Danska sportsbåtsligan 2014?

Vi har ju sett en del roliga format för att få team, klasser eller klubbar att tävla mot varandra, Oftast är detta privata initiativ, som North European Sailing League i CB66. Nu tar Dansk Seilunion steget fram och föreslår en liga för sportbåtar.

Så klart hamnar man direkt i en diskussion om vilka båttyper det skall seglas i. CB66 och Melges 24 har mindre fleets, B/one har varit på tapeten och nu senast bjöd man in till provsegling av J/70. Så klart har diskussionerna dragit igång med full kraft:

Baadmagasinet – Ny sejlsportsliga for klubber i 2014
MinBaad – Dansk Sejlunion etablerer sportsbådsliga 2014 med 18 klubber
MinBaad – Sportsbåde-sagen: Lytter Dansk Sejlunion til klubberne?
MinBaad – 16 grunde til at Dansk Sejlunion vælger en B/One – debat

NY SEJLSPORTSLIGA FOR KLUBBER I 2014

Dansk Sejlunions bestyrelse har besluttet at indføre en landsdækkende sejlsportsliga for klubber fra 2014. En ny ligaforening fastlægger sammen med Dansk Sejlunion den konkrete ligastruktur – og skaber samtidig grundlaget for anbefaling af en sportsbåd.

2014 kommer en af de seneste mange års største og vigtigste nyskabelser i dansk sejlsport. Det står klart, efter at Dansk Sejlunions bestyrelse mandag traf beslutning om at etablere en landsdækkende sejlsportsliga for klubber fra og med 2014.

Ligaen kommer til at bestå af 18 deltagende klubber – og sejladserne skal foregå i sportsbåde. En lang række beslutninger, herunder om konkret turneringsstruktur, bliver udlagt til en nyoprettet ligaforening – med repræsentanter fra alle ligaklubber – som i samarbejde med Dansk Sejlunion skal forestå den videre proces.

Fokus på sportsbåde
Bestyrelsen har samtidig truffet en principiel beslutning om at anbefale klubberne at investere i sportsbåde.

Dermed sendes et signal til klubberne om, at den fremtidige udvikling i dansk sejlsport i vid udstrækning handler om at skabe stærke sportslige miljøer og attraktive rammer for alle sejlere, der søger fysiske udfordringer. Beslutningen ligger således i direkte forlængelse af projektet PULS & Vand i håret.

“Vi har truffet to vigtige principielle beslutninger, som vil få stor betydning for dansk sejlsport de næste mange år. For det første, at vi etablerer en ny sejlsportsliga, hvor sejlerne konkurrerer på klubhold. For det andet, at vi retter et særligt fremadrettet fokus på sportsbåde. Dels ved at anbefale klubberne at investere i sportsbåde og dels ved at basere sejlsportsligaen på sportsbåde,” siger Dansk Sejlunions formand, Hans Natorp.


Ny ligaforening
Sejlsportsligaen kommer som udgangspunkt til at bestå af 18 klubber fra hele landet. Dansk Sejlunion inviterer i første omgang 12 klubber til at tage del i opstarten. Yderligere seks ligapladser er åbne for alle interesserede klubber – og vil efter planen blive fordelt ved Dansk Sejlunions Klubkonference den 22.-23. november 2014.

Alle kommende ligaklubber får plads i en nyoprettet ligaforening, som i samarbejde med Dansk Sejlunion fastlægger strukturen for sejlsportsligaen.

“For Dansk Sejlunion er det afgørende, at klubberne er involveret i processen fra start. Vi har brug for klubbernes viden og ideer – og vi har brug for derescommitment. Sejlsportsligaen bliver forankret i ligaforeningen,” siger Hans Natorp.

Anbefaling til klubberne
På forhånd har der været stort fokus på spørgsmålet om, hvorvidt Dansk Sejlunion skulle anbefale en bestemt bådtype. Også i dette anliggende har Dansk Sejlunions bestyrelse valgt at inddrage klubberne i den videre proces.

“Vi har lagt os fast på en model, der rummer en naturlig rækkefølge. Beslutningen om sejlsportsligaen er udgangspunktet. Dernæst etablerer vi en ligaforening. Og som det tredje led vil Dansk Sejlunion sammen med ligaforeningen anbefale en konkret sportsbåd på klubniveau,” siger Hans Natorp og uddyber:

“Vi beder klubberne komme på banen med det klare formål at skabe grundlag for en købsanbefaling – og dermed et marked – som er bæredygtigt de næste mange år. Målet er, at vi over en årrække skaber et homogent sportsbådstilbud i klubberne til både unge sejlere og voksne aktive.”

Målet er, at klubberne i ligaforeningen mødes første gang i forbindelse med Klubkonferencen.

5 Comments

 1. Hasse Oct 30, 2013 Reply

  Hörde att även Folkbåt varit på tapeten.

 2. Mattias Bodlund Oct 30, 2013 Reply

  KDY sålde alla sina folkbåtar för något år sedan och köpte en gäng j80.

  Super kul initiativ – för mig spelar båten absolut ingen roll i detta sammanhang – huvudsaken är att det blir genomförbart för alla klubbar med intresse. Ganska meningslös debatt om vilken båt som är bäst för ändamålet. Melges 24 gänget tycker det skall bli Melges 24, det gamla gardet tycker folkbåt osv osv. Vi har hört det tusen gången förr. Våga släppa sargen och kom vidare.

 3. Thomas Wiberg Oct 30, 2013 Reply

  Toppen tänk med en liga för seglarna att fajtas i. Det kommer förhoppningsvis att generera både intresse och inflöde av nya seglare. Kanske nåt att titta på för SSF?

  Men, och nu svär jag väl i kyrkan här på Blur, varför välja ut en “anbefaldt” sportbåt när man i stället skulle kunna sätta ett spann mätetalsmässigt i DH Sportboat, och både främja båtutveckling och segling? Väljer dom ut en så gör dom samma misstag som SSF gjorde på sjuttiotalet när man valde ut de av SSF rekommenderade jolleklasserna. Det resulterade i en från ett år till ett annat snar död för alla de klasser som inte blev utvalda. Och seglarna som hade andra båtar lade av i stället för att byta till de nya klasserna. Men, jag önskar Danskarna lycka till med detta. De har i alla fall förstått att seglingen behöver bli modern, med moderna, lite mer spektakulära verktyg.

 4. Erik Barkefors Oct 30, 2013 Reply

  Kanske det blir Match 28. För bara någon vecka sedan kom jag in på klassförbundets sida men nu krävs inloggning…
  Byggare: http://www.js-formbyg.dk/Match-28

  • Thomas Wiberg Oct 30, 2013 Reply

   Match 28:an är en fin båt, men ingen riktig sportbåt med sitt deplacement på 2 ton. Den liknar karaktärsmässigt mer Benetau/Platu 25 eller J80, vilket ger en livlighet något rappare än en express, men inte så mycket värre. Eftersom det inte är lätt att hitta data på den på nätet, kan vi vara snälla och anta en vattenlinjelängd på 27 fot vid stillaliggande. Det ger ett D/L PÅ 100,7 att jämföras med exempelvis Melges 24;ans D/Lpå 67. Alltså gräver Match 28:an alldeles utan relation till storlek, ett mycket djupare hål i vattnet och har mycket svårare att komma iväg på undanvindar. Vad inte många vet och som absolut inte framgår av JS FORMBYGs hemsida är att pluggar och formar till Match 28, och jag tror de första båtarna, byggdes av West Coast Yachts i Göteborg, Dvs. av de förnämliga båtbyggarna Marcus Sylwin och Björn Gadd

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.