påverka sina medlemmar om “sin” ståndpunkt.

  Om nu denna modell inte är görbar idag bara pga att ett register inte finns är det bara en administrativ fråga, något att lösa. Rimligen bör man väl utgå från vad som är bäst och hur man vill ha det. Inte utgå från vad som finns eller inte finns idag…

  • Erik Barkefors Mar 5, 2012 Reply

   Låter som en sund idé. Man måste vara med via en klubb för att bli registrerad men kan sen rösta vad man vill på vad man är intresserad av. Det borde inte vara svårt med individuella inloggningar och att en person bara kan rösta en gång. Klarar Skatteverket av att sköta deklarationerna via alla dessa kanaler så kan det inte vara svårt – möjligen dyrt…
   Det skulle vara ett klart lyft för SRS-seglingen som skulle bli en intressant målgrupp ;-)

  • Martin Mar 5, 2012 Reply

   Borde gå att lösa via idrottonline som alla klubbar är påväg in i och där så småningom alla medlemmar bör registreras. Varje person blir bara registrerad en gång även om man är medlem i flera klubbar så det borde då enkelt gå att få till röstningsformulär i viktiga frågor där en person har en röst oberoende hur många klubbar man är medlem i.

   • ErikG Mar 5, 2012 Reply

    Och dessutom skulle den enskilde kunna välja om han/hon automatiskt vill rösta med (representeras av) en intressegrupp (båtklubben/klassförbundet) i de frågor som dessa tar en specifik ståndpunkt i.
    Nackdelen med allt dylikt är förstås kravet att detta måste ske via internet och båtägarnas genomsnittsålder tror jag är hög och bland de äldre internet användandes lågt.
    Det ger alltså en annan form av demokratiskt underskott.

    • Nickepicke Mar 5, 2012 Reply

     Användningen av Internet uppåt i åldrarna är inte så låg som man kan tro. Mer behovsstyrd än slösurf dock – se SCB statistik:
     http://www.scb.se/Pages/PressRelease____326779.aspx

    • Erik Barkefors Mar 5, 2012 Reply

     Min mor (79 år) tillhör de dator/internetlösa och är ofta ledsen för att t ex TV-program hänvisar till http://www... för mer information. Så visst finns problemet men frågan är om internetröstningar skulle minska eller öka tillgängligheten för majoriteten. Skulle engagemanget hos den enskilde medlemmen öka om man kände att den egna rösten räknades, precis som man ville, istället för att försvinna på vägen via klubbar och distrikt? Kanske förödande för distrikten men en stor vinst för den breda demokratin – eller?

 7. Peter Kross Mar 5, 2012 Reply

  ….folkomröstning eller parlament…

  • Calle P Mar 6, 2012 Reply

   SSF vill att alla skall finnas i registret idrottonline med personnummer adress och allt annat.
   Det vore ett ypperligt tillfälla att få alla medlemar registerade om man då erbjöd dessa individuel rösträtt. (Då blir det också mer demokratiskt)

   Men de som bestämmer (Har rösträtt) idag kommer inte låta detta ske då de är intresserade av makt att kunna styra (suboptimera) i egen sak.

   • Patrick L Mar 6, 2012 Reply

    Calle P,
    Jag håller inte med om att det nödvändigtvis blir mer demokratiskt med direktdemokrati. Det finns ju ett skäl till att man i de flesta större församlingar har representativ demokrati, d.v.s man väljer ett parlament som utser styrelse från vilken man sedan kan utkräva ansvar.

    Denna form av demokrati kräver engagemang och att ansvar faktiskt utkrävs för att det skall fungera bra. Men det gör ju direktdemokrati i ännu högre grad.

    Däremot är det ju inte fel med “folkomröstningar” i vissa frågor även om man har representativ demokrati.

    • Calle P Mar 6, 2012 Reply

     Jag försår att du har den åsikten av skäl som jag nämnt tidigare.

     • Patrick L Mar 6, 2012

      Hur menar du då? Jag har väl ingen rösträtt?

     • Calle P Mar 6, 2012

      Är inte du engagerad i sthlms seglarförbund och kan påverka vad som skall röstas om eller inte? Och då också framställa saker ur ett perspektiv som du finner bäst?

     • Peter Kross Mar 6, 2012

      http://www.svensksegling.se/Distrikt/StockholmsSeglarforbund/Distriktet/Styrelseochvalnamnd/… (svar på Calles fråga)

      en annan sak är dock att just möjlighet att påverka är oftast belöning för att man engagera sig…

      det svåra är nog att ta perspektiov och inse att det finns olika intressen som ofta behöver kompromissa på något sätt.

     • Calle P Mar 6, 2012

      Och du är desutom sekrterare och kan skriva mötesprotokollen så som du finner lämpligast.
      Det betyder att du kan påverka mer än vad en enskild röst kan om du utnyttjar din position väl.

     • Patrick L Mar 6, 2012

      Möjlighet att *påverka* – absolut. Men det är Sthlms Seglarförbund som har rösträtten på Seglardagen och styrelsen har ju diskuterat igenom hur vi som distrikt skall förhålla oss i olika frågor. Alla i distriktsstyrelsen är inte ens närvarande på Seglardagen utan har rätt att ha ett antal ombud baserat på antalet underliggande medlemmar.

      Jag är ju tillsatt i denna styrelse av de som har rösträtten i distriktet, förhoppningsvis för att man tror att jag kan göra ett bra jobb. Gör jag inte det ryker jag ju nästa årsmöte. Inget av detta kan jag avgöra själv med mindre än att göra min röst hörd och förhoppningsvis vinna förtroende för att jag lyssnar på och förankrar hos klubbarna. Den verkliga makten finns därmed alltjämt hos klubbarna och dess medlemmar.

     • Peter Kross Mar 6, 2012

      Patrik, du får se det som förmån att Stockhom kan skicka i princip hela styrelsen. Det är inte så många distrikt som får….

     • Patrick L Mar 6, 2012

      Får och får…det är förstås enklare / billigare när Seglardagen är på hemmaplan i Stockholm och man kan åka hem på kvällen vilket sparar rese- och logikostnader.

 8. Carl Peter Carlsson Mar 6, 2012 Reply

  Klassförbunden är viktiga som motor i svensk kappsegling och bör därför få ett större inflytande än idag. Kanske är det dags att ge klassförbunden lika många röster som distrikten har, dvs fördela rösterna 50/50?

 9. Misilen Mar 6, 2012 Reply

  Intressant att det inte med ett ord nämns hur en sammanslagning skall gynna idrotten kappsegling! Det är bara politik, makt och bidrag!

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.