Gotland Runt 1985

Vad gillar ni den här rullen då? Tydligen så delade KSSS ut en videokasett till alla deltagare, och Per Holgersson har sett till att vi nu kan få se den allihop.

Vi varnar känsliga tittare. Det är mycket 80-tal.