Inför Seglardagen 2013

ssfverksamhet2012
Nu finns SSF Årsredovisning samt handlingar inför Seglardagen 2013 uppe.

Någon som får några aha-upplevelser?

En sak som kändes anmärkningsvärd var att antal mätbrev ökade med 17% (framför allt SRS), men att antalet entypsmätbrev minskade med nästan 30% från 315 till 227. Känns ju lite alarmerande?

Bland motionerna återfinns en intressant om reklamavgifterna:

Motion 4
Svenska Havskappseglingsförbundet – Reklamavgifter

Bakgrund
Svenska Havskappseglingsförbundet föreslår att Reklamavgifterna inom Svensk Segling tas bort. Endast en liten del av båtarna som har reklam betalar idag avgiften och ingen kontrollerar att bestämmelserna efterlevs.

Det är viktigt för segelsporten att få sponsorer. Sponsring är alltid förknippat med någon form av exponering. En mycket stor del av de tävlande båtarna bär idag någon form av reklam. Det är inte rättvist att ett stort antal båtar som inte följer regelverket eller är mindre än 10 m och bär omfattande reklam skall befrias, medan andra båtar som tävlar i samma respitklass t ex SRS skall belastas av licensavgift.

Tröskeln blir också mycket hög för dem som letar sponsorer idag då en stor del av sponsringen går till reklamavgiften. Klimatet för att hitta sponsorer idag är svårt.

Om man utgår från listan av registrerade licenser under 2012 så betalade 14 st båtar lojalt totalt 119.000 kr till Seglarförbundet, 2011 betalade 15 båtar, 2010 endast 10 båtar. Detta skall jämföras med något hundratal båtar som för reklam, men inte betalar licens på ÅF Offshore, Lidingö Runt, Ornö Runt,Watski Twostar, Bohusracet, Tjörn Runt m fl tävlingar där båtar över 10 m deltar.

Såvitt känt finns ingen särskild ekonomisk redovisning av dessa medel inom Seglarförbundet budget, inte heller någon återredovisning hur de nyttjas.

Förslag
1. Reklamavgifterna inom svensk segling bör avskaffas.
2. Om inte beslut att ta bort avgifterna enligt p 1, så bör avgifterna sänkas och konkreta bestämmelser för hur detta skall tillämpas av arrangörer och klassförbund. Vidare så skall bestämmelser för redovisning och uppföljning inom SSF utarbetas.
3. Om inte beslut att ta bort avgifterna tas enligt p 1, så bör även båtar mindre än 10 m åläggas en avgift.
4. Om inte beslut att ta bort reklamavgifterna så bör hälften av dessa medel återgå till berörda klassförbund som bidrag till utbildning, hemsidor, klasscuper mm.

Motivering
Det finns inget formellt krav från ISAF Regulations i paragraf 20.8.2 att denna typ av licensavgifter skall tas ut, det är endast anvisat som en möjlighet för det enskilda landets nationella seglarförbund. En särskild avgift för reklam motverkar ett ökat deltagande i kappsegling.

Enligt SSF reklambestämmelser skall licenser visas upp vid registrering och dessa licenser skall anslås. Så tillämpar i realiteten inga arrangörer såvitt känt idag. Då är ett regelverk meningslöst och bidrar till minskad respekt för Seglarförbundet.

I och med att det idag inte sker någon uppföljning av SSF eller arrangörer så blir tillämpningen av gällande regelverk djupt orättvis för det fåtal båtar som lojalt betalar licens idag.

Avgiften har ju länge varit omdiskuterad, och de som slitit med att dra in sponsorer har undrat om det är en “skatt” eller om SSF som seglingens högsta organ skall använda pengarna för att höja attraktiviteten för sponsorerna? Hade man haft en strategi för hur man skulle stötta en mer professionell sida av seglingen så hade avgiften varit en naturlig komponent i detta.

Nu verkar seglarna ha röstat med fötterna och struntat i att betala avgiften. Och SSF har inte heller brytt sig om att följa upp. Då kanske det hade känns naturligt att ta bort den?

Men förslaget från styrelse är moratorium, dvs man kommer inte att ta ut avgiften under 2013 och att man utarbetar ett nytt förslag:

Styrelsens yttrande över motion 4
Styrelsen har en stor förståelse för synpunkterna men yrkar ändå avslag på motionen.

SSF:s styrelse vill fortsatt ha möjligheten att någon del av sponsormedel ska kunna komma svensk segling tillgodo. I en framtid där sponsring och reklam tar allt mer plats i idrotten vill inte styrelsen avhända sig möjligheten till en framtida rättvis och bra balanserad intäkt.

Dock kan styrelsen hålla med om att regelverket i sin nuvarande utformning och framförallt efterlevnad inte är rättvist.

Styrelsen föreslår att ett moratorium införs på alla reklamavgifter för 2013 tills SSF styrelse kan utarbeta ett mer rättvist och långsiktigt hållbart förslag.

81 Comments

 1. Johan Rockström Feb 23, 2013 Reply

  Såg att samgåendet SSF och SBU ska upp för beslut, har det inte varit lite väl tyst om det senaste tiden. Vad säger opinionen bland seglarna? Vad tycker man hos SBU?
  Om styrelsens förslag inte röstas igenom, tänker de avgå då?

  • Erik Barkefors Feb 23, 2013 Reply

   Hur många av blur-läsarna säger upp sig om chefen säger att ens förslag inte är bra? De flesta tycker det är trist men jobbar trots det vidare utifrån de instruktioner man får.
   Hoppas att styrelsen vill fortsätta jobba oavsett vilket utfall det blir så att SSF och seglarna kan få nytta av deras kunskaper och erfarenhet!

   • Johan Rockström Feb 23, 2013 Reply

    Kan tycka att det är skillnad på en vanlig anställd och en förtroendevald styrelse i en ideell organisation som ägnat mycket tid och energi de senaste åren på att få igenom ett samgående och som eniga står bakom förslaget.

    Hur som helst så ville jag få igång lite debatt om sakfrågan också nu när beslutet är nära så att de som representerar oss seglare får en möjlighet att känna på opinionsläget.

 2. Olle Feb 24, 2013 Reply

  Hoppet står nog till SBU medlemmarna som verkar vara mindre intresserade av en sammanslagning än SSFs styrelse.

  Det är nog iofs bra för svensk segling om det blir en sammanslagning, påfyllning i kassan är väl inte fel? Gött att motorbåtarna får stötta vår idrottsliga verksamhet!

  • Johan Rockström Feb 24, 2013 Reply

   Är det så att svensk kappseglings framtid står och faller med välvilja och pengar från semestrande motorbåtsägare?

   • Peter Feb 24, 2013 Reply

    det intressanta är att kitikerna i både SBU och SSF tar som huvudargument att de andra är ut efter deras pengar.
    Det som lite diskuteras är faktiskt att en sammanslagen organisation kan erbjuda ett större utbud allt från främjande till kappsegling i hög nivå. Resten överlämnar jag fantasin.
    Och därmed kommer säkerligen en del andra frågor. Kommer organisationen tappar fokus? bli vissa områden gynnade på bekostnad av andra? I båtten ligger dock att dessa frågor besvaras av organisationens medlemmar iframtiden, OM det blir en sammanslagning.

    • Johan Rockström Feb 24, 2013 Reply

     Tycker en av de viktigaste frågorna för SSF är om man ska vara ett idrottsförbund eller en båtfrämjande organisation. Att SSFs styrelse använder pengarna som ett av argumenten för sammanslagningen gör ju att kritikerna tar upp just det.

     • Kalle Feb 24, 2013

      Hej Johan,

      Jag tror att det kan finnas stora fördelar med att vara ett idrottsförbund som samarbetar med en båtfrämjande organisation, om inte annat för att de flesta klubbarna som är starka på kappsegling idag har breda organisationer som gör mycket annat än kappsegling.

      Din klubb Johan är väl KSSS (?), en klubb som har väldigt mycket verksamhet som i alla fall jag inte skulle klassa som idrott. Men jag tror faktiskt att rätt gjort så kan det sociala sammanhang som finns i klubben vara en styrka även för idrotten.

      Det finns naturligtvis argument för och exempel på att det inte är eller blir så och det är inte säkert att ett sammangående blir lyckosamt. Men för att sätta saker i sitt rätta perspektiv, hur mycket idrott är det i din klubb jämfört med det som SSF försöker bedriva.

      Gräv där du står?

      Mvh,
      Kalle K

     • Peter Feb 24, 2013

      en betydande andel klubbar anslutna till SSF är redan idag anslutna till SBU, dvs. dubbelansluten. Det ger bara en hint hur mycket ren idrottsförbund SSF redan idag är.
      tittar man bland klubbarnas aktiviteter så är en hel del som inte direkt är kopplat till irdott segling.

      Redan idag kan man undra vem som betalar för vad.

     • Erik Barkefors Feb 24, 2013

      Många klubbar har hamn eller försöker hjälpa medlemmarna med rabatter på hamnavgifter. Vår klubb har lyckats att utverka rabatt hos hamnägaren (privat) som gör att jag går plus direkt på medlemsavgiften. SBU är de som är duktiga på hamnar.

     • Johan Rockström Feb 25, 2013

      Klubbarna är där som vi medlemmar; seglare, kappseglare och motorbåtsägare i det dagliga möter på vår fritid. Då just fritiden delas ju mellan flera olika aktiviteter är det naturligt att klubbarna då speglar detta och har ett brett erbjudande av sociala aktiviteter utöver t.ex. kappsegling. Att klubbarna, inklusive KSSS, ägnar sig åt mycket annat än kappsegling är naturligt men knappast ett argument för att SSF också ska göra det. Främjandet av friluftsliv har sin egen organisation “Svenskt Friluftsliv”, där bl.a SBU är medlemmar, som syftar till att verka för skapa förutsättningar för ett bättre friluftsliv. Jag tycker att SSF ska syssla med segling och kappsegling inte med båtliv i största allmänhet, det finns det andra som gör bättre.

 3. Olle Feb 24, 2013 Reply

  Ungefär 5-10% av SSFs medlemmar utövar kappsegling i någon form. Om just målsättningen är att få fler att kappsegla, varför kan SSF inte börja med de 90-95% som inte kappseglar inom de egna leden först? SSF saknar ju inte underlag direkt!

  Samarbeta kan man ju göra ändå, och då inkludera även SXK.

  Hur man får en tjockare soppa genom att späda den övergår mitt förstånd? Motorbåtar är inte min grej! Samma säger säkert motornåtsmänniskorna om segelbåtar, men med en skillnad, vi använder vindkraft!

 4. Team Dehlerdoris Feb 25, 2013 Reply

  Tycker precis som SXK Orförande Anders Persson skrev i På Kryss nyligen att det nog vore rimligare med ett samgående med de “seglande klubbarna” SSF och SXK. Nu blir det lite som att Skidskytte och Jägarförbundet skulle slås i ihop, bara för att båda vistas o skjuter i skogen. Känns som om centrala/ledande personer inom såväl SSF och SBU har satt mycket personlig prestige och engagemang i en sammanslagning, och att man ovanifrån har sett synergier som inte har så mycket med den operativa verksamheten att göra. Om man nu blandar oss segelnördar inom SSF med grytgubbarna inom SBU så förstår jag inte riktigt benefit i detta för segelsporten? Känns som 1+1 skulle kunna bli max 1,5 men jag kanske har helt fel? Detta handlar förhoppningsvis om mer än ett gemensamt kansli eller bidragspengar från RF? Får nog säga som min namne Sauk: Jag är schkeptisk!
  Stefan K (frivillig medlem i SXK och kollektivansluten via två båtklubbar i både SBU och SSF)
  http://www.dehlerdoris.blogspot.com

  • Tobbe Feb 25, 2013 Reply

   Många av SSFs “medlemmar” är (liksom du själv) dubbelansluten (SSF, SBU) via sin klubb.
   Vi har ventilerat det förrut, och även i denna tråd konstaterat att majoriteten av SSF “medlemsbas” (via klubbarna) INTE ägnar sig åt “idrotten segling”.
   Jag skulle nog även våga påstå att en en stor andel av SSFs “medlemmar” kör motorbåt (i vår klubb kör 30% endast motorbåt, 4 % kappseglar aktivt).
   Jag har ingen fakta, men jag gissar att det finnas finnas fler klubbar som funderat på sitt syfte med att vara medlem i SSF när klubbens resultaträkningen ligger på bordet och man ser tydligt vart pengarna går.
   Sammangåendet med SBU blir sannolikt inte mycket billigare för klubbarna, men det säkrar medlemsbasen och därmed en stor del av medlemsintäkterna för SSF.

  • Johan Rockström Feb 25, 2013 Reply

   Vad händer med en klubb och dess medlemmar om man inte är med i SSF respektive SBU? Kan man i praktiken stå utanför dessa organisationer?

   • Emelie Mar 6, 2013 Reply

    Om du är intresserad av ett kappsegla, på någon nivå, så måste du vara medlem i en klubb som är ansluten till RF (via SSF).

    • srsseglaren Mar 6, 2013 Reply

     Trodde att det bara gällde seglingar sanktionerade av SSF ?
     Finns kanske en och annan kvällssegling, Klubbmästerskap Företagssegling som är osanktionerade ?

    • Stefan A Mar 6, 2013 Reply

     Är det kåken som gäller om man råkar anordna (eller bara delta i) en kappsegling utan att få den sanktionerad? ;)

     Jag målar upp bilder när insatsstyrkan sladdar upp med sina grå bussar på hamnplan och arresterar buntar av glada kvällsseglare som har varit ute och snurrat kring bojar utan SSF:s tillåtelse. :)

     • Pelle Pedersen Mar 6, 2013

      Ha Ha!!! Använder dom båtshakar för att fösa ihop oss då??!!

     • Erik Barkefors Mar 6, 2013

      Enklare för dom att binda julgranar runt våra kölar när vi seglar ut ur hamnen ;-)

      Visst är det fortfarande tillåtet att både ordna och delta i icke-SSF-kappseglingar på klubb/lokal nivå!

     • srsseglaren Mar 6, 2013

      Ryktas om en översyn av avgiften denna kan komma att kopplas till vindmätaren.
      När seglingen påbörjas loggar man in i en ny app. vilken registrerar seglad tid.

      /Vinden var fri ; )

  • Peter Feb 25, 2013 Reply

   redan idag är många klubbar anslutna till SBU och SSF. Jag vill minnas att i presentationen var det ungefär 1/3 som var ansluten till endast SSF, ca. 1/3 dubbelansluten och ca. 1/3 endast ansluten till SBU. Tittar man utifrån hur klubbarna är anslutna så finns det ju redan en stor andel klubbar som är anslutna till båda organisationer. Man kan undrar varför?

   Medlemskap i SXK är individuellt, mao det är ju inte en klubb som är ansluten till SXK utan olika medlemmar. Här finns säkerligen också en betydande del av medlemmar som är dubbelanslutna. I diskussionen om sammansgående med SBU har man hållit öppet ett sammangående med SXK. sen kan man diskuterar vad som borde kommer först. Personligen tycker jag att det skulle varit bra att ta med SXK redan från början men det orkade man kanske inte med?

   Som individ kan man inte välja att står utanför vaken SBU eller SSF då klubben ansluter sig eller ej. Men klubben kan välja i demokratisk ordning.

   • Johan Rockström Feb 25, 2013 Reply

    Om en klubb står utanför både SSF och SB, begränsar det medlemmarna något?

    • Erik Barkefors Feb 25, 2013 Reply

     På de sanktionerade (SSF) kappseglingarna så måste rorsman/skeppare vara medlem i SSF-ansluten klubb. SXK gills inte…

     • Johan Rockström Feb 25, 2013

      Monopol alltså?

     • Erik Barkefors Feb 25, 2013

      Det är många föreningar och organisationer som kräver att du ska vara medlem för att ta del av utbudet. Kikar du på TV-reklam så ser du dagligen olika kundrabatter osv som också är kopplade till medlemskap på något sätt. Fast “Cykel på köpet” hör kanske inte dit ;-)

     • Steffo Feb 26, 2013

      Det är fullt möjligt att kappsegla utan att vara medlem i SSF men då får man inte använda regelverket som ägs av ISAF. Kryssarklubben har ju tex sin 24 timmars.

      Se RRS eller den svenska översättningen KSR (som görs av ideella krafter inom SSF)

      75.1 För att kunna anmälas till en kappsegling, ska en båt rätta sig efter de krav som
      tävlingens arrangör ställer. Båten ska anmälas av
      a) en medlem av ett segelsällskap eller annan organisation ansluten till en nationell
      myndighet,
      b) ett sådant segelsällskap eller en sådan organisation, eller
      c) en medlem av en nationell myndighet.

     • Kalle Feb 26, 2013

      @Johan Rockström,

      ja det är ju monopol om du så vill, men det kan ändras på om medlemmarna önskade. En mycket stor del av motivationen för monopolet är som nämndes behovet av enhetliga regler. Det hade blivit väldigt rörigt om inte de olika seglarförbunden och klubbar runt om i världen för ganska många årtionden sen nu inte hade börjat samarbeta för detta.

      Med det sagt så är det inget som hindrar dig att segla efter egna regler med dina kompisar.

      Jämför också marknadsdomstolens beslut om vem som kan ordna tävlingar där Bilsportförbundet försökte stoppa en icke ansluten organisation att arrangera. Man kan som jag förstår ej heller hindra förare att delta på dessa tävlingar. Till Riksidrottsförbundets förfäran skall man kanske tillägga.

      Detta är ju förresten ett inte helt okänt problem, amerikanska proffsserierna i olika sporter är ju reglerade i lag för att kontrollera det monopol / oligopol eller vad du vill kalla de som dom har (i den bemärkelse att du utestänger vilka lags som helst att från att delta, men hindrar ju ingen att starta konkurrerande serier),

      Kalle

 5. Stefan A Mar 5, 2013 Reply

  Det är en intressant artikel i senaste Vimpeln (Viggbyholms båtklubbs tidning). I artikeln så framgår det att man ska göra sitt yttersta för att lämna SSF eftersom man har svårt att se poängen med att betala 120 000 kronor/året för något som endast 30 (av 1700) medlemmar utnyttjar. Där har man ju onekligen en poäng helt klart.

  Man undrar ju lite hur det ska gå för SSF om fler klubbar gör som VBK..?

  • Mats V Mar 5, 2013 Reply

   Vad händer då om det blir en sammanslagning SSF-SBU?
   /VBK:are (en av de 30…)

   • Stefan A Mar 5, 2013 Reply

    Ja precis, vad händer då?

    • Peter Mar 5, 2013 Reply

     då finns kanske mindre anledning att lämna organsiationen då det finns även utbud för icke kappseglare…

    • Tobbe Mar 5, 2013 Reply

     VBK förblir sannolikt medlem i den sammanslagna organisationen SBU/SSF. Medlemsavgiften kommer öka till ungefär samma nivå som innan då man var med i både SBU och SSF (när dessa organisationer ännu var åtskillda)
     Att stå utanför SBU/SSF kommer inte vara “praktiskt” för en förening.

     Det är fler föreningar som går i samma tankar som VBK när det kommer till sin anslutning till SSF. Skulle några få medlemmar vara “beroende” av att vara medlemmar i en klubb ansluten till SSF, finns det smidiga sätt att lösa detta på om nu klubben vill spara pengar.

     Detta scenario är något som självklart SSF styrelse har insett.

     De som är emot sammanslagningen borde fundera och förslå hur man ska agera när det uppstår ett stort intäktsbortfall i form av uppsagda medlemsklubbar.

     • Peter Mar 5, 2013

      Just höjning av medlemsavgift kritiserades stark. Höjning var dock inte hela beopp som dubbelanslutning. i presentationen 2011 visade en siffra på 70kr + 20 kr /medlem. I nuvarande material skriv under pkt 7:

      7. Ekonomi
      I ett exempel på budget för 2013, som tidigare presenterats (i handlingar till Seglardagen 2012) och som bygger på nuvarande intäkter och verksamhet inom SBU respektive SSF samt sammanslagningseffekter visas en fördelning på intäkter och kostnader för gemensam och främjandeverksamhet samt kappseglingsverksamhet.
      Medlemsavgiften är i exemplet 50 kr/båtklubbsmedlem. Det ska noteras att det är årsmöte som beslutar om avgifter.

      http://www.svensksegling.se/ImageVaultFiles/id_11273/cf_32/Riktlinjer%20SSFSBU%2020130222.PDF

      Jag tror nog att en del klubbar kommer lämnar SSF på sikt om det inte blir en sammanslagning. Det går ju att hänvisa kappseglare till kappseglingsklubbar. Men blir det bra för idrotten segling och segling i allmänhet?

     • Mats V Mar 5, 2013

      Hej Tobbe,
      Vilka är de “smidiga sätt att lösa det på” som du syftar på? VBKs ambition är just att spara pengar – vilket är fullt förståeligt om bara 30 av 1700 medlemmar gynnas av medlemskap i SSF.

     • Tobbe Mar 6, 2013

      Hej Mats V

      En mycket enkel konstruktion är att man bildar en separat “kappseglingsförening”.
      De få medlemmar i båtklubben som vill kappsegla måste även vara medlemmar i denna kappseglingsklubb.

     • Patrick L Mar 6, 2013

      Tja, det finns olika sätt att se det på. Men det är nog bra om man håller sig till fakta oavsett vilka slutsatser man vill dra. Som medlem i VBK håller jag inte alls med om att den verksamhet SSF befrämjar endast berör 30 personer i klubben. VBK Seglarskola utbildar varje år 160-180 unga seglare och engagerar över 20 instruktörer. *Varje* år. Jag har själv 3 barn som har gått i VBK Seglarskola. Alla deltagare blir medlemmar i klubben genom skolan (om de inte var det tidigare). Det är inte för inte som VBK är en av Stockholms största klubbar. Det finns även en träningsverksamhet under terminerna som bara den omfattar mer än 30 medlemmar även om kanske antalet deltagare inte är mer än 30 under en termin. I träningsverksamheten är alla välkomna, även barn till motorbåtsägare. Klubben beslutade förra året att investera i en brygga till 2.4:orna, varenda en av dessa kappseglar. VBK har även köpt C-55:or med finansiering från SSF. Så nog har VBK nyttjat förbundets resurser när det har passat, även om mer absolut hade kunnat göras.

      Viggan har *fantastiska* möjligheter att utvecklas som kappseglingsklubb men intresset för detta hos styrelsen har varit lågt genom åren. Och visserligen är det så att det i stadgarna inte finns ett ord om segling. Men på något sätt har man ju ändå sett värdet av segling och kappsegling tidigare när man har dragit igång seglarskola, träningsverksamhet och kappseglingssektionen. Men det är något som klickar när man tänker gå ur SSF.

      I många år har seglarna i VBK försökt utveckla mer verksamhet, men det har inte vunnit något större gehör i styrelsen även om man gärna flaggar upp när något bra händer. 2012 hade man iaf en onsdagscup igen tack vare engagerade medlemmar i kappseglingssektionen. Inför 2013 är vi några medlemmar som försöker dra igång Laserseglandet i VBK. Vi får väl se om alla orkar hålla energin uppe till detta med tanke på motvinden i klubbens styrelse.

      VBKs ordförande skriver att SSF inte har utvecklats i takt med samhället. Med det menar han sannolikt att vi fortfarande har en avgiftsstruktur som bygger på en solidarisk 50-lapp från alla medlemmar i en klubb. I dagens mer individualiserade samhälle verkar detta fungera allt sämre. En del klubbar tycker att de är finurliga och startar en klubb i klubben som endast betalar SSF-medlemskapet för de aktiva kappseglarna, men ingen är väl dummare än att man förstår att det kommer att driva upp medlemsavgifterna för seglarna istället. Det kommer att krävas betydligt högre avgifter från de aktiva och då är det väl slut på kvalitetssäkrade seglarskolor för alla och regional klubbutveckling från förbundet.

      Minst sagt en trist utveckling, tycker jag som kom in i seglingen genom att mina motorbåtsägande föräldrar var med i en klubb som hade seglarskola för alla och uppmuntrade alla medlemmar att deltaga i denna, inte bara de som redan var invigda i sporten. Det hade varit bättre om VBK som en av landets största klubbar hade arbetat för att förändra SSF till det man tycker att förbundet skall vara, t.ex. en förändrad avgiftsstruktur.


      P.S 1 Jag har flyttat mina barn till en annan klubb eftersom jag är ointresserad av att sponsra en klubb som har denna avoga inställning till vår sports förbund med mina barns medlemsavgift och aktiva träningsverksamhet. Var det bra för VBK?

      P.S 2: Det låter som VBK styrelse tar krafttag när de skall göra “sitt yttersta” för att gå ur SSF. Det krävs inte särskilt mycket för att göra detta. Men man bör förstås analysera konsekvenserna i klubben. Hittills påstår man sig ha “sagt upp medlemskapet för omförhandling” vilket framgår av Vimpeln 4/12. Hur man gör det förstår jag inte. Är man medlem i ett förbund har man väl att följa stadgarna? Man kan lämna förbundet eller vara med i det och arbeta för förändring men man kan ju inte “omförhandla” medlemskapet individuellt och försöka tillskansa sig fördelar gentemot övriga medlemmar?

     • Mats V Mar 6, 2013

      Tack, Tobbe. Det har mumlats om det så det lär väl bli så.

   • HenrikA Mar 6, 2013 Reply

    Mats, VBK är kritiska till en sammanslagning o driver frågan hårt inom Sthlms regionen så kolla med din förening hur dom ser framtiden i dom olika scenariona.

    • peter Mar 6, 2013 Reply

     En sammanslagning gagnar ingen. Låt varje organisation ta hand om de intressen de representerar, SSF – idrotten och SBU fritidsbåtlivet.

     • Magnus Sterky Mar 10, 2013

      Hmmmm, finns det någon lag i Sverige som förbjuder vilken slags klubb som helst att ordna lattjo-lajbankappseglingar med allehanda flytetyg, utan att därför bry sig ett skvatt om alla mera högtravande förhållanden inom den “professionella” kappseglingen?

     • Peter Mar 10, 2013

      KSR ägs av ISAF, SRS ägas av SSF. Det är naturligtvis fritt fram att skapa egna regler om man så vill.

 6. Lars Bengtsson Mar 7, 2013 Reply

  SSF säljer sin själ till motorbåtsfolket och distanserar sig ännu mer från kärnverksamheten.

  • Kalle Mar 7, 2013 Reply

   Och alla de klubbar som är dubbelanslutna har redan gjort detta då eller hur tänker du, Lars?

   30% av segelklubbarna är dubbelanslutna och 70% av stockholmsklubbarna

   Du kanske rentav redan är medlem i en klubb som har sålt sin själ? Jag hoppas i vart fall för din skull att du aldrig kör motorbåt.

   Kalle K.

   • Lars Bengtsson Mar 7, 2013 Reply

    Här har vi ett fint exempel på en båtförening som säkert kommer ha stor nytta av SSF….

    “Landvetter Båtförening bildades 1977. Föreningen har 39 båtplatser på
    egen flytbrygga i sjön Gröens ( Landvettersjöns ) östra ända i Prästtjärn eller Kyrkviken som dom flesta kallar den.

    Just nu kan vi inte ta emot fler väntande på kölistan till båtplats.”

    http://www.landvetterbatforening.se/

    Aktiviteter 2012

    Lör 21/1 -12 Extra arbetsdag kl 11.00 pga nedblåsta träd.
    Lör 21/4 -12 Iläggning av bryggan samt arbetsdag kl 10.00 – 16.00
    Lör 6/10-12 Årsmöte samt upptagning av bryggan kl 10.00.

    Hej och hå vad denna klubb kommer att bidra till idrotten kappsegling! Men likt förbannat komme de åtnjuta någon form av demokratisk rättighet, oj vad fler seglare vi blev här då!

    • Peter Mar 8, 2013 Reply

     pssst, det kan lätt slår tillbaka för det är en av klubbarna som betalar för att vi kan kappsegla.

     • Tobbe Mar 8, 2013

      Äntligen någon som fattat, och skriver om det.

      Den intressanta frågan är vad Lars Bengtsson med flera är villiga att betala i medlemsavgift till en “postorder-kappseglinsklubb” för att kunna fortsätta kappsegla i SSF-sanktionerad kappsegling samt att SSF ska kunna bibehålla sin nuvarande verksamhet?

      Jag vet i alla fall själv att jag är villig att betala 2000 kr om året för tre kappseglingar och för allt värde de skapar för juniorseglingen (som jag självklart är aktiv i som förälder).
      Om “min klubb” väljer att lämna SSF, och jag och övriga som vill kappsegla betalar lika mycket 2000kr/år, täcker det inte riktigt upp hela intäktsbortfallet för SSF .

      Är det 30 aktiva i VBK enligt ovan villiga att “täcka upp” 120 tkr i intäktsbortfall?

      Knappast tror jag. Och få är väl villiga att betala 2000 kr/år. Så vilken verksamhet ska bort i det fall intäkterna dramatiskt minskar?

 7. Magnus Sterky Mar 10, 2013 Reply

  Orsaken att företag vill ha reklam på segelbåtar är att folk skall se reklamen. För att detta skall äga rum måste de arrangerande segelkubbarna iscensätta att funktionärer och teknik åstadkommer arrangemang med resultat online och helst på TV samt med bra info till pressen mm. Man kan jämföra arrangemangen för sina segeltävlingar med vad idrottsklubbar bygger upp i form av arenor osv. för sina tävlingar. Hittills har av någon outgrundlig orsak Seglarförbundet dikterat att reklamintäkterna skall gå ENDAST till dem och INTE till de arrangerande klubbarna. (Det skulle ALDRIG accepteras inom idrotten, att reklamintäkterna för uppsatt reklam på deras arena skulle tillfalla nån annan än klubben och arenan!).

  I strävan att göra bra arrangemang får klubbarna höja sina startavgifter, vilket drabbar alla som inte har reklamsponsor mer än de som har, trots att det oftast är kraven från de reklamfinansierade ekipagen som skapar behovet av massmedial och resurskrävande presentation av tävlingen..

  Med de förhållandena är det tämligen självklart att de arrangerande klubbarna har noll incitament att bevaka att segelbåtarnas reklam har betalat sin SSF-avgift. Indirekt påverkar det hela incitamentet negativt för amatörer att deltaga i segeltävlingar….

  • Patrick L Mar 10, 2013 Reply

   Vad är det för diktat du talar om, att alla reklamintäkter skall gå till förbundet?

   • Patrick L Mar 10, 2013 Reply

    Ah, nu förstår jag att du menar reklamlicensen. Det finns till i år en motion om att ta bort reklamlicensen och det är Seglardagen, d.v.s Sveriges segelklubbar genom sina distrikt samt klassförbunden, som bestämmer utfallet i detta.

    • Peter Mar 10, 2013 Reply

     helt rätt att motion att ta bort reklamavgifterna. Det är också rätt att distrikten och klassförbunden bestämmer över utfallet. sen skulle jag vilja lägga till att SSF’s styrelse yrkar på avslag av motionen.

     Motion 4
     Svenska Havskappseglingsförbundet – Reklamavgifter
     Bakgrund
     Svenska Havskappseglingsförbundet föreslår att Reklamavgifterna inom Svensk Segling tas bort. Endast en liten del av båtarna som har reklam betalar idag avgiften och ingen kontrollerar att bestämmelserna efterlevs.
     Det är viktigt för segelsporten att få sponsorer. Sponsring är alltid förknippat med någon form av exponering. En mycket stor del av de tävlande båtarna bär idag någon form av reklam. Det är inte rättvist att ett stort antal båtar som inte följer regelverket eller är mindre än 10 m och bär omfattande reklam skall befrias, medan andra båtar som tävlar i samma respitklass t ex SRS skall belastas av licensavgift.
     Tröskeln blir också mycket hög för dem som letar sponsorer idag då en stor del av sponsringen går till reklamavgiften. Klimatet för att hitta sponsorer idag är svårt.
     Om man utgår från listan av registrerade licenser under 2012 så betalade 14 st båtar lojalt totalt 119.000 kr till Seglarförbundet, 2011 betalade 15 båtar, 2010 endast 10 båtar. Detta skall jämföras med något hundratal båtar som för reklam, men inte betalar licens på ÅF Offshore, Lidingö Runt, Ornö Runt,Watski Twostar, Bohusracet, Tjörn Runt m fl tävlingar där båtar över 10 m deltar.
     Såvitt känt finns ingen särskild ekonomisk redovisning av dessa medel inom Seglarförbundet budget, inte heller någon återredovisning hur de nyttjas.
     Förslag
     1. Reklamavgifterna inom svensk segling bör avskaffas.
     2. Om inte beslut att ta bort avgifterna enligt p 1, så bör avgifterna sänkas och konkreta bestämmelser för hur detta skall tillämpas av arrangörer och klassförbund. Vidare så skall bestämmelser för redovisning och uppföljning inom SSF utarbetas.
     3. Om inte beslut att ta bort avgifterna tas enligt p 1, så bör även båtar mindre än 10 m åläggas en avgift.
     4. Om inte beslut att ta bort reklamavgifterna så bör hälften av dessa medel återgå till berörda klassförbund som bidrag till utbildning, hemsidor, klasscuper mm.
     Motivering
     Det finns inget formellt krav från ISAF Regulations i paragraf 20.8.2 att denna typ av licensavgifter skall tas ut, det är endast anvisat som en möjlighet för det enskilda landets nationella seglarförbund.
     En särskild avgift för reklam motverkar ett ökat deltagande i kappsegling.
     Enligt SSF reklambestämmelser skall licenser visas upp vid registrering och dessa licenser skall anslås. Så tillämpar i realiteten inga arrangörer såvitt känt idag. Då är ett regelverk meningslöst och bidrar till minskad respekt för Seglarförbundet.
     I och med att det idag inte sker någon uppföljning av SSF eller arrangörer så blir tillämpningen av gällande regelverk djupt orättvis för det fåtal båtar som lojalt betalar licens idag.

     Styrelsens yttrande över motion 4
     Styrelsen har en stor förståelse för synpunkterna men yrkar ändå avslag på motionen.
     SSF:s styrelse vill fortsatt ha möjligheten att någon del av sponsormedel ska kunna komma svensk segling tillgodo. I en framtid där sponsring och reklam tar allt mer plats i idrotten vill inte styrelsen avhända sig möjligheten till en framtida rättvis och bra balanserad intäkt.
     Dock kan styrelsen hålla med om att regelverket i sin nuvarande utformning och framförallt efterlevnad inte är rättvist.
     Styrelsen föreslår att ett moratorium införs på alla reklamavgifter för 2013 tills SSF styrelse kan utarbeta ett mer rättvist och långsiktigt hållbart förslag.

  • Kalle Mar 10, 2013 Reply

   Till Magnus Sterky,

   Bara för att klarlägga, det finns ju betydande möjligheter för arrangörer att föra reklam vid kappsegling, detta även på deltagande båtarna, så ett visst incitament har väl även klubben för att dess kappseglingar skall synas i media eller för allmänheten eller rent utav publik?

   Och om sedan finns det ju ett antal krav på arrangörerna skall uppfylla när man håller i en kappsegling. T.ex. är det ju inte helt ovanligt att man kollar mätbrev, försäkring, genomgår en mätprocedur och eller en kontrollprocedur av materialet, att man följer säkerhetsregler framför allt vid havskappsegling för att nämna några. Att det skulle vara helt orimligt att man också skulle kolla att det finns ett tillstånd för att en båt har rätt att föra den reklam som man gör i tillägg har jag svårt att se.

   Mvh,
   Kalle

   • Peter Mar 10, 2013 Reply

    det finns en poäng i Magnus inlägg. Man kan väl därför förstår motion 4 till seglardagen.

    Det med sponsring (här menar jag båtarnas) har sina sidor. Det är inte lätt att hitta sponsorer och när det tävlas i högre nivå så krävs i princip sponsring för att få ihop både material och tid.
    Sen vill naturligtvis förbundet också ha sin del av kakan. Närliggande finns naturligtvis även arrangören som ju också bord få en del för att reklam visas på dess tävling. (OBS! det är skillnad mellan arrangörens sponsorer och båtens/besättningens sponsorer).
    I en del idrotter och typ av tävlingar får inte ens annan sponsor är arrangörens visas.

    Sen har medaljen naturligtvis en annan sidan. De som tävlar har kanske lagt ner mycket tid och svett för att får pengar från sponsorer. Om då inte blir kvar något (tillräckligt) så lönar det ju inte att göra detta jobb.

    • Stefan Peterson Mar 11, 2013 Reply

     Jag vet att jag är jävig då jag är med i SHF styrelse som lagt motionen. Men som egen person och engagerad kappseglare har jag mycket svårt att förstå det synsätt som finns hos SSF att de skall ha del i de sponsor projekt som enskilda utövare lyckas sy ihop. I Tyskland har man ett helt annat synsätt och lägger sig inte från centralt håll i hur enskilda personer och projekt lyckas finansiera sina satsningar.

     • Kalle Mar 15, 2013

      Hej Stefan,
      Det finns en historik här med reklamlicenserna som kan vara värt att känna till. Tidigare så var alla båtar tvungna att ha reklamlicens enligt kappseglingsreglerna och dessa registrerades hos de olika nationella förbunden. Ssf hanterade tidigare oftast dessutom utbetalning av sponsorpengarna mot redovisning av utgifter för seglarna, för detta tog man en avgift på några procent. För 10-15 år sedan ändrades reklamreglerna att endast omfatta större båtar och dessutom kunde de länder som ville avstå att kräva licens och avgift. Sverige valde att ha kvar licensen men en platt avgift (10 000 kr ). Ssf hade nu mycket mindre administrativt arbete och också mindre intäkter. Man ansåg att det skulla vara svårt att kunna gå tillbaka till en licens och avgift / intäkt när man en gång gett upp möjligheten, så man bestämde att alla intäkter skulle gå till ungdomssegling, vilket den gjort. Summorna är inte stora ca. 100 000 år.
      Jag tycker det verkar vara en vettig policy av Ssf. Men man kan alltid välja att se konspiratoriskt på detta som så mycket annat.
      Mvh, Kalle

   • Magnus Sterky Mar 19, 2013 Reply

    Nu kan jag ha missuppfattat eller vara dåligt uppdaterad. Men som jag förstått reklamlicensieringen, så medför innehav av och betald licens till SSF att den tävlingsarrangerande klubben INTE FÅR kräva ytterligare reklamavgifter av den båten. (Att arrangören får sätta på en liten rekamlapp på tävlingsekipagen är en helat annan historia.
    I verkligheten har inte sällan reklamfinansierade båtar oerhört dominerande reklam på både skrov och segel, och arrangörslappen drunknar totalt.
    Så om reklam på båtarna skall vara acceptabelt, skall en arrangerande klubb ha total frihet att kräva betalning av ekipagen för deras medförda reklam. Därmed får arrangören råd att göra sådana publikvänliga arrangemang som verkligen gör båtreklamen exponerad. SSF har i sammanhanget inget med saken att göra, utom möjligen om ALLA licenspengar återbetalas till arrangörerna. Men det sättet skapar bara en massa onödig central byråkrati.

    • Author
     Peter Gustafsson Mar 19, 2013 Reply

     För att ha “total frihet att kräva betalning” så kanske man först skall fundera på vilket värde man kan leverera?

     Det är väl därför licensen har varit ifrågasatt från början, och den är inte mer motiverad bara för att en klubb tar ut den i stället för SSF. Tror man att ren exponering går att räkna hem så behöver man nog klura lite till. Båtägare och team sliter som djur för att leverera mervärden till sina sponsorer, och exponering på kappsegling är bara en liten komponent av detta.

     Detta är också en global debatt, där ISAF och kommersiella/professionella aktörer försöker förstå varandra. Tyvärr är ISAF, och de flesta nationella förbund, finansierade av olympisk segling som är det som prioriteras. Vilket är naturligt. Men eftersom man inte jobbar med att marknadsföra segling som en kommersiell plattform, så har man också svårt att kräva betalt (för det jobb man inte gör).

     Hönan eller ägget.

 8. Olle Mar 15, 2013 Reply

  Liten chans att det blir en sammanslagning.
  SBU kräver absolut majoritet, detta har nu SSF insett;

  Fakta Omröstning om ett sammangående med SBU
  Då man vid en sammanslagning behöver en stadgeändring (som kräver en 2/3 majoritet), anser styrelsen att frågan om själva samgåendet också ska beslutas med en så kallad kvalificerad majoritet (2/3 av rösterna). Om ombuden röstar för ett sammangående ska ett andra, bekräftande beslut ske på en extra Seglardag i november 2013; även det med en 2/3 majoritet av rösterna.
  Vid ett andra bekräftande beslut föreslås att en gemensam arbetsgrupp med deltagare från SSF och SBU utses, med uppgift att förbereda sammanslagningen avseende stadgar, verksamhetsplaner, budget, kansli, etcetera.

  Enligt en rundringning till ombuden till seglardagen finns det i dagsläget en 60% lista för, 40% mot. Vilket innebär nej till sammanslagning!

 9. Author
  Peter Gustafsson Mar 16, 2013 Reply

  Löpande rapporter på http://twitter.com/plindblom

 10. Author
  Peter Gustafsson Mar 16, 2013 Reply

  Patrick Lindblom ‏@plindblom
  Motion nr 4 – reklamlicens – styrelsens förslag att införa moratorium bifölls #seglardagen

  Patrick Lindblom ‏@plindblom
  Beslutet om att gå samman med SBU faller i votering (når ej 2/3 majoritet) #seglardagen

 11. Olle Mar 16, 2013 Reply

  SBU och SSF fortsätter sina verksamheter som förr, dvs ingen sammanslagning!

  http://www.batliv.se/mobil/article.asp?newsid=6342#.UUSmlbe9Kc0

  • Sam V Mar 16, 2013 Reply

   Jaha. Ska man gratulera eller beklaga? Har intrycket av att nejsägarna vill att allt ska vara som det alltid varit. Vilket ju inte funkar då det enda man kan vara säker på i alla sammanhang är att saker och förutsättningar förändras.

   Tror inte det var en konspiration av maktmänniskor som satte igång detta utan ett nyktert sätt att se på seglingens, och båtlivets, framtid. Av folk som har bra koll.

   Så kanske man ska beklaga. Framtiden lär visa om det framöver blir dyrare för oss som gillar att kappsegla. För det var väl det det handlade om, pengar?

  • Tobbe Mar 17, 2013 Reply

   Jag kan bara instämma med vad Sam V säger ovan, och i nedan kommentar.

   Det är Nu planeringen för en stor förändringen för SSF måste påbörjas. Inget lär kunna vara som förrut.
   Jag tror Sam V är optimistisk när han säger att 20% av SSFs medlemmar “kappseglar”. Spelar mindre roll.
   Alla som är glada idag för att det inte blev någon sammanslagning kan ta upp SSFs senaste resultaträkningen och fundera över hur den skulle se ut om medlemsintäkterna minskade med 80%.

   Nu kommer inte alla klubbar dra sig ur över en natt alla på en gång. På sikt tror jag dock att SSF måste anpassa sin verksamhet efter betydligt lägre medlemsintäkter.

 12. Olle Mar 17, 2013 Reply

  @ Sam V, eller så kanske det är kappseglare som vill fokusera på kappsegling och inte främjandefrågor? Jag har lärt mig att acceptera demokratiska spelregler, nu ville inte vare sig SBU eller SSFs medlemmar ha en sammanslagning, lika lite som det var förra gången. Det jag tycker är synd är att det gått åt mycket resurser och energi från SBU och SSF att marknadsföra förslaget. På något sätt har de tappat fokus under tre år. Någon plan B finns inte, en minst sagt chockad styrelse har just nu ett hästjobb att komma på banan igen!

  • Kalle Mar 17, 2013 Reply

   Olle,

   “På något sätt har de tappat fokus under tre år. Någon plan B finns inte, en minst sagt chockad styrelse har just nu ett hästjobb att komma på banan igen!”

   Din kommentar är inte sann eller relevant. Styrelsen har gjort det jobb som Seglardagen bad den om för 2 år sedan. Man kom fram till att det var till segelsportens fördel att gå samman med SBU och förordade det och framförde det vid ett antal möten med klubbar och distrikt. Det betydde inte att annat arbete avstannat, tvärtom så tror jag faktiskt att denna diskussion har gjort att man tydligare fått bilden av vad man måste göra för att utveckla sporten.
   Att styrelsen är chockad är bara trams, men att man har arbetat för sin ståndpunkt och enligt Seglardagens instruktioner är som det skall vara.
   Det som är önskvärt är som vanligt att det fanns fler konstruktiva personer och färre drama-queens som du.
   Om du undrar så önskar tyckte jag åtminstone initialt att det hade varit bättre med ett fristående kappseglingsförbund. Men tyvärr är jag rädd för att jag har fel och sporten skulle bli starkare av ett bredare förbund som kan få fler in i sporten och bättre utnyttja våra gemensamma resurser.
   Kalle K

   • Olle Mar 17, 2013 Reply

    Sveriges mest aktiva kappseglingsdistrikt har sagt sitt, Det är allvarligt att SSFs styrelse misslyckats så kapitallt att övertyga dem om sammanslagningens härlighet! Vart fanns fingertoppskänslan här? Vart fanns fingertoppskänslan när man fick seglardagen emot sig i regionfrågan, könskvoteringsfrågan eller licensfrågan? Och nu alltså sammanslagningsfrågan!

 13. Olle Mar 17, 2013 Reply

  @ Sam V, eller så kanske det är kappseglare som vill fokusera på kappsegling och inte främjandefrågor? Jag har lärt mig att acceptera demokratiska spelregler, nu ville inte vare sig SBU eller SSFs medlemmar ha en sammanslagning, lika lite som det var förra gången. Det jag tycker är synd är att det gått åt mycket resurser och energi från SBU och SSF att marknadsföra förslaget. På något sätt har de tappat fokus under tre år. Någon plan B finns inte, en minst sagt chockad s
  tyrelse har just nu ett hästjobb att komma på banan igen!

  • Sam V Mar 17, 2013 Reply

   Visst kan det vara så, men det är väl en relativt lite del av SSF:s medlemmar som kappseglar? Har inga siffror i huvudet men kring 20 procent har jag för mig. Och skulle SSF enbart organisera oss kappseglare, vilket väl utvecklingen går mot, kommer förbundet krympa och därmed få allt mindre resurser.

   Fast lite sent att ta den debatten nu. Önskar styrelse och förbund lycka till och hoppas det kan komma något gott ur detta.

 14. Olle Mar 17, 2013 Reply

  Jag tror faktiskt inte det blir några problem även om vi tappar hälften av medlemmarna. Om vi ökar medlemsavgiften med 100% (vilket motsvarar en dosa snus och en påöste godis om året). Den som inte har råd med detta kanske skall välja en annan sport!

  Men skit samma, alla sura looserskommentarer mot ett demokratiskt fattat beslut kan gå och bada!

 15. Pelle Lindell Mar 17, 2013 Reply

  Seglardagens inställning kom ju att i praktiken vara betydelselös eftersom båtunionen var så tydligt emot men man skall kanske komma ihåg att det trots allt var en klar, men inte tillräcklig, majoritet på seglardagen för att arbeta vidare mot en sammanslagning. Det var, i mina ögon, också helt klart att det finns en tydlig delning mellan storstadsregionerna (där stockholm och västkusten var emot en sammanslagning) och övriga landet som i helhet hade en stor majoritet för. Min, kanske starkt förenklade, tolkning av diskussionen på seglardagen är att de stora klubbarna i storstadsregionerna generellt vill ha status quo eller en ännu hårdare inriktning på “idrotten” medan landsorten behöver en bredare satsning från SSF som även innefattar “främjande” och båtlivsfrågor för att kunna motivera att stanna kvar i SSF. Jag hoppas verkligen att vi lyckas med seglardagens motto “Hela Sverige skall segla” och min mening är att det gör vi inte utan ett bredare perspektiv än bara kappsegling vilket vi (SSF) skall ha enligt stadgarna.

  Som en sidopunkt tycker jag att Olle och hans gelikar borde ha en lite större respekt för styrelsens arbete när dom genomfört ett uppdrag från seglardagen. Jag har full respekt för att man har åsikten att SSF inte borde gå samman med SBU eller att SSF bara skall foka på kappsegling men det kan man framföra i hövlig ton, speciellt nu när SBU-frågan är avgjord och vi alla behöver sikta framåt. Ett visst mått av storsinthet när sakfrågan var avgjord hade varit klädsamt.

  • Olle Mar 18, 2013 Reply

   Man kan ju tolka hur man vill, det där med majoritet är inte ens intressant att diskutera, denna gång krävdes 2/3 majoritet – förespråkarna fick ingen majoritet, slutdiskuterat!.
   SSF borde lagt sin tid på att få igång kappseglingsverksamhet under dessa år istället för att driva frågan så hårt att den av många uppfattades som ett krav, eller förutsättning för överlevnad, vilket är en lögn och strunt!!

   Visa nu ödmjukhet för den demokratiska processen och fokusera på de frågor som är relaterade till en idrottsverksamhet .

   • Pelle Lindell Mar 18, 2013 Reply

    Sakfrågan (SBU) är slutdiskuterad, där är vi helt överens men att en minoritet i demokratiskt ordning kan blockera en sakfråga betyder inte att den minoriteten kan sätta agendan för SSF’s verksamhet utan det gör seglardagen i demokratisk ordning så jag tycker nog Olle skulle ha lite ödmjukhet för den demokratiska processen. Det är dessutom inte bara lämpligt utan enligt min mening nödvändigt med en livaktig debatt om vad vi och vårt förbund vill åstadkomma och hur det skall göras. Årets seglardag var för övrigt den klart mest positva och framåtsträvande av den handfull som jag deltagit i.

    • Erik C Mar 18, 2013 Reply

     Pelle L o övriga, samgåendet handlade bara om mer bidragspengar till skrala kassor. Effektivisering och utveckling av verksamheten kanske borde ligga som Prio 1? Nu får väl SBU o SSF försöka hitta pengar på annat håll. Varför inte tömma Svenska Sjö bolaget på försäkringstagarnas inbetalda pengar, där finns ju en himla massa miljoner i kassan enligt redovisningen?
     EC

     • 1 Mar 18, 2013

      var visserligen en del snack om just bidragspengar och på något hörn finns det säkerligen med men jag håller faktiskt med det som PelleL framförde. Det var även en omröstning om verksamhetens inriktning.

     • Magnus Sterky Mar 19, 2013

      Att ta ut pengar från Svenska Sjö till SSF/SBU är att stjäla pengar från Svenska Sjös försäkringstagare. Dessa pengar har samlats för att över tid balansera och hålla ned försäkringspremiernas storlek. Detta kapital behövs för att t.ex. minska effekterna av vad seriösa oväder åstadkommer.
      De kollektiva organisationerna SBU och SSF, representerande KLUBBAR är alltså bara formellt röstande i denna fråga – det faktiska ägande (i synnerhet moraliskt) är de INDIVIDUELLA personer som via egna val hamnat hos Svenska Sjö. Bara tanken på att stjäla dessa medel ställer delegaternas ansvarskänsla i dålig dager mot de (enskilda båtägare) vars intressen de är satta att representera.

     • Calle P Mar 19, 2013

      Är det därför som min försäkringspremie höjdes med 1000 kr från förra året?

     • Team Dehlerdoris Mar 21, 2013

      Erik det finns säkert SSF/SBU ordföranden o skattmästare som försöker vara kreativa med Svenska Sjö:s feta kassa. Men det är precis som Magnus skriver försäkringstagarnas pengar. Nå´n j-a ordning får det vara, som en känd V-partledare sa.
      Stefan K

 16. ärlig segling Mar 18, 2013 Reply

  man kan ju säga att det äntligen är över, och att SBU:s ombud visat ett tydligt nej, SSF ombud för distrikten sa ja i majoritet, men att det krävs en stadgeändring och den kärver 2/3 dels majoritet så föll denna fråga…

  nu kan denna fråga läggas bort från dagordningen och det är bra att saken är klar. att det var ombuden för storstäderna stockholm och göteborg som sa nej är kanske inte så konstigt, speciellt inte för göteborg som har många klubbar som är rena jolleklubbar och främjande är ett okänt begrepp, mera konstigt är att ombuden för stockholm sa nej, då enligt uppgift närmare 70% av deras klubbar är anslutna både till SSF och SBU, kan det vara så att dessa ombud företräder sin egen åsikt istället för klubbarnas ? enligt uppgift röstade några klassförbund mot ett samgående eftersom de håller på med kappsegling och inte främjande. klassförbunden vill kappsegla och frågar en klubb om de vill arrangera en tävling åt dem, och i regel frågar man klubbar där det finns utbildade funktionärer, bra hamnar, klubbhus med dusch och toa, mastkran etc etc, allt som behövs för en kappsegling och detta fixas av alla de s.k. främjande människorna…nog är det som att såga av grenen man sitter på…

 17. Olle Mar 19, 2013 Reply

  Det kan ju vara så att de största distrikten prioriterar kappsegling och de mindre satsar på båtparkering?

  Är det gäller funktionärer hittar vi majoriteten bland jolleföräldrarna. De är också aktiva med det gemensamma underhållet, de bidrar till ett nettoökning av medlemmar. Seniorernas (båtparkerarna) har i stort sätt ett stort intresse, förtöjning och uppställning av båten. Men som tidigare sagt, nu släpper vi detta och begraver förslaget. Nästa gång frågan kommer upp får vi hoppas att de som driver frågan har lite bättre fingertoppskänsla!

  • Jollebolle Mar 19, 2013 Reply

   Den som orkar komma ihåg hur det började så var de en motion från Småland, dvs inget som ssf hittat på, sedan gjordes en enkät bland klubbarna om intresset, och det var mycket stort intresse hos klubbarna att utreda en sammanslagning, allt detta har man om man vill kunnat läsa om både på ssf som SBU hemsidor med alla de dokument som utredningen presenterat…men vill man inte se fakta och bara anklaga andra så blir det som det blir…
   Nu får nog ssf en tuff uppgift att fundera på hur man ska jobba vidare för alla seglare i Sverige.

 18. Olle Mar 21, 2013 Reply

  @jollebolle, det är korrekt att detta kom som en motion från Småland! Sen kom det en broschyr från SSF och SBU där man lovordade denna sammanslagning. Enkäte var utformad då att det var omöjligt att säga nej till en sammanslagning . Sen skapade men ett antal grupper som skulle diskutera hur sammanslagningen skulle gå till, fram utredde aldrig om detta var en bra idé! Under hela processen har styrelserna i SSF och SBU agerat som om det vara rörde sig om en formalitet. Det var här man försvann och glömde att få med sig de stora distrikten i SSF.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.