Seglingssporten har existensiella problem?

Jag har i något läge tyckt att segling är en lite “nervös” sport som vill passa in och ofta jämför sig med andra sporter; vad tycker IOK, behöver vi segla på nåt annat sätt och hur skall media få upp ögonen för oss?

När vi egentligen har massor av bra komponenter som vi borde kunna vidareutveckla.

Fast när man gör sin hemläxa så inser man att det handlar om pengar. ISAF och de nationella förbunden finansieras till största delen av IOK i olika bidragsformer. Då förstår man prioriteringarna lite bättre.

Detta aktualiseras igen när Seglarförbundet ställer frågan på sin web: finns segling?

Eftersom man jobbar med en vision som skall börja gälla om två månader (Strategisk plan för Svenska Seglarförbundet 2015-2025) så borde man väl veta att sporten finns?

Men när man läst en bit så förstår man att det handlar om en betydligt mer jordnära fråga:

2011 beslutade RF i en demokratisk process om en ny modell för hur medlen ska fördelas. Den nya modellen baseras på ett antal mätbara parametrar och mätverktyget är IdrottOnline. Den här modellen gäller fullt ut från 2015 och i september 2014 fick vi besked om att det påverkar seglingen radikalt. Från 2014 till 2015 tappar seglingen hela 3,3 miljoner kronor, vilket motsvarar ett tapp på 29 % av SSF:s stöd från RF. Tappet är uppdelat på 2,8 miljoner kronor till SSF centralt och 536 000 kronor i Idrottslyftsstöd till klubbarna.

– >En av de viktiga parametrarna som stödet fördelas på är antalet medlemmar som är inlagda i IdrottOnline. SSF har idag ca 115 000 individuella medlemmar via 370 medlemsklubbar. Av dessa finns idag bara ca 25 000 inlagda som aktiva i IdrottOnline, vilket påverkar stödet från RF.

– En annan viktigt parameter som modellen bygger på är de aktiviteter som förbundets klubbar, distrikt och centralorganisation genomför. Det är aktiviteter som antalet i IdrottOnline redovisade utbildningstimmar, antalet i IdrottOnline redovisade LOK-stödstimmar (lokalt aktivitetsstöd) och hur bra vi är inom elitidrotten.

– Som tur är kommer inte detta som en överraskning för SSF. Vi har haft uppe det framtida SF-stödet på varje seglardag sedan 2009 och det var en betydande del i sammanslagningsdiskussionerna med SBU, säger Svenska Seglarförbundets ordförande, Lena Engström.

– Läget är allvarligt och i den nuvarande organisationen och verksamheten är beroende av bidraget från RF. Vi måste gemensamt inom seglingen bli mycket bättre på att rapportera våra medlemmar och aktiviteter i IdrottOnline än vad vi är idag. Dessutom måste vi förändra intäktsstrukturen om vi vill fortsätta vara ett starkt förbund vilket jag förutsätter. Detta kommer naturligt som en del i det pågående strategiarbetet, avslutar Lena.

Medel_till_klubben_modell

Segling finns.

Det är ju bra.

Vad som inte är lika bra är att vi tappar 3,3 miljoner i bidrag.

Eller att vi bara har koll på 22% av medlemmarna i förbundet.

I en tid då man skall sätta en ny vision och motivera sin existens för seglare och klubbar så är det så klart inte optimalt att behöva jaga klubbarna med ökad rapportering.

Kanske är det så att detta är en effekt av två lite större problemställningar.

Den första handlar om kommunikation. Uppenbarligen behöver SSF klubbarnas hjälp med att registrera medlemmar och aktiviteter. Om problemet varit på bordet sedan 2009, men bara 22% av medlemmarna är på plats, så är det något som inte funkar? Samtidigt efterfrågar klubbar och seglare konkreta exempel på vad SSF bidrar med, det framkom i diskussionerna kring ett samgående med SBU?

Den andra handlar om finansiering. Inte bidrag, utan ett större perspektiv. Dansk Sejlunion brottas också med medlemsbortfall (5% av medlemmarna försvann 2013) och minskande bidrag. Där pratar man om att utarbeta en finansieringsstrategi som innehåller en större andel sponsorpengar. Jag vet inte hur denna diskussion ser ut, men olika vägar för att finansiera verksamheten borde vara högt på agendan?

Jag vet inte om jag är lite yrkesskadad efter att ha läst för många affärsplaner eller hört för många pitchar från start-ups? Men jag blir alltid nervös när affärsidén är lite luddig, intäkterna minskar varje år och man inte riktigt har koll på vilka kunderna är.

45 Comments

 1. Stefan Peterson Oct 28, 2014 Reply

  Det är ett stort problem framför allt som medlemsavgifterna ute i klubbarna är långt i från den ända intäktskällan. Att sedan försöka tvinga in ideellt arbetande medlemsansvariga i ett system som är komplext och som kräver att man har tillgång till hela personnummer och/eller fullständiga bostadsadresser samtidigt som systemet inte är helt stabilt. Då förstår man att detta är ett problem och det är inte bra att inte frågan har hanterats mer trots att den varit känd i många år. Men du har rätt Peter här måste kittlas med spännande visioner och erbjudas hjälp på ett bra sätt. Sedan måste SSF tänka om och få alternativa intäkter i vår klubb gick sponsorintäkterna om medlemsavgifter och bidrag för många år sedan.

 2. Raketen Oct 28, 2014 Reply

  Det är klart och tydligt att större delen av medlemarna inte är aktiva sport/kappseglare.
  “Min” klubb är dubbelansluten till båtunionen och SSF. Klubben använder båtunionens register sytem som kallas BAS. Helt horribelt system.. Men, att då få klubben att även använda Idrott online är nog omöjlig..Näst intill iaf.. Större delen av medlemarna kappseglar inget. Har inget intresse över huvud taget. vet knappt att det pågår egen verksamhet (lite överdrivet)
  Kappseglarna ska i dagarna försöka redogöra för nyttan/vitsen att vara med i SSF. för styrelsen.
  I grannkubben har det varit på tapeten att lämna SSF. Dock är tankarna skrinlagda. För nu iaf.
  Dessa två klubbar handlar det om ca 250? Medlemmar.
  I den Diskussionen kan man ju kontra med att varför ska man vara med i båtunionen m.m?

  Klart är det, att i de flesta “vanliga” båtklubbar som inte har jolle på programmet. Så är jag säker på att frågan poppar upp nu och då. Att man inte använder idrott online är enkelt att förstå med.

  För mig och några fler är det enkelt. Ingen SSF anslutning som kappseglare. Så blir det klubb byte. Eller starta en liten klubb som kappseglar med SSF anslutning. Men för SSF blir det betydligt färre medlemmar.

  SSF´s strategi “måste” vara ett bättre alternativ till båtunionen. Om man vill behålla medlemmarna.
  Till sist vill jag påpeka att avgiften till SSF per medlem är låg. Men är man dubbelansluten så blir det en slant. Sedan kanske medlemmarna vill vara med i SSRS (självklart) och Kryssarklubben..

 3. Anders Nilsson Oct 28, 2014 Reply

  RF´s sponsorer är också ett problem på idrotten on-line.
  Det dyker upp sponsorer på hemsidan vilka är i direkt konflikt med klubbens sponsorer så det begränsar värdet för evenemangens sponsorer. Att ha tävlingarnas sponsorer bara på särskild hemsida ger inte dem samma värde som en egen hemsida gör.

  Att registrera medlemmar är i och för sig ett annat problem men Malmö Segel Sällskap ska också registrera dem i Malmö stads system för att få eventuella bidrag därifrån.

  Det är förövrigt en hel del klubbar som lämnat SSF här i Skåne eftersom de har för få kappseglare för att motivera SSF´s avgift. Det diskuteras just nu att skapa en klubb “Skånes kappseglare” för att få kappsegla. En klubb utan verksamhet som seglarskola, ungdomsverksamhet, kappseglingar etc. Bara ett register. Blir det verklighet så är det ju en knepig utveckling kan jag tycka.

  • Jonas Oct 29, 2014 Reply

   Anders, det är 1 klubb som har lämnat SSF i Skåne under 2013-2014

   • Anders Nilsson Oct 29, 2014 Reply

    Jag menade inte de som gick ur nyligen.
    Det är många som inte är med men det hänger väl ihop med att de har annan verksamhet idag.
    Vikhög, Abbekås, LBS, LYC, Klagshamn etc.

    • seglaren Oct 29, 2014 Reply

     Jag vill minnas att det var en några som gick ur efter avgiftshöjningen för några år sen.

     • Anders Nilsson Oct 29, 2014

      Jag blev mest trött när min ungdomsklubb Abbekås Båtklubb som fostrat många kappseglare inte längre är med i SSF.

 4. seglaren Oct 28, 2014 Reply

  det med kappseglingsklubbar diskuteras väl på många håll i landet. Egentligen inte så konstigt med tanken på hur liten andel är kappseglare. SSF har idag en tydlig kappseglingsprofil som idrottsförbund. Inte så konstigt men det blir en konflikt.
  Många klubbar har dessutom familj medlemskap men nu krävs det registrering av individer. Även detta en utmaning.

 5. Tobbe Oct 28, 2014 Reply

  Svensk Segling har varit en av de större idrottsrörelserna i Sverige. I alla fall om man räknar i antalet “medlemsinstanser”. Jag skriver instanser eftersom man inte haft koll på hur många som är dubbelregistrerade. Jag själv har bidragit med tre “medlemsinstanser” de senaste åren. Med Idrottonline försvinner denna möjlighet.

  Sedan måste det bli en samvetsfråga hur många medlemmar man som klubb tycker man ska rapportera till Idrottonline. Från Svensk Segling är man tydlig. ALLA medlemmar ska registreras i Idrottonline, och jag brukar få några påstötningar lite nu och då.
  Personligen tycker jag självklart att de medlemmar som deltager i kappseglingar, är funktionärer eller jolleseglar ska tas upp i Idrottonline.
  I en av klubbarna jag är med i blir det ca 5 st medlemmar av totalt ca 200 som vi betalar för till Svensk Segling.
  Faktum är att vi har fler sportfiskare med styrpulpetare än vi har seglare i klubben.

  Jag tycker det är en samvetsfråga eftersom bidragen ett förbund får från RF regleras efter medlemsantalet. Jag tycker inte det är rimligt att uppta alla sportfiskare, motorbåtsägare, bryggseglare i Idrottonline bara för att ge mer bidragspengar till Svensk Segling.
  Gissningsvis är vår båtklubb representativ för hur det ser ut bland Svensk Seglings medlemsklubbar.

  • Anders Averdal Oct 29, 2014 Reply

   Jag blir lite fascinerad av att man ser rapporteringen som en börda och ett problem.
   Andra idrottsklubbar som jag är medlem i (andra idrotter) ser det snarare som en potentiell inkomstkälla och jag blir inrapporterad i Idrott online ögonblickligen efter att mitt medlemskap har blivit aktivt.

   Att se en potentiell inkomst till idrotten som en börda. Då har man otur när man tänker.

   Om det sen må vara styrpulpetsfiskare som gör segelsporten större och ger SSF mer bidrag från RF så får vi tacka och bocka. De tar ju faktist inte så mycket resurser från klubben. De är mest glada för sin båtplats.

   Sen blir jag mörkrädd om det är sant att SSF enbart drar in 150.000 kr om året i sponsring.

   • Tobbe Oct 29, 2014 Reply

    Jag pratade aldrig om en “börda”.

    Jag pratade om rimligheten att vi ska uppta medlemmar som uppenbarligen inte har något med segling att göra i syfte att tillskansa sig mer bidragspengar.

    Men motivera gärna varför jag ska uppta sportfiskare, motorbåtsförare i ett medlemsregister för “segelporten” i syfte att få mer bidragspengar?

    • seglaren Oct 29, 2014 Reply

     så har det väl varit i många år, dvs. icke kappseglare och till och med ickeseglare var med för att få mer bidragspengar eller åtminstone att visa bättre självkostnadsgrad.
     Det är bara att inse att det är endast en liten andel i Sverige som bedriver segling som en idrott. merparten i våra klubbar är fritidsseglare.

 6. srsseglaren Oct 28, 2014 Reply

  Borde även finnas ganska många gastar som deltar sporadiskt vänner, bekanta från arbetet och grannar som inte är medlemmar ?
  Även föräldrar som hjälper sina barn med jolle aktiveter ?
  Samt en och annan som har sin båt på ett varv istället för en SSF ansluten klubb.
  Att kräva registrering med personnummer för dessa kommer inte att göra det lättare att få gastar, deltagare i seglingar ?
  Mörker talet för personer som ibland deltar borde vara ganska stort om man även räknar in lokala osanktionerade seglingar ?
  Kunde man påvisa den verkliga antalet seglings aktiva kunde det leda till mer intäkter ? eller räknas det inte som aktivt om man bara seglar en segling ?

  • Author
   Peter Gustafsson Oct 28, 2014 Reply

   I Norge har man gått licensvägen, men många menar att detta inverkat menligt på deltagarantalet på kappseglingarna. För mig känns det lite omodernt om man vill få fram de positiva sidorna av segelsporten. Vi upplevs redan som en krånglig och svårtillgänglig sport och att folk inte skulle få kappsegla utan att först lösa en licens på bryggan är fel väg att gå.

   http://registrering.seiling.no/login.asp

 7. Gustav Oct 28, 2014 Reply

  Det där med idrottonline och personnummer är för mig en rejäl Blocker! Lämnade just en klubb ( ej segling) efter en lång diskussion om detta med styrelsen. Seglingen lär bli lidande om kravet kommer hårt från klubbarna- jag lär skippa klubben och kappsegla i alla fall….

  • Nicklas Oct 29, 2014 Reply

   Jag kan bara hålla med. IdrottOnlines krav på personnummer gör att många inte vill vara med. Det är min erfarenhet från andra idrotter och det lär vara lika giltigt för seglingen

 8. Olle Oct 28, 2014 Reply

  Bidragsfenomenet visar sig med all tydlighet i SSFs balansräkning. Externa sponsorer stod för SEK 150 000:-, vilket är ungefär samma summa som gällt för ett stort antal år. När Stefan Rahm anställdes var just sponsorfrågan en av de viktigaste uppgifterna. Tyvärr blev administrationen en så stor börda att man anställde en kanslichef med erfarenhet som brand manager från Unilever, Martin Olsson och Coca-Cola.

  Så länge man får statsbidrag som löser alla problem finns helt enkelt incitament att lyfta längre från skrivbordet. Om OS är det allenarådande borde väl det spegla marknadsvärdet för sponsorer, jag menar ett OS-guld och ett broms gjorde ju seglingen till den mest framgångsrika idrotten! Öppet mål kan man tycka!?

  Fast har man åsikten att “sponsorer kostar lika mycket som de drar in” (sagt av Stefan Rahm), japp då har man ett problem!

 9. Olle Oct 28, 2014 Reply

  Så här såg SSFs utfall för 2013 ut: http://www.svensksegling.se/ImageVaultFiles/id_13929/cf_32/Utfall_2013_jmf_Budget_2013_-_Seglardagen_-_detalj.PDF

  Längst ned så finns det en intäktpost sponsorer 150 000:-

  Jag vet flera jolleseglare som drar in mer! För att inte tala om kölbåtsprojekt! Och dessa projekt drivs av oavlönade aktiva seglare! Tänk om man hade betalt för att göra det jobbet?

 10. Stefan K Oct 29, 2014 Reply

  SSF och SBU har ju bara båtklubbarna som medlemmar. Båtklubbarna har personer som medlemmar och dom blir då kollektivanslutna till SSF/SBU. Ett medlemsregister innehåller rimligen bara båtklubbarna?
  Sponsorintäkter på 150′ totalt måste vara ett misslyckande.
  Nu kan SSF snart plocka ut vinst ur det egna försäkringsbolaget SV. Sjö så då löser sig nog problemet genom att ta försäkringstagarnas pengar i den f.d. Ideella non-profit försäkringsformen.

  • Magnus Nov 17, 2014 Reply

   När Svenska Sjö inte längre förblir “non-profit” och nu då dess försäkringsvillkor av allt fler inte anses konkurrenskraftiga jämfört med de bolag som inte har några åldersavdrag på skadad utrustning och som ersätter det angivna försäkringsvärdet i stället för ett dagspris då förlusten sker, ja då lär inte Svenska Sjö få det så lätt att ge några pengar till SSF/SBU.

   • Stefan K Nov 19, 2014 Reply

    Magnus, kanske blir “tänkte inte på det..”?
    :-)
    Stefan K

 11. Olle Oct 29, 2014 Reply

  Stefan Rahm har haft 10 år på sig….

  • Author
   Peter Gustafsson Oct 29, 2014 Reply

   Det är väl styrelsen, och i slutändan Seglardagen som sätter riktning och prioriteringar. Stefans jobb är att leverera på deras uppdrag.

   Men jag kan inte se att frågan om en bredare finansieringsstrategi har varit uppe på ett tag?

   I strategidokumentet (140513) berör man inte finansieringsfrågan alls, utan nöjer man med att konstatera att “SSF har stabil ekonomi. Mindre bidragsberoende än för 10 år sedan.” Att fem månader senare konstatera att bidragsfallet “påverkar seglingen radikalt” kommer väl lite som en kalldusch?

   • seglaren Oct 29, 2014 Reply

    mindre bidragsberoende var uppe på seglardagen länge. Stefan Rahm och styrelsen var mycket tydligt i frågan länge. Resultatet vart en kraftig höjning av medlemsavgifterna något år senare. rätt eller fel så ledde det att flera klubbar började se över nyttan med medlemskap i SSF.
    Inte så lätt att få ihop det.

    Peter G. har du varit med på en seglardag och fått uppleva hur det går till?

 12. Skoglund Oct 29, 2014 Reply

  SRS-systement
  Intäkter: 380 000
  Kostander: 20 000
  Resultat: 360 000
  Vilket resulterar i 3 antaganden:
  1. Vi betalar för mycket för mätbrev
  2. SRS-kommittén får för lite ersättning
  3. Det är fel i redovisningen
  Jag tror på en kobination av 2 och 3

  • seglaren Oct 29, 2014 Reply

   med 20000 klarar man ju inte lönen till halvtidsanställd på kansliet. Sen tror jag nog att SRS får bära en del andra kostnader som finns inom TK.

 13. Allan W Oct 29, 2014 Reply

  Som Raketen antyder så är systemet BAS SBUs medlemssytem, systemet är väldigt låst och segt då man måste vara uppkopplad via internet för att göra något, man längtar tillbaks till tiden då man uppdaterade genom att skicka filer.
  De som har beställt systemet har missat biten hur föda idrottOnline på ett enkelt sätt.

  För båtklubbarna är SBU som de ser som sin moderförening, SBU driver frågor som har direkt påverkan på klubbhamnarna och klubbvarven.

  Så SSF har ett jobb att göra i att prata med SBU om hur de kan skicka över infon fast det kanske datalagringslagen inte tillåter. I vilket fall måste SSF och SBU ta fram ett gränssnitt som fungerar.
  Att lasta detta jobb på klubbarna, att sitta och dubbelregistrera i två sega internetapplikationer kan nog ta död på vilket funktionär som helst.

 14. Olle Oct 29, 2014 Reply

  SSF har bara ett system att förhålla sig till och det är av RF det påtvingade system Idrott OnLine, samma system som vi skall regga vara kappseglingar i.

  SSFs styrelse skall inte vara operativ, och är inte det heller! Tjänstemännen skall naturligtvis agera efter beslut tagna på Seglardagen. Peter G och andra, har ni varit med på en Seglardag? Rätt intressant tillställning kan jag försäkra er om.

  Ett annat möte är “seglarträffen” som kommer upp nu i november, i Jönköping!

  • Author
   Peter Gustafsson Oct 29, 2014 Reply

   Jag vet inte hur jag skall tolka “rätt intressant tillställning”? Är det bra eller dåligt?

   • seglaren Oct 30, 2014 Reply

    varför inte försöka att vara med och göra din egen uppfattning? Jag håller med att det är en rätt intressant tillställning.

   • Author
    Peter Gustafsson Oct 30, 2014 Reply

    Jag läser allt material och protokollen noggrant, men jag får aldrig känslan att “det här måste jag vara med på”. Det är mycket formalia och avslagna motioner, men jag ser sällan att man tar de stora strategiska besluten (eller så kommer de inte med i protokollet?)

    Jag har heller aldrig träffat någon som tyckt att “det här måste du bara vara med på”. Att lite mystiskt positionera det som en “rätt intressant tillställning” räcker liksom inte…

    Jag har varit med på en del andra möten mellan de nationella förbunden och klubbarna i Sverige, Norge och Danmark och pratar mycket med folk på både SSF, distrikten och klubbarna. Jag talade t.ex. på Norges Seilforbunds Ledermøte i våras. Så jag tror jag har en ganska bra uppfattning om vilka utmaningar de nationella förbunden (och klubbarna) står inför.

    Personligen är jag mer intresserad av att hitta goda exempel runt om på jordklotet, vara bollplank till de personer och klubbar som vill förändra och åstadkomma skillnad där det går. Hittills har min analys varit att jag gör mest nytta för Svensk segling genom att göra det lite vid sidan om (men i samverkan med) etablissemanget :-)

    • Carl Peter Carlsson Oct 30, 2014 Reply

     Jag har varit med på en seglardag. På den diskuterades varken strategi eller inriktning av SSF verksamhet. Istället diskuterades om SSF skulle ha en projektorganisation eller kommitteorganisation, Det beslutades att höja avgiften från 17 till 27 SEK med motiveringen att om vi får in mer pengar kan vi göra mer (inge redovisning av vad pengarna skule gå till) … det lockar inte mig att åka igen.

     • seglaren Oct 30, 2014

      Hmm, det är ju seglarnas riksdag vi prata om…

 15. Pär Oct 30, 2014 Reply

  Det är ju oroväckande att förbundet tappar intäkter. Men en fråga jag ställer mig är vad förbundet gör för att breddsegling ute i småklubbarna. Förra året var vi tvingade att åka på utbildning för att få arrangerar tävlingar. Vi har blivit tvingade in i ett ej färdigutvecklat IT system som får en att bli helt vansinnig. Om förbundet vill växa så tycker jag att se skall fokusera mer på saker som berör bredden och inte ett få tal glamorösa projekt

  • Author
   Peter Gustafsson Oct 30, 2014 Reply

   Det är väl här som verkligheten inte riktigt går i takt med visionen.

   Man vill göra segling till en mer lättillgänglig och rolig sport? Vi måste locka fler att börja segla, få smak på kappsegling och tycke det är kul att arrangera.

   Men för varje år tillkommer fler krångliga och fördyrande regler, kraven ökar på både arrangörer och seglare och man åläggs en ganska tungrodd administration. Är det ett olycksfall i arbetet, eller kommer den här trenden att fortsätta?

 16. Göran/Xusidus/X-382 Oct 30, 2014 Reply

  Hej Peter,
  Har Du koll på hur upplägget är i Danmark? Det som slår en när man seglar i Danmark är att det alltid finns stora klubblokaler som även står öppna för gästseglare. Klubbåtarna är alltid större och fler än vad man ser i Sverige. I Mittelfart ligger där 6st matchracers av den typ de använder i Marstrand. I Svendborg såg jag 2 Oceanis 40+ som tillhörde Svendborg sejlklub. I Langör på Samsö ligger där 5 späckhuggare som tillhör klubben. Läser man bloggen minbaad.dk så handlar det väldigt mycket om inköp av segelbåtar typ J70-J80.

  Skulle vara intressant att veta skillnaden mellan SSF och dess danska motsvarighet.

 17. Björn Oct 31, 2014 Reply

  Hej,
  Jag känner igen tugget från 80-och 90-talen.
  Nu som då snärjer SSF (som ju är alla medlemmar/seglare, klubbar och förbund) sig själv och faller många ggr på eget grepp, eftersom organisation och struktur inte är ändamålsenlig.

  Organisationen behöver anpassas sig efter behoven, snarare än att vi seglare ska anpassa oss till en många ggr obegriplig byråkrati. Man ser paralleller till de Gaulles Frankrike och ostarna!
  Sveriges seglingstränares förening, drev frågan om organisationsutveckling gällande framförallt ungdoms- och elitsegling och vann kanske någon liten seger som medförde ett steg framåt. Men nu som då förefaller den stora viktiga frågan vara:
  Hur förenklar vi byråkratin så att mesta möjliga resurs hamnar i verksamheten där vi kappseglar?
  De klassiska idealen 1. Förstå uppgiften; 2. Förmågan att göra det som krävs; samt 3. Viljan att göra just det kan kanske hjälpa till. Men avgörande är engagemanget.

  Jag håller med Peter: Vision och Verklighet måste synka! Men det gör sig inte själv. Det måste erövras kontinuerligt, så att inte byråkratin tillåts växa på verksamhetens bekostnad. Enkelhet och funktionalitet är receptet.
  Vi seglare måste representeras på seglardagar och seglarträffar. Det gäller att bevaka, kommunicera, argumentera och återta den roll vi lämnat till byråkraterna.
  Seglarträffen i Jkp kände jag inte till. Nu gör jag det och tänker närvara för att gör just det; bevaka, kommunicera och argumentera. Häng på, så kanske vi får igång synkroniseringen.

  Att segla entyp är häftigt!
  11:metre One Design

 18. Ulf Nilsson Nov 3, 2014 Reply

  Intressant läsning….
  Noterade häromdagen att ett större svenskt statligt bolag sponsrar Tyska “bundesliga” i segling. Hade ju varit kul om dom pengarna stannat i Sverige och svensk segling.

  • Hannu Nov 4, 2014 Reply

   Sponsringen hamnar där marknadssatsningen görs, kanske i detta fallet Tyskland :-)

   • Author
    Peter Gustafsson Nov 4, 2014 Reply

    Ingen sponsring “hamnar” någonstans :-)

    Marknadssatsningar görs i alla länder och det är de sporter som är på hugget och kan leverera bra värde till sponsorerna som tar hem miljonerna. I vissa länder är segling duktiga, även om det inom sporten som helhet (ledda av ISAF) har funnits en tendens att förlita sig på bidrag.

    Värt att notera är att tyska Seglingsligan drivs av privata aktörer och att RYA har ett helt annat fokus än SSF – genom att jobba med all båtverksamhet så får man kritisk massa att skapa världens bästa landslag. Den Svenska modellen är ju att bara foka på de som bedriver idrotten, vilket så klar leder till ett mindre underlag. Frågan om vilken väg som är best debatterades friskt i samband med sammanslagningen med SBU, och det vi ser nu är väl en naturlig följd av det beslutet.

    RYAs strategiska plan http://www.rya.org.uk/SiteCollectionDocuments/hr-administration/administration/Strategic%20Plan/RYA%20Strategic%20Plan%202013-17.pdf

    • Hannu Nov 4, 2014 Reply

     Preeeeecis det jag menade ;-) Ordvalet “hamnar” kanske var lite olyckligt, i detta fallet var det mer intressant för det Svenska bolaget att satsa pengarna på segling i Tyskland.

    • seglaren Nov 4, 2014 Reply

     Tyska seglingsligan drivs i samarbete mellan DSV (tyska seglarförbundet), föreningen “Deutsche Segel-Liga e.V.” och bolaget “Deutsche Segel-Bundesliga GmbH “. Det finns anledning att man valde den här konstellationen.

     Jag håller med om att vi ser nu konsekvenserna av det uteblivna samarbete mellan SSF och SBU. Intressant att det tydligen fungera ( eller ej???) att ha fokus på den minoriteten. Det väcker dock frågor om den demokratiska ordningen via klubbar, distrikt och seglardagen (seglarnas riksdag)verkligen fungerar?

 19. Olle Nov 3, 2014 Reply

  Och Volvo+Skandia sponsrar Englands Landslag från junior till OS…

 20. kim Nov 4, 2014 Reply

  Och Mc D*nalds sponsar svenska längdskidlandslaget.

 21. Sjörövaren Nov 4, 2014 Reply

  Se till att alla som gillar båtar är medlemmar. Jag ger gärna idrottenonline mitt personnummer (lika alla idrotter)

  Att marknadsföra hur enkelt det är att importera medlemsrigister via idrottenonline klarar tydligen andra förbund av. Här är manualen http://idrottonline.se/ImageVaultFiles/id_48809/cf_394/Lathund_importera_medlemmar.PDF

  Kan vi utlysa en tävling för att få in medlemarna och hur får vi gastar, föräldrar, morföräldrar och bryggseglare till att vilja ha ett “team new zeeland” (sverige) att vara stolta över?

  Eller tycker vi det är bättre med AC/VOR projekt finansierade av svenskar/svenska bolag men utan anknytning till SSF

  Att vårt landslag idag saknar finansiering till klasser som 49er, 49er FX, Nacra 17 mfl där seglare ligger precis i kanten med SOK Talangprogram, hur tror vi då att det ska finnas lag på plats i Rio om 1,5 år?

  2. SSF börjar leta finansiering/partners, finns det något bolag som kan hjälpa dem som IT partner? Marknadsbyrå? Bilpartner? Matpartner? Resepartner, En anmälnings/resultatmodul? ÅF, CGI, Atea, Tieto, IBM, Dell, Ericsson?? Eller räcker det med Musto som partner?

  Att sitta på seglardagen och argumentera för att höja avgiften på 2000talet med 10 :-
  Är som att fundera på att återinföra 10 öringen. 100:- verkar jämt och bra..

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.