Tävlingslicens för seglare?

Jag vet inte hur många som har hängt med i debatten kring hur Svenska Seglarförbundet skall finansieras?

Bakgrunden är att SSF får mindre bidrag i takt med att medlemsantalet faller, och då måste man hitta nya sätt att få in pengarna. Anledningen till att medlemsantalet minskar beror väl framförallt två saker; dels att klubbar med ingen eller liten kappseglingsverksamhet inte känner behovet av att var med i SSF och dels att man bara får tillgodoräkna sig de medlemmar som är registrerade med personnummer (och här har man haft svårt att få klubbarna att registrera alla sina medlemmar).

Att färre skulle vara med och betala kan inte komma som en överraskning då man vill att förbundet skall fokusera på de som utövar idrotten segling. Då kan man inte begära att de 80% som seglar för nöjes skull eller har barnen i seglarskola en vecka på sommaren skall finansiera verksamheten. Personligen hade jag hellre sett en bredare ansats som adresserade alla seglare som i Storbritanien eller Danmark, men det är en annan femma.

Efter diskussioner på Seglardagen 2015 så har en arbetsgrupp nu funderat ut hur man skall få in nya pengar från de medlemmar som faktiskt är kvar i förbundet.

Deras förslag som nu är på remiss finns här (eller här).

Jag har tre funderingar som gnager i bakhuvudet när jag läser detta:

Skall vi börja i rätt ända?

SSF är mitt i ett förändringsarbete där man skall anpassa sig till en ny verklighet. Riksidrottsförbundet har gjort ett gediget grundarbete kring detta och SSF har sedan tagit fram strategier och mål för hur man vill arbete. Gott så.

Men plötsligt hoppar man över ett antal steg i denna process och säger att det är rimligt att en “seglare” skall betala 300:- per år, oavsett behov eller typ av segling. Eller att en sanktion av en “kappsegling” bör kosta 130:- per båt oavsett om det är ett VM på Marstrand eller en kvällsegling i Piteå.

Vore det inte ett utmärkt tillfälle att faktiskt utgå från en målgruppsanalays och se vilka behov som finns. Och utifrån detta uppskatta värde och betalningsvilja?

Jag tror alla förstår att vi måste betala för den service vi får. Men nu går man från en modell där man inte förstår vad medlemmarna vill ha (och medlemmarna inte förstår vad man betalar för) till en annan, med något annorlunda fördelning.

Tittar jag på mitt lilla projekt så kommer vi att betala över 5.000:- i olika avgifter för att få segla över huvud taget. Framöver kommer jag att bli hårdare mot både klubben, distriktet och SSF kring att jag får valuta för pengarna.

Medlemsavgift klubb 875
Förnya mätbrev 400
Sanktion x 8 race 1040
Licenser x 9 pers 2700

De som inte har samma ambitionsnivå (eller förstår hur Svensk segling är organiserad) kan mycket väl tycka att det är mycket pengar för att segla en handfull race runt några öar.

Vad är rättvisa?

Just rättvisa verkar vara ett ledord i förslaget, men det känns inte som man tagit detta resonemang hela vägen? “Det är rimligt att de som kappseglar, betalar lite mer än de som inte kappseglar.” låter ju bra – men då måste man ju ställa sig frågan varför de som inte kappseglar skall betala över huvud taget, om man inte ser dem som rena stödmedlemmar?

Sedan kommer 50% av licens-intäkterna från “sällankappseglare” som seglar SRS. Detta är medlemmar som hittills inte fått särkilt mycket fokus, och som definitivt inte drar 50% av resurserna. Vissa tycker inte ens att det är idrott när man seglar runt en ö i familjebåten :-)

En lustigt twist i detta är att SRS-seglarna inte är en remissintans trots att gruppen utgör hälften av licenstagarna. Samma sak med Seglardagen. Är det rimligt att 2.500 licensierade seglare som seglar SRS inte har en enda röst, men 25 Finn- eller OK-jolleseglare har varsin?

Om vi “rättvist” fördelar finansieringen av Svensk segling – så bör detta återspeglas även demokratiskt?

Finns det inga negativa effekter?

Tanken är god när man inledningsvis antar att “insamlade medel bidrar att öka segling och kappsegling i Sverige”. Finns det verkligen en så enkel koppling – att bara för att vi betalar mer så kommer det att kappseglas mer?

Här saknar jag en analys av de negativa konsekvenserna.

Redan idag är det en tröskel för att få folk att börja kappsegla. Att få med den där gasten som står på kajen. Eller att få det unga paret att ta sin nyinköpta H-båt och vara med på kvällseglingen. Att behöva hantera en licens så fort någon kliver ombord kommer inte att göra detta lättare.

Dessutom så kommer någon att tvingas hantera detta i verkligheten. Skall någon i klubben kontrollera att alla som jaktstartar på den där kvälls-seglingen i Halmstad har licens? Är det mitt ansvar som arrangör av Marsrand Big Boat att ta in personnummer på 800 seglare och sedan kontrollera att de har licens? Eller sälja dagslicenser on site? Och sedan rapportera in detta till SSF?

Förutom en högre tröskel för att kappsegla så är jag orolig för två saker:

Dels att funktionärer och eldsjälar tröttnar. Man håller inte på med segling för att sitta hela nätterna med administration. Här kan vi kanske lära oss något från medlemshanteringen; det är extremt svårt att få ideella krafter att hantera administration som upplevs som onödig. Jag kan också se att de klubbar som idag står på gränsen att lämna SSF ser detta som droppen som får bägaren att rinna över.

Jag är också oroligt för att “svartseglingen” ökar. Om jag bara skall mäta krafterna mot mina polare så finns det ingen anledning att dra igång en stor apparat? Eller om vi bara kvällskappseglar lite? Detta är ju ett problem i andra sporter där många väljer att utöva sin sport utanför de formella strukturerna. Vi ser också en trend att man kör kappseglingsliknade format efter andra regelverk (24-timmars, Silverrudder, …).

Så jag skulle vara extremt försiktig med att anta att alla glatt kommer att skicka in samma sanktionsansökningar och betala licenserna som om ingenting hänt. Eller att alla klubbar och klassförbund kommer att hantera detta utan knorr. Eller att det inte behövs extra personal för att hantera detta.

Här borde man kunna dra lite lärdomar från Norge, som har experimenterat med licenser i lite olika varianter. Där har man faktiskt gått ifrån att försöka få loss licenspengar från en 17-åring som råkar kliva på en båt för att segla kvällskappsegling.

Sammanfattningsvis tycker jag det är självklart att betala för den service man får. Och för att utveckla Svensk segling framåt. Men då vill jag både ha inflytande över hur mina pengar används och kunna ställa krav på den service jag får.

Sedan tror jag inte det är ett framgångsrecept att kontinuerligt höja avgifterna för en fortsatt minskande medlemsbas. Här måste det till en offensivare finansieringsstrategi och jag är förvånad över att detta inte är överst på agendan när styrelsen möts.

212 Comments

 1. gustav Sep 24, 2015 Reply

  Jag hör till gruppen som seglar torsdagar och runt två öar. Ser inte alls vad detta ger mig? Det jag får av SSF är ett mätbrev och det betalar jag redan för. För min del lär det bli svartsegling (bra ord!).
  Så kan någon förklara vad jag får och varför det ska vara så svårt? Jag stöttar gärna min klubb men SSF???

 2. jan-Olof Sep 24, 2015 Reply

  Tror tyvärr det är spiken i kistan för klubbarnas kvällskappseglingar.

  Sen frågar jag vad jag får för pengarna. Använda regelboken? vad mer?
  Jag som arragör och seglare i SRS ser inte att jag får något mer.
  Mätbrevet betalar jag ju för redan.
  En usel hemsida som vilken tonåring som helst skulle göra bättre får vi?

  JanO

 3. PederF Sep 24, 2015 Reply

  Bra skrivet, bra frågeställningar. Jag blir mörkrädd när jag läste förslaget. Jag undrar hur många seglare på t.ex Tjörn Runt som kommer lösa en licens? Det är naturligtvis inga stora summor i jämförelse med vad som läggs på annan utrustning. Många undrar givetvis vad man får för “service” från SSF, en usel hemsida och än ännu sämre tryckt version i Båtliv, senaste numret var ju inte direkt riktat till den bredare seglingen. Jag tycker att man i första steget ser över sina kostnader (personal), och intäkter (sponsorer). De senaste åren har man lyckats med bedriften att få in 150’/år, trots att man lyckades så bra på OS 2012. Hur många GR projkt drar in mer?

 4. Sidde Sep 24, 2015 Reply

  Är det for real detta diskuteras? Att jag skulle betala licens för att vara med på en udda kvällssegling då och då eller årets klassiska ö-rundning ser jag som knapp. Att någon oskyldig anhörig som jag drar med ut för att ha sällskap också ska betala för att sitta i båten känns ju helt otänkbart.

  Svartsegling är det enda jag skulle pyssla med då, och eventuellt se till att ha något “illegalt” race runt samma ö några timmar efter det officiella blir av.

  Såklart man ställer upp och betalar till sin lokala klubb. Jag som relativt ny seglare har faktiskt ingen aning om vad SFF gör för mig, men jag känner inte att de är särskilt delaktiga i en kvällssegling iaf.

 5. PederF Sep 24, 2015 Reply

  Är det orimligt att SSF skulle kunna dra in 1,5 mille i sponsorintäkter? Problemet med SSF är att de ser tävlingsverksamhet som en kostnad, där andra ser det som en intäkt! Traditionellt har SSFs egna event kostat över en halv miljon, kanske dags att de slutar driva förlustbringande event och lämnar det till klubbarna som onekligen kan göra det bättre!

 6. Swe 31 Sep 24, 2015 Reply

  Jäkligt trist att SSF går denna sablarns smala väg och ruggigt svårt att se hur SRS-seglingen kan få något gott ut av en sådan här utveckling. Fokusera på värde tillfört, därefter kan man fundera över betalningsvilja- och förmåga. Inte för att tekniska kommittén är någon lukrativ business för de inblandade, men här torde SSF åtminstone plocka in en dryg halvmiljon om året för närvarande (~1300 mätbrev á 400 kr)?

  Beklagansvärt med denna märkliga nationell “konflikt” mellan spets, bredd, kapp eller turs, segel eller motor jmf exvis Storbrittanien. Historiskt arv? Föreningskultur där egna positionen är viktigare än missionen? Nä för fasen, slå ihop SXK, SSF och SBU per omgående. Båtlivet är ett särintresse som det är, splittra upp sig på organisationer för särintressen inom särintresset känns… lagom hett. Men nu blev det visst lite ämnesglidning…

 7. Hannu Sep 24, 2015 Reply

  Om man nu fortsätter på sin båtklubb med sina tisdagseglingar med 8-10 deltagande båtar, där ingen betalt licensen. Uteblir vinden då tro??

 8. Skoglund Sep 24, 2015 Reply

  Eftersom vi SRS-seglare inte är så viktiga förutom som intäkt så är det kanske läge för oss att bilda ett eget förbund utanför SSF. Så behöver vi inte heller störa SSF viktiga verksamhet.

  • Niclas Holmberg Sep 24, 2015 Reply

   Jo det låter ju lockande men tänk på den debatt om respitsystem som följer… ;)

   • Hannu Sep 24, 2015 Reply

    Ingen skillnad mot idag då :-)

  • Stefan Kolmodin Sep 25, 2015 Reply

   Precis min tanke också Peter, vi klarar oss galant utan SSF då det ju är vi själva som gjort våra seglingar möjliga inte SSF.

 9. Nicklas T Sep 24, 2015 Reply

  Förslaget verkar ganska obalanserat. Det kan vara rimligt i samband med mästerskap DM, SM ev NoM att det krävs tävlingslicens utfärdad av SSF. Men att det skall krävas för vanlig kvällsegling eller kappsegling av mer familjekaraktär verkar helt fel. Dessutom är jag osäker på vad vi seglare får tillbaka av licensen. Är det bättre (utbildade) seglingsledare och domare? Kommer det att krävas licens för utländska seglare som deltar i svenska regattor/internationella mästerskap? Många frågor. Jag är rädd att detta kommer att försvaga klassförbund och lokala klubbar, det är ju de organisationerna som sköter mycket av det praktiska som vi seglare möter. Tyvärr har jag svårt att se så mycket positivt i SSFs förslag.

 10. Per Sep 24, 2015 Reply

  Helt galet. Men det tycks som att de flesta är inne på samma spår. Dax att sätta ned foten.

 11. Gert F Sep 24, 2015 Reply

  Ett helt underbart första april-skämt om de hade väntat lite.

 12. Johan R Sep 24, 2015 Reply

  Nu har jag läst remissen;
  SFF borde gå hem och göra om sitt förslag, detta känns ogenomtänkt och utryckt ur sitt sammanhang som egentligen handlar om hur SFF sköter sin organisation, sitt uppdrag och sin ekonomi. Dessutom är analysen är undermålig och saknar tänkt kring konsekvenser, man verkar tror att det bara är en sifferlek där man räknar ut hur många seglare det finns och sedan hur mycket pengar de kommer att betala in till SFF.

 13. gustav Sep 25, 2015 Reply

  Jag har läst men inte förstått. Är det så att förslaget som ligger ger, förutom de 300 per gubbe i båten och år, 130 per båt (över 3 personer i bestättningen) och sanktionerad tävling? Nu vet jag inte om det finns någon sanktionsavgift idag, men det är ju en rätt stor del av avgiften i “segla runt ön-tävlingar”.

  Jag tror, förutom det jag skrev ovan, att det blir ännu svårare att dra besättning till båten! Vi blir färre som seglar. Skulle jag vara engagerad i klubbens kappseglingsverksamhet (mer än som seglare) så skulle jag lobba för att skippa sanktion, och där med kravet på licens, för att lätta på kostnaderna för seglarna!
  Exempelvis så skulle klubbarna längs västkusten kunna gå samman och planera sina helger utan att söka sanktion, allt för att göra det billigare….

  • Olle Sep 25, 2015 Reply

   Om man “skippar” sanktionen då blir det en olaglig kappsegling som dessutom inte får hänvisa till kappseglingsreglerna bl.a. Det man kan göra är att arrangera träningskappsegling som en del av en utbildning. Jag har full förståelse för att många klubbar passar på att lämna SSF och kör sitt egna race. De som vill segla sanktionerade kappseglingar kan ju gå med i vilken klubb som helst.
   Jag ser hela grejen som en del av trenden att vi som gillar kappsegling skall helst titta på när flerskrov halvvindar fram och tillbaka eller väl bemedlade veteraner i 60-årsåldern seglar Allsvenskan.

   • Niklas/Tangosailing Sep 25, 2015 Reply

    Arrangerar man en lokal kappsegling behöver den inte sanktioneras. Och en lokal tävling är en tävling där den egna klubbens medlemmar samt medlemmar från närliggande klubbar får bjudas in. Sedan kan man ju diskutera vad som menas med “närliggande”.

 14. gustav Sep 25, 2015 Reply

  Order “olaglig” ska vi nog använda till det det ska användas till.
  Alla har sin fulla rätt att ordna kappsegling och hänvisa till vilka regler de vill. Sedan saknar man stödet från förbundet i fall man behöver det…

  • Carl Peter Carlsson Oct 3, 2015 Reply

   Hoppsan… nej så är det inte!
   Eftersom KSR tillhör ISAF är det de som avgör vem som får använda reglerna och på vilka premisser det får ske. ISAF kräver både att du skall vara ansluten till ISAF och att du inte tävlar enligt några konkurrerande. Det betyder att vi seglare måste vara medlemmar av en klubb ansluten till SSF och vi får inte heller tävla enligt något regelverk som ISAF inte godkänt. Konsekvenserna för seglare och klubbar kan i värsta fall bli uteslutning ur ISAF och då är det slut med kappseglingen.

   • seglaren Oct 3, 2015 Reply

    silverrudder seglas enligt sjövägsregler. betyder det att alla deltagare kan uteslutas ur ISAF?

    • Author
     Peter Gustafsson Oct 3, 2015 Reply

     Jag tror säkert Dansk Sejlunion skulle kunna driva den frågan, men då skulle man tvingas sanktionera den (vilket man kanske inte vill). Och så länge arrangören hävdar att det är en “utmaning” och ingen formell kappsegling så tror jag alla parter är nöjda med arrangemanget.

     Skulle man däremot vilja köra vanliga Fyn Rundt utan sanktion så är jag ganska säker på att vi hade sett åtgärder.

 15. Calle P Sep 25, 2015 Reply

  Det är en hel del båtar idag som “svart seglar”. Speciellt i tävlingar som tex Tjörn Runt.

  Som arrangör finns det inte på kartan att jag skulle kontrollera om besättningarna har licens eller inte.

  • Swe 31 Sep 25, 2015 Reply

   Finns 100% öppet identifierbara svartseglare på i princip vartenda arrangemang på ostkusten som med vilje eller av obetänksamhet deltar under klubbflagg ej ansluten till SSF.

   Från arrangörshåll är jag osäker om man ens har ambitionen att stänga sådana ute. Enl min “från sidan” erfarenhet den första heliga kon man offrar för att få upp deltagandet. Och då inkluderas de större arren som Ornö Runt, ÅFIR, Lidingö Runt och Hyunday Cup.

   Och tänker man på saken – vilket administrativt skitgöra att utföra ens den “triviala” uppgiften att korsköra deltagares uppgivna klubbtillhörighet mot SSF register. Försök sedan att gå vidare och validera att deltagaren de facto även är medlem i sagda klubb.

   Betänk exvis mängden permutationer som ett klubbnamn normalt kan anges med dagens systemstöd för tävlingsanmälningar (dvs fristående webbaserad anmälningsblankett med fritextfält för klubbtillhörighet)

   KSSS, Kungliga Stockholms Segelsällskap, Kungliga Stockholms SS, Kungl. SSS,…

   NSS = Norrköpings SS Norrtälje SS, Nynäshamns SS eller tom Nynäshamns SS…

   Näe… man kan nog sitta lugn i båten. När upphovsmännen väl nyktrat till så pass att de börjar fundera över praktiska möjligheter att tillse efterlevnad av stolligheterna kommer de tvingas krypa till korset. Om inte förr.

 16. /T Sep 25, 2015 Reply

  Det finns en fyr i norra Roslagen, som heter Svartklubben. Kanske är det dags för ett segelsällskap med samma namn?
  SS Svartklubben… låter rätt fint, tycker jag.
  ;o)
  /T

 17. Björn Sep 25, 2015 Reply

  Jag seglar PBR och TR varje år om jag kan. Detta gör jag med familj och vänner. För utmaningen, äventyret och det sociala. Fantastiska upplevelser!

  Men ingen av oss är kappseglare egentligen. Att få i ordning båten, träna lite, plocka ut mätbrev, klubbavgift, anmälningsavgift är redan det för mycket pengar och administration.

  Ännu mer pengar och administration… Och att övertala folk att ta ut en personlig licens för att få hänga med mig en (1) seglarhelg… Nja..

  Det ska vara ENKELT
  att spontant haka på ETT race.
  För vem som helst.

  Piratsegling får det bli!

  /Björn @ Dehler 32 Daisy

 18. F424 Sep 25, 2015 Reply

  Någon som har koll på behovet av en ny olycksfallsförsäkring? Är det inte så att folk i normalfallet redan har en som täcker olycksfall 24/7 oavsett man seglar eller ej?

  • Donald Bratt Oct 19, 2015 Reply

   Kollade med Svenska Sjö. En normalförsäkring täcker olycksfall relaterat till båten 24 timmar om dygnet, medan denna skulle gälla endast vid kappseglingstillfället. Så den behövs inte. Den gör ju nytta i andra idrotter utan redskap, men för seglare behövs den inte. Kanske någon vet varifrån denna idé kommer?

   • srsseglaren Oct 19, 2015 Reply

    Gissar att det håller på att ske en förändring ibland försäkringsbolagen, det blir mer o mer vanligt att kappsegling inte omfattas.
    Samtidigt som det oftast är ett krav med gällande försäkring på deltagande båtar i kappseglingar ?

    • Author
     Peter Gustafsson Oct 20, 2015 Reply

     Vilka bolag är det som har tagit bort kappsegling ur sin försäkring?

     Sist jag kollade så hade alla stora kappsegling precis som vanligt.

     • srsseglaren Oct 20, 2015

      Ringde runt i våras och fick då det som svar från några bolag, inte helt hundra på vilka.
      Kan ha varit IF där erbjuds det genom ett tillägg sk.Stor försäkring.
      Tror det var flera där man behövde sk Tilläggsförsäkring.

      I en del bolag bokas alla typer av försäkringar av en säljare, i andra av specialister inom tex båt som då blir kunnigare på området kan göra att man får lite olika svar beroende på vem som svarar?
      Som ex. så kan man få svar att CE märkning inte behövs för att teckna en försäkring medan man hittar info om det för båt byggd efter 1998 bland försäkringsvillkoren?
      Vad som sker vid ett olycksfall ?
      Några försäkringsvillkor står ngt typ att “försäkringen inte omfattar tävling” (vilket kan vara avsett för motorbåtar?) men som kan ha tolkats av en säljare som gällande även för kappsegling ?

     • Author
      Peter Gustafsson Oct 20, 2015

      Mest tveksam till din spaning att det “håller på att ske en förändring” när 12 av 13 bolag har kappsegling precis som tidigare i sina villkor.

      http://www.batliv.se/reportage/Batforsakring_jamforande_tabeller_varen_2015.pdf

      I vilket fall verkar det inte finnas behov av bättre skydd som skulle motivera en licens. Framförallt de bolag som aktivt jobbar mot seglare har bra koll på vad som krävs. Kan säljaren inte skilja på motor- och segelbåt så skall man nog inte försäkra din båt där :-)

     • srsseglaren Oct 20, 2015

      Den vana kappseglaren frågar antagligen om försäkringen gäller för kappsegling, alla är inte vana kappseglare.

      Spaningen är att det blir vanligare att det behövs ett “Tillägg” för att innefatta “kappsegling”.
      Vilket noterats i undersökningen “Viktigt saker att jämföra”
      – Självriskerna
      – Maxbeloppen för släpjolle, stöttnings/täckningsmaterial, samt båtvagn
      – Om försäkringen gäller vid privat uthyrning och kappsegling

      Man verkar inte gå in på om det omfattas normalt eller behövs som ett tillägg?

     • Carl Peter Carlsson Oct 20, 2015

      När man köper försäkring är det nog bäst att fundera på vilken produkt man köper och fråga bolaget. Att bara tro att en båtförsäkring täcker allt och välja den billigaste blir nog inte så bra. Några bra frågor att ställa till försäkringbolaget kan vara?
      – Täcker försäkringen vid aktiv kappsegling?
      – Täcker försäkringen vid lite torsdagssegling hemma i klubben?
      – Täcker försäkringen överallt, även ute i världen eller bara hemmavid?
      – Vilken typ av transportskador täcker försäkringen?
      – Täcker försäkringen allt löst gods t.ex livflotte, nödljus, flytvästar… även vid kappsegling?
      – Täcker försäkringen även hela besättningen eller bara båten?

 19. Peter Sep 25, 2015 Reply

  enligt bilaga 3 som kappsegla 5000 seglare av de uppskattade 100000+ medlemmar I klubbar anslutna till SSF. Inriktning är ändå huvudsaknligen kappseglingen. Även på seglardagen är kappseglare överrepresenterade. Inte så underluigt att det görs fortfarande för lite för merparten av medlemmarna. Sammaslagningen med SBU kunde ha get mer för just icke kappseglarna bland medlemmarna men seglardagen valde sitt spar.
  SRS har inget klassförbund utan ligger på TK. Det har sina för- och nackdelar. Bla. medför det att de har ingen egen representation på seglardagen och ingen demokratisk organisation. Däremot hanteras mycket av SRS av en anställd på SSF’s kansli. SRS har inte bara intäckter utan även kostnader.
  Ekonomin består av bade intäkter och utgifter. ökning av kostnader för kappsegling kommer medföra att det bli färre som kappsegla och frågan blir då om den minskningen äter upp de positive effecter.
  jag förstår att SSF försöker just lägga mer på de få som kappseglar när det slåss om mindre pengar men är ändå förvånad när jag ser på SSF’s budget. Har vi fortfarande råd med elitsatsningarna vi har haft de senaste åren när intäckterna minskar?

 20. Stefan Kolmodin Sep 25, 2015 Reply

  Betalningsviljan brukar ju påverkas rätt mycket av vad man upplever att man får för pengarna…
  De kommer torska en massa medlemsklubbar och ideella eldsjälar på detta.
  Man måste hitta ett rättvisare system där man betalar i relation till den valuta man får för pengarna annars kommer de totala intäkterna minska istället för att öka.
  Sedan har man ju som sagt en fet administration att hantera med detta upplägg vilket då innebär en massa ökade kostnader så frågan är ju om man räknat rätt öht…

 21. Pelle Lindell Sep 25, 2015 Reply

  Om man vänder på frågan; Vilken service/tjänster från seglarförbundet skulle öka betalningsviljan till den grad att flesta aktiva (kapp)seglare frivilligt betalde 500 kr om året för ett personligt medlemskap i förbundet?

  • Swe31 Sep 25, 2015 Reply

   Några spontana uppslag

   – utveckla koncepten och ge bättre stöttning och promotion av regionala och nationella SRS-cuper
   – kappseglingskalender som går att använda för en normalbegåvad.
   – Ge medlemmar tillgång till webbutbildningar i kappseglingsreglerna och annat vettigt utbildningsmaterial
   – tillhandahålla lätt och effektivt systemstöd för arrangörer att hantera anmälan till tävlingar, resultatberäkning och snabb publicering av dessa. Många arrangörer hanterar detta helt eller delvis på bra sätt, men finns minst lika många som brister.

  • Thomas Hammarström Sep 26, 2015 Reply

   På Pelles undran, För min del skulle det bli att jag får sluta med kappsegling !! Mina gastar ca 10st under en säsong, Är inte sugna att lägga 500 kr för något som dom inte har nått för…
   Team Tant Raffa x-102

 22. Gustav Sep 25, 2015 Reply

  Det jag mest reagerar på är framför allt två saker.
  Licens är begränsande. Det är ett större steg att komma ut på banan.

  Att hela besättningen ska ha licens är ju helt galet, själv så plockar jag ihop de som vill vara med en dag, har väl 7 st jag roterat på. Ska alla dessa ha licens? Ingen lär ju tycka det är kul längre… ” du får gärna vara med men det kostar 300″.

 23. seglaren Sep 25, 2015 Reply

  ämnet diskuterades redan på följande länken.

  http://www.blur.se/2015/02/16/licens-att-segla-sm/

  intressant eller provocerande upplever jag Pelles fråga om vad som skulle krävas för att man vill betala 500 SEK. När en arrangör arrangera en tävling så vet man priset och arrangören går ut med vad man erbjuder. När man vill bli medlem i en klubb informera även klubben om priset och vad som erbjuds.
  Idag ser jag att hästjobbet görs av klubb, arrangör och klassförbund. SSF tar in medlemsavgifter från både klassförbund och klubbarna. när det nu finns tankar att ta in avgifter direkt kan man undra vad är det som SSF erbjuder just för individen?

  • srsseglaren Sep 25, 2015 Reply

   Varför är en fråga om vad man kan tänkas köpa provocerande ?

   Det som framkom i den förra tråden, SSF står inför en förändrad framtid med minskade anslag för att fortsätta bedriva sin nuvarande seglingsverksamhet.

   Störst bortfall är:
   “Bakgrunden till förslaget är att SSF kommer att tappa ett antal millioner av det statliga stödet från RF, vilket huvudsakligen beror på att alla individer i SSF: s sfär inte är registrerade i systemet IdrottOnline.”
   Lägg till att man tappar medlemmar då båtklubbar ej vill betala till SSF för sin motorbåtsägare.

   SSF räknar med förlust 2015, man behöver antingen skära kostnad/personal (kanske påverkar verksamheten dvs seglingen) eller finna ett nytt sätt ersätta bortfallet från RF?

   Hur kan seglarna hjälpa SSF med förslag ?

   -Försöka påvisa hur många som seglar genom att varje skeppare redovisar antalet gastar vid varje segling ? (Utan Idrottsonline som verkar krångligt.)
   -Integrationssegling med EU-stöd ? ger fler seglare ökat stöd ?
   -Införa miljöavgifterna för motorbåtar som går till segling(SSF) ?

   Miljöpåverkan blir allt svårare att bortse ifrån:
   http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5908886

   Andra förslag ?

   • seglaren Sep 26, 2015 Reply

    provocerande är att Pelles fråga pekar på att 500 SEK/ skalle skall in. här handlar det dock om SSF’s dåliga ekonomi och där finns fler alternativ.

    • srsseglaren Sep 26, 2015 Reply

     Nu nämns kanske inte “skall”, och det var alternativen som efterfrågades ?

     Tomas tips om “Winn winn24” kanske är värt att provas ?
     Tjörn Runt,Lidingö runt med Båtprylloppis, SSF hembakade seglarbullar, försäljning av havskräftor, prova på segling :-)

 24. gustav Sep 25, 2015 Reply

  Jag skulle säga att det är just RF som är problemet här. Deras idrottonline som fortsätter kräva registrering med personnummer trotts att Datainspektionen förbjudit dem…. Klart folk slår bakut!

 25. Thomas Ottosson Sep 25, 2015 Reply

  Alltså, det här är ju löjligt. Det talas om att att SSF drar in i storleksordningen ett par hundra tusen i sponsorintäkter varje år. Om det stämmer är det ju fenomenalt dåligt.

  Det finns en liten fotbollsklubb i Göteborg som heter Kungsladugårds BK. I våras genomförde de sitt allra första arrangemang. Inget fancy. En helt vanlig cup, kan man väl säga, med enbart lokala lag. Det handlade om flickor och pojkar i lågstadieåldern.

  På två dagar gjorde man en vinst på över hundratusen kronor. Och det gjorde de med hjälp av enbart ideella krafter. Några raketforskare var inte inblandade. (Mer om detta här: http://www.facebook.com/winnwinnwest/posts/525419454281053)

  Om nu inte SSF har den kompetens som krävs för att skapa nya intäktskällor så får de väl se över sitt humankapital. Kanske sätta sig på skolbänken. Om någon av de tiotalet anställda på kansliet läser det här så tycker jag att hen kan börja med att gå in på http://www.rf.se/Distrikt/VastsvenskaIdrottsforbundet/Projekt/WinnWinnWest/Verksamhetsomraden/Utbildning/WinnWinn24/

  Det finns hjälp att få. Bara ni vågar sträcka ut en hand.

  Ursäkta om det känns som att jag spammar. Men nöden har ingen lag, tycker jag.

 26. Bosse F Sep 26, 2015 Reply

  Jag vet många båtägare som kör ett eller två race med några kompisar. Inga ambitioner, enbart för att det är kul att vara med. Oftast olika besättningar, men man har kul.
  Byxelkroken är en sådan tävling, Arkörunt mfl.
  När man läser detta så får man för sig att SSF verkar tro att det är blodigt allvar för alla, så är det inte. De allra flesta tränar inte, tvättar inte botten, man är nöjd om man hamnar på övre halvan i resultatlistan. Men man deltar.
  Jag är helt säker på att den grupp jag talar om inte skulle vara speciellt intresserade av att betala för att få vara med. Att skaffa ett srs tal är tillräckligt jobbigt, att då sedan skaffa licens, till alla på båten. Det funkar inte….
  För några år sedan utgjorde säkert denna grupp hälften av de startande.

  • Mats V Sep 26, 2015 Reply

   Problemet är t.o.m. större än bara för de som bara seglar några få gånger och kanske med begränsad ambition. Även vi som seglar lite mer och med lite högre ambitioner ställer oss frågande till SSFs nya förslag. Jag seglar SRS, ORCi och entyp, både i Sverige och internationellt. Genom alla år (många) har min enda kontakt med SSF varit i samband med att jag kontaktat dem för uttag av mätbrev och för att få kontakt med mätman för inmätning. För bägge dessa tjänster betalar jag separat. SSF är utöver detta inte en organisation för sådana som mig – och vi är ganska många. Det är rimligt att vi betalar en liten slant för underhåll av kappseglingsreglerna och vi är nog många som är villiga att dessutom lägga en liten “sponsrings”-peng till våra OS-klasser (SSF är i mina ögon deras organisation som den drivs idag). Allsvenskan är ett trevligt initiativ men begränsat till ett fåtal klubbar och vad jag förstår finansierat separat.
   Det som SSF föreslår nu är inte verklighetsförankrat. Det är uppenbart att de tyvärr inte förstår situationen.

 27. Thomas Wiberg Sep 26, 2015 Reply

  Intressant diskussion kring ett inte alls genomtänkt förslag. Jag delar helt Bosse F:s uppfattning. Detta funkar inte. Det är ju inte så att seglarna finns till för seglarförbundet utan tvärt om. Skulle kännas betydligt fräschare om förbundet gick ut och frågade sina “kunder” seglarna om vad man kan erbjuda för service i stället för att hitta på nya sätt att klå seglarna på pengar. Klubbas detta blir det döden för breddseglingen. Skärpning seglarförbundet!

  • mbr Sep 27, 2015 Reply

   Bra kommentar! Det är förbundet som är till för seglarna och inte tvärt om att seglarnas enda syfte blir att hosta upp pengar till förbundet!

 28. Patrick L Sep 28, 2015 Reply

  Jag tror inte på att ta ut licens av besättningsmedlemmar och jag tror inte heller på ett “mervärde” i form av en försäkring eftersom de flesta båtägare är försäkrade till tänderna redan.

  Jag måste dock säga att jag välkomnar att SSF försöker hitta ett sätt att få en direktrelation till medlemmarna. Ett av de i mitt tycke viktigaste skälen till all negativitet kring SSF är just det faktum att förbundet är väldigt osynligt för gemene man.

  När jag skulle åka rally som co-driver med en kompis ett par tävlingar fick jag ta licens hos Bilsportförbundet. Det viktigaste elementet där var inte försäkringen utan en utbildning i regler, första hjälpen och notläsning. Licensen kostade 7-800:- om jag minns rätt och då ingick utbildningskompendiet och lärarledd utbildning. Det var ju inget att snacka om. Och förbundet fick en direktrelation till en som är intresserad av sporten och kunde erbjuda vidareutbildning, inbjudan till rikstävlingar etc.

 29. Calle P Sep 29, 2015 Reply

  Jag tror SSF skulle få fler medlemmar om varje medlem fick en röst.
  Man vill få in pengar men man vill inte låta de som betalar vara med och bestämma…

  • Patrick L Sep 29, 2015 Reply

   Vill “man” inte? Vilka är det som inte vill det? Det finns många inom SSF som anser det vara ett problem att det är så långt mellan riksorganisationen och seglarna. Seglarna är ju inte ens medlemmar i distrikten utan det är KLUBBARNA som är medlemmar i SSF. Seglarna är med i en klubb, klubben är med i ett distrikt och distriktet har rösträtt på Seglardagen. Det är ju inte styrelsen eller kansliet i SSF som har bestämt det utan det är så förbundet är uppbyggt sedan gammalt, liksom de flesta andra idrottsförbund. Vill man ändra på det kan man motionera om det, bygga opinion för det.

   Men att det är klubbarna via distrikten som är medlemmar omöjliggör faktiskt inte att via t.ex. en licens låta förbundet skapa en direktrelation med seglarna för att på så sätt kunna bli både snabbare och mer lyhörd för “vad seglarna vill ha”.

   Å andra sidan: När jag är kund hos ett företag förväntar jag mig att de skall leverera det “jag vill ha”, till ett konkurrenskraftigt pris. Men när jag som företagare går med i en branschförening är det inte för konkurrensutsättningen utan för att det är ett sätt för oss företagare med samma intressen att gå samman för att utveckla vår bransch gemensamt. För att vi tror det är bättre att organisera oss gemensamt för att hitta bra vägar framåt.

 30. Magnus Sep 29, 2015 Reply

  Detta är det viktigaste forumet för diskussion om svensk segling och det följs säkert av de flesta i SSF. Det vore intressant om någon i styrelsen eller på kansliet ville ta del av debatten. Inte minst för att det är en chans att interagera med engagerade seglare.

  • Pelle Pedersen Sep 29, 2015 Reply

   Belyses inte ett problem här; tillgängligheten till SSF?
   Eller är det jag som inte har eller inte vill ha koll på SSF?!
   Svår nöt detta!

 31. srsseglaren Sep 29, 2015 Reply

  Bäst vore om man löste problemet med neddragningar i anslagen, som Gustav skriver.
  Datainspektionen har funnit att RF´s krav på registering i Idrottsonline med personnummer av samtliga seglare inte är tillåtna diarienr.1739-2013.

  RF har tydligen överklagat datainspektionens beslut i förvaltningsrätten, där fick RF avslag på sin överklagan vet ej vad som sker nu ?

  Man kan skriva ett klagomål mot användandet av personnummer i idrottonline med en begäran om uppföljning till datainspektionen, vilket kan påskynda processen.

  Samtidigt framgår att det är frivilligt enligt reglerna att använda Idrottsonline.
  Här borde SSF kunna underlätta genom att hjälpa till med att finna en metod för att meddela RF hur många som faktiskt seglar.
  Ombord på varje båt vid varje seglingstillfälle finns ofta personer som inte är medlemmar i ngn båtklubb, kunde man påvisa alla dessa kan anslagen tom ökas ?
  Kanske en app med målfoton på varje båt där besättningen vinkar :-)
  Ofta lämnar skepparen in en försäkran med tid i mål samt närliggande båtar vid målgång, kunde även ange antalet ombord ?

  • Patrick L Sep 29, 2015 Reply

   srsseglaren: “Här borde SSF kunna underlätta genom att hjälpa till med att finna en metod för att meddela RF hur många som faktiskt seglar.”

   Det är precis vad SSF har gjort i alla år fram till nu. Förbundet har rapporterat medlemsantalet utifrån klubbarnas rapporter om hur många medlemmar de har. RF accepterar inte längre detta eftersom det handlar om att fördela skattemedel på delegation från regeringen. Det är då viktigt att varje idrott kan bedömas på någorlunda rättssäkra principer och inte på egen rapportering om hur många medlemmar man har.

   Därav kom beslutet att använda IdrottOnline som grund för RF-stödet. Man kan tycka vad man vill om det och mitt tyckande har lett till att jag inte längre är kvar i SSF styrelse. Men faktum kvarstår – det är RF och inte SSF som har regeringens uppdrag att sätta ramar för hur pengarna skall fördelas. Det handlar om 1,7 miljarder kronor som skall fördelas på 71 idrotter.

   Vi fick för flera år sedan veta att denna övergång till att använda IdrottOnlines medlemsregister som bas för utbetalningarna skulle ske och vi har vetat konsekvenserna av att inte komma i mål med det. Styrelsen beslutade att ha en projektanställd för att hjälpa klubbar att föra över sina medlemsregister till IdrottOnline, men många klubbar har ändå inte gått i mål med det bl.a för att man inte har personnummer till sina medlemmar och inte avser be om att få det heller. Andra för att man inte kan se sig ha någon nytta av att SSF får del av statliga pengar. En del klubbar ser det som att klubbarna skall göra registreringsjobbet medan förbundet tar pengarna.

   Min personliga åsikt är att detta TILL DEL beror på att många klubbar inte primärt är idrottsföreningar utan båtlivsklubbar där klubbholmen, bastuprojekt och båtparkeringen upptar den största tiden och pengarna. Vi som älskar segling skulle ha allt att vinna på att använda oss av det SSF erbjuder istället för att ständigt påstå att SSF inte levererar det man behöver. SSF utbildar t.ex. funktionärerna – vilken klubb som arrangerar kappsegling använder sig inte av det?

   • srsseglaren Sep 29, 2015 Reply

    Ber om ursäkt om det lät som SSF inte har gjort sitt arbete.
    I grunden är det RF som förändrat sina krav.

    Vet inte om jag förstått rätt, men dom medlemsrapporter som tidigare tillhandahållits RF är uppgifter om antalet medlemmar i varje båtklubb, dvs alla med flytetyg motorbåt,husbåt,kajak,fiskare,SUP,jollar o segelbåtsägare?
    Om så kanske SSF verksamhet´s bidrag inte bör baseras på dessa?

    Eller är det rapporter från kappseglingsarrangörer hur många som seglat vid varje kappsegling?
    Kanske finns det lika många ombord på alla kappseglingar som det gör totala antalet båtklubbsmedlemmar ?
    Att låta bidraget styras av antalet som seglar kanske är bra om man bara lyckas föra fram alla ?

    Nu verkar man föreslå diffentierade sanktionsavgifter till dom som arrangera samt licensavgift till varje seglare vilket borde öka intresset för osanktionerad segling ?
    Färre registrerade ännu mer sänkt bidrag från RF?

    Införandet av klubbkonsulenter är nog riktigt bra om man kan finna tillräckligt många, ökar kommunikationen och hjälper klubbar att bli aktiva.

    Sen vill jag gärna beklaga att SSF inte har kvar dig som engagerad i styrelsen stor förlust.

    Håller helt med om båtklubbarna vars äldre medlemmar mer fokuserar på att dra ut elsladdar istället för att få en så aktiv förening som möjligt.

    • Patrick L Sep 29, 2015 Reply

     srsseglaren: “Vet inte om jag förstått rätt, men dom medlemsrapporter som tidigare tillhandahållits RF är uppgifter om antalet medlemmar i varje båtklubb, dvs alla med flytetyg motorbåt,husbåt,kajak,fiskare,SUP,jollar o segelbåtsägare?”

     Så är det. ALLA medlemmar i en klubb ligger till grund för RF-bidraget. Men också för de medlemsavgifter som tas in till SSF (alltså de pengar som INTE kommer från RF). ALLA medlemmar i en båtklubb ansluten till SSF betalar “solidariskt” en 50-lapp till SSF. Debatterna på Seglardagen har – så länge jag har varit med – handlat om att detta är en väldigt liten peng och att den har behövt höjas med någon tia.

     Men problemet – särskilt hos stora klubbar med en stor andel båtparkering – är att det blir en stor utgiftspost för en verksamhet som i berör ganska få på klubben. En del klubbar har därför lämnat SSF för att spara pengar. Det är ingen vidare bra utveckling om man vill nå fler.

     Man kan förstås tänka sig att endast aktiva kappseglare skall vara medlemmar i SSF. Det blir då något annat än det har varit och en betydligt mer marginell spelare inom RF med allt det innebär i landslag, OS-satsningar men också kanslibemanning etc. Som Peter redan har varit inne på tror jag mer på bredden som RYA men sammanslagningstanken med SBU föll i omröstning hos bägge förbunden.

     Man kan förstås argumentera för att även motorbåtsägarnas barn får gå i seglarskolan och att det skulle motivera att de är med och betalar till SSF. Jag hör visserligen till dem som tycker det – jag är själv “motorbåtsunge” och kom in i seglingen via seglarskolan på Näsbyvikens Båtsällskap (NBS). De har ca 750 medlemmar och har nu lämnat SSF trots att man arrangerar den omåttligt populära kappseglingen Gullviverallyt som brukar sälja slut på ett par timmar. Numera har man lämnat över sanktionsansökan för Gullvivan till Viggbyholms Segelsällskap, en brevlådeklubb skapad av seglare på Viggbyholms Båtklubb – den ännu större grannklubben som lämnade SSF året innan. Men tävlingen arrangeras i praktiken av samma gäng som tidigare, varför man måste se utträdet ur SSF primärt som ett ekonomisk drag. Möjligen som en politisk markering mot kollektivanslutningen som ju inte ligger i tiden.

     Man bör därför fundera över vem vårt förbund är till för och därmed vad det skall ha för verksamhet och hur det skall finansieras. Det är en stor fråga och det är ytterst den som ligger bakom flera års strategiarbete med att först utreda förutsättningarna för en sammanslagning av SSF och SBU och nu ett eget strategiarbete inom SSF när sammanslagningstanken har fallit (båda organisationerna röstade nej på sina respektive årsmöten). Men det har blivit akut nu i och med att både RF-bidragen och medlemsavgifterna nu sjunker ordentligt. Det kommer att få konsekvenser på kansliet, på utbildningar och på stöd till klubbarna. Vem är betjänt av detta?

     Jag är otroligt ledsen över att vi seglare är så upptagna med att tjafsa med varandra om detta istället för att hålla samman och komma framåt. På sikt löser det sig säkert men det är ett stort arbete seglar-Sverige är inne i.

     Det finns väldigt många bra och insiktsfulla synpunkter bland seglarna i allmänhet. Jag upplevde fram till dess jag lämnade styrelsen att många av dessa faktiskt till ganska stor del har kommit med i strategiarbetet. Det finns förstås luckor i detta och det är fortfarande långt mellan ord och handling. Men att ständigt påstå att SSF inte försöker eller vill leverera vad medlemmarna “vill ha” är helt enkelt inte sant. Det som är problemet är att “man vill” väldigt olika saker – det finns väldigt olika perspektiv på dessa frågor.

     Viktigt att hålla i bakhuvudet är kanske att SSF utgörs av klubbarna och distrikten. Klubbarna har ALLA möjligheter både att besätta styrelserna i distrikten och därigenom driva sina frågor OCH att komma med egna förslag direkt till Seglardagen. Om det saknas vettiga förslag är det alltså för att seglarnas intressen inte tillvaratas på ett bra sätt i klubbarnas arbete inom SSF.

 32. Author
  Peter Gustafsson Sep 29, 2015 Reply

  Först och främst tycker jag det är otroligt viktigt att hålla ihop Svensk segling. Vi är en liten sport som inte har något att vinna på ytterligare fragmentering.

  Segling är något man kan göra från att man är 6 år i seglarskolan, via jollesegling och storbåt till att man långseglar när man är 96. Personligen hade jag önskat mig ett bredare scope, a la RYA, men nu är det ju som det är – och den här debatten är så klart sprungen ur ett ökat fokus på de som ser segling som idrott – till skillnad från ett fritidsintresse eller passion, där tävlingsmomentet är begränsat.

  Förslaget om licens är ju ett förlag på remiss, och inte ett skarpt förslag från styrelsen. Så jag förstår att man ligger lågt i debatten.

  Vad som är viktigt är att att man står upp för den strategi man tagit fram och de mål man satt upp. Om målet är ”fler utövare av kappsegling” så kan man inte höja tröskeln för de som vill. Om målet är ”fler klubbar som arrangerar kappsegling” så kan man inte göra det omöjligt att arrangera race på ett korrekt sätt?

  Vill man få fler kappseglare, arrangörer och enskilda seglare som tycker att det är värt att lägga tid och pengar på kappsegling så måste det bli ENKLARE.

  Nu blir det SVÅRARE för varje år. Ökade krav på funktionärer och arrangörer, krav på medlemskap/mätbrev/försäkringar/licenser som dessutom skall kollas av arrangören, krav på rapportering, ökade säkerhetskrav och flytvästregler, ökade krav i Nor/SI, …

  Och någonstans längs vägen försvinner glädjen både hos oss seglare och hos de som arrangerar.

  Och hos många är känslan är att man förväntas betala mer för något som är krångligare. Det är så klart svårsålt.

  Parallellt med förslaget om licens så finns ett förslag om “Framtida stödorganisation”. Det handlar framförallt om hur en roll som klubbkonsulent skulle inrättas. Som enskild seglare så kan jag inte avgöra vad detta innebär. Men ni som är aktiva i klubbarna kanske har input här?

 33. Patrick L Sep 29, 2015 Reply

  Det är väl inte alldeles säkert att “enklare” i alla sammanhang betyder “mindre”. Högre kvalitetskrav på funktionärer har efterfrågats för att det är ett sätt att göra kappseglingarna mer attraktiva. Man kan förstås ha olika åsikter även om detta men jag är inte alls säker på att mindre välutbildade funktionärer leder till lägre trösklar för kappsegling. Tvärtom upplever jag själv att de mest framgångsrika tävlingarna i termer av antal deltagare och upplevt “värde” för nedlagd tid är som högst när man har en välutbildad funktionärskår. Så det kanske är olika perspektiv på kort och lång sikt.

  Om jag minns rätt när det gäller kvalitetskraven på funktionärer så var det väl en motion till en seglardag från något distrikt. Den röstades igenom i demokratisk ordning. Det är här jag tycker många som kritiserar SSF missar målet: Det är inte styrelsen och kansliet som hittar på en massa försvåringar för att det är kul. SSF är en demokratisk organisation och styrelsen är satt att genomföra det Seglardagen beslutar. Är man missnöjd med hur Seglardagen fungerar bör man arbeta för att ens klubb och distrikt skall driva utvecklingen åt rätt håll.

  När det gäller kontroll av arrangören så sker ju det aldrig. Svartseglandet kan på det sättet vara hur stort som helst, jag har aldrig varit med om att en arrangör har kollat att jag – och framförallt inte min besättning – är medlemmar i den klubb jag har angivit. Licens med ett kort / QR-kod skulle väldigt snabbt kunna ändra den delen. Visst kan man uppleva det som en högre tröskel men jag är helt övertygad om att det också skulle kunna upplevas som en lägre tröskel. När jag gjorde ett kort inhopp som co-driver i rally så var licensen och utbildningen en jättebra väg in och som jag redan har skrivit så fick jag direkt efter licensen erbjudanden om olika event att vara med på och komma in i sporten. Inte alls så tokigt, egentligen.

  • Author
   Peter Gustafsson Sep 29, 2015 Reply

   Fast om man nu har tagit fram ett måldokument så måste man väl backa upp det? Kanske med en egen motion som bättre stämmer överens med det man vill på sikt. Och det var väl SSF som beslutade att mindre seglingar utan “färgglada” funktionärer inte skulle publiceras i kalendern? Hur detta kan vara bra för den enskilde seglaren som vill segla ett eller ett par enkla race lokalt kan jag inte förstå.

   Sedan är jag inte alls lika säker på den naturliga kopplingen mellan välutbildade funktionärer och bra race. Min erfarenhet är att engagerade funktionärer som förstår seglarna ofta levererar bättre upplevelser än storklubbar med alla papper i ordning. Kan man inte publicera en resultatlista eller orkar närvara när båtarna går i mål så hjälper det inte hur många kurser man gått :-)

   Jag är helt säker på att man kan (och skall) kombinera enkelhet, mervärden och bra kommunikation med koll på medlemmarna. Men då måste man driva detta ur ett helhetsperspektiv.

   Var det inte golfen som effektivt dödade en boom genom att vrida upp kraven på utbildning och spelarprov? Analys: “många klubbar har under senare år tappat medlemmar och behöver få ett tillskott av nya golfare”. Lösning: förenkla rejält, sänk kraven, delegera ansvaret till klubbarna för att slippa en “tungrodd kontrollapparat”.

   Att vi inom seglingen skulle gå motsatt väg känns lite underligt, framför allt nu när vi behöver vända en negativ medlemsutveckling.

   • Patrick L Sep 29, 2015 Reply

    Självklart måste man backa upp måldokumentet. Jag gör enbart den personliga noteringen att man kan ha olika perspektiv på orsak och verkan både övergripande och i detaljer.

   • Patrick L Sep 29, 2015 Reply

    För övrigt ser jag ingen motsättning i att vara BÅDE utbildad och engagerad funktionär. Men du har ju alldeles rätt i att det inte är säkert att man är engagerad bara för att man är utbildad!

    Men det beror ju på något när skandaler inträffar – båtar som tillåts segla utan mätbrev, protestkommittéer som inte hanterar saker på ett korrekt sätt, domare som inte vill jobba längre för att de känner sig överkörda av folk som vill kapa hörnen och därmed sätter sig i överklagandesituationer där det till syvende och sist är domarna som får klä skott för organisationens dåliga förberedelser etc. Det är inte så enkelt att bara ta bort alla krav och tro att man därmed sänker trösklarna.

    Jag har gått domarutbildningen och jag måste säga att det känns som att jag har fått det minimum av kunskaper jag behöver för att kunna sätta mig och döma en tävling. Såklart är erfarenheten det som efter några år kommer att vara viktigast men utan en klar grund i reglerna och hur man hanterar olika situationer så blir ju hanteringen för seglarna helt enkelt sämre.

   • Steffo Sep 29, 2015 Reply

    “mindre seglingar utan “färgglada” funktionärer inte skulle publiceras i kalendern”

    Det går väl idag se lokala tävlingar i kalendern? Däremot rena klubbkappseglingar syns inte. Vet inte om det här någon större betydelse för resten av seglarsverige om dessa inte syns.

    Nu är väl ett nytt system på gång så vi får väl se om det är enklare och att mer syns där.

    Må väl vänner

    • Author
     Peter Gustafsson Sep 29, 2015 Reply

     Nej, men signalvärdet i att t.ex. Öckerö Shorthanded Race aktivt doldes för de seglare som sökte efter race i kalendern var ganska stort? Både för oss seglare och för den stackars eldsjäl som försökte dra igång ett nytt race. Beskedet då var att man skulle utbilda sina funktionärer i två år innan man kunde få arrangera nåt. Nu är man trots det ett av kustens snabbast växande race.

     På samma sätt ville nästan 70 aktiva seglare utbilda sig till tävlingsledare/domare här om året, men ytterst få orkade med en mycket krånglig process.

     Det finns hundra småsaker som inte “har någon större betydelse för resten av seglarsverige”, men det är just dessa småsaker som kan göra att folk tappar lusten. Att segla, arra eller gå den där utbildningen. Eller att engagera sig på olika nivåer inom vår sport.

     • Steffo Sep 30, 2015

      Var den då satt som klubbtävling?

     • Author
      Peter Gustafsson Sep 30, 2015

      Ja, där en idé var att medlemskap i klubben ingick i anmälningsavgiften :-)

      Min point var egentligen att vi borde hitta sätt som gör det enklare att kappsegla, enklare att arra och enklare att bli “riktig” funktionär. Nu upplevs det som krångligt och det snackas mycket om hur man skall komma runt befintliga regler/trukturer.

      I en ideal värld hade SSF och de kungliga klubbarna inspirerat till, och gått i bräschen för, nya koncept och att utveckla sporten. Nu sker mycket av det på andra ställen. På gott och ont.

      Fast det här är ju en global utveckling, där ISAF har fullt upp för att hänga med i svängarna. Och där globala event undrar vad man får för de pengar som ISAF vill ha. Ett kul exempel är väl Danmark där 300 båtar seglar runt Fyn efter sjövägsreglerna (för att ingen vill ge dem sanktion) samtidigt som höstens mest presigefyllda race på KDY samlar 23 båtar.

     • gustav Oct 1, 2015

      Att 300 båtar seglar runt Fyn under sjövägsregler vad har det med sanktion att göra? Vad skulle hända om de säger att de vill använda kappseglingsregler?

     • Author
      Peter Gustafsson Oct 1, 2015

      Om det är arrangören som bestämt sig för att inte sanktionera sin segling, eller Dansk Sejlunion som tycker att man inte skall sanktionera den här typen av race spelar ju mindre roll. De facto kappseglar man “utanför” systemet, vilket måste ju anses som anmärkningsvärt när det gäller ett av Danmarks största och mest internationella race.

     • Gustav Oct 1, 2015

      Det är jag helt med på, men kan man vara hindrad att hänvisa till ett regelverk bara för att den inte är sanktionerad? Är väl bara peka på dokumentet….

     • Author
      Peter Gustafsson Oct 1, 2015

      Du menar att man både skall ha kakan och äta den. Brukar ju inte funka :-)

      Det finstilta kring vem som har rätt att använda RRS finns här:
      http://www.sailing.org/tools/documents/ISAFRRS20132016ReproductionPolicy-%5B13894%5D.pdf

     • Gustav Oct 1, 2015

      Det finns ju rätt gott om seglingar som inte är sanktionerade som kör med reglerna i alla fall…

  • Gammal SSFare Sep 29, 2015 Reply

   Dessa meningar som du skriver har ingen som helst verklighetsförankring:
   “Det är inte styrelsen och kansliet som hittar på en massa försvåringar för att det är kul. SSF är en demokratisk organisation och styrelsen är satt att genomföra det Seglardagen beslutar. Är man missnöjd med hur Seglardagen fungerar bör man arbeta för att ens klubb och distrikt skall driva utvecklingen åt rätt håll”.

   SSF är stenhårt styrt från kansliet via styrelsen.
   Inte tvärtom som det skall vara i en organisation som dels håller demokratin högt, dels tills absolut största delen består av medlemmar som stötar idrotten segling ideellt.

   Innan en seglardag så är delar av de anställda och delar av styrelsen stenhård i sin argumentation gentemot de representanter i distrikten som kan påverka hur rösterna läggs. -“Gör som vi säger, annars…
   Det har t o m förekommit att man framförallt från anställda på SSFs håll, hotat med att påverka hur statliga medel fördelas till våra klubbar, flyttas från den klubben som den representant som man vill påverka, till andra klubbar.

   Så att det skall gå att påverka SFF demokratiskt, nja, då får du antingen kuppa in något, eller bort någon.

   Och ja, detta är i högsta grad självupplevt, under ett stort antal är. Det finns orsaker till att många goda och erfarna föreningsmänniskor med väldigt stort intresse för seglingen lämnar allt som har med SSF att göra.

   • Patrick L Sep 30, 2015 Reply

    Jag brukar försöka vara ytterst verklighetsförankrad i både det jag skriver och det jag gör. Du kan säkert dra egna slutsatser av att jag inte längre är kvar i styrelsen.

    Generellt kan sägas att jag anser att SSF har ett stort kulturproblem som man måste ta tag i. För att göra det krävs en ordförande OCH styrelse som bestämmer sig just för att förändra kulturen och driver den frågan med emfas. Där är vi inte idag, det är andra frågor som har prioritet. Det finns dock flera i sittande styrelse, kommittéer, kansli etc som både vet detta och har bra tankar kring det – men de blir inte hörda och utan en ordförande som vill fokusera på det arbetet kommer inget att hända.

    Det hindrar inte att SSF ändå är en demokratisk organisation som ytterst styrs av demokratiskt valda ombud och en demokratiskt vald styrelse. En kupp är ju en sorts demokrati det också – som jag dock inte på något sätt förespråkar. Vill man ha förändring måste man driva den. SSFs förändring måste börja med att klubbar lägger skarpa förslag till Seglardagen, väljer ombud som kan bygga opinion för sin sak i god tid och driva frågorna i plenum. Man måste också ha en styrelse som känner att de inte bara har medlemmarnas mandat utan förväntan att förändra. Då måste man våga kliva fram med namn och allt och driva. Så länge alla som tycker något vettigt skall vara anonyma så kommer dessvärre inget att hända.

    Nu är vi dock en bra bit från licensfrågan.

    • seglaren Sep 30, 2015 Reply

     licensfrågan kommer väl från att kappseglare ska betala mer då de använder mer resurser? Mao. handlar det i botten om SSF’s ekonomi.
     Jag upplever att det blir lite av moment 22 för klubbar där endast en minoritet kappseglar. klubbarna har betalat medlemsavgift beroende på antal medlemmar i klubben och SSF har dessutom kunnat visa upp ett stort medlemsantal. De som kappseglade på olika nivåer drar nytta av ett stort medlemsantal. Medlemmarna i klubbarna som inte kappseglar har dock svårare att se varför inte pengarna som skickas till SSF kan användas till annat.
     Hade det varit en fungerande demokrati inom SSF så hade vi säkerligen fått en hel del krav på initiativ/aktiviteter som idag hanteras av kryssarklubben eller båtunion. Så är det inte utan även seglardagen presenteras huvudsakligen av kappseglare. Sen tillkommer hur SSF upplevs som organisation. Inte så konstigt att röstning ske med fötter i stället för den ordningen organisationen är uppbyggd för.
     Istället för tävlingslicens skulle det vara bra att visa att det finns många båtägare i de anslutna klubbarna som också behöver tänkas på och då blir det lätt att ställa sig frågan va har SSF råd med och vem vill SSF vara till för. Blir det ingen ändring som är jag rädd att SSF kommer minska i medlemmasantal än mer.

    • Olle Oct 2, 2015 Reply

     Du kommer inte alls långt ifrån licensfrågwn Patrik. Det är precis det du beskriver som är en stor del av licensfrågan. Det finns en kultur inom svensk segling som sätter locket på de kritiska frågorna. Debattklimatet är så lågt i denna ankdamm att om du driver en avvikande fråga blir du ganska snart ansedd som en jobbig person, även om du i sak har en minst lika god poäng som någon annan. Till slut blir det din person som diskuteras och inte saken i sig. Folk som vill något är helt enkelt besvärligare ty de ställer krav.

 34. Olle Sep 30, 2015 Reply

  För drygt 10 år sedan fick Stefan Rahm uppdraget att utreda licensfrågan. Han anlitade en konsult, kompisen Magnus Grävare (som var utan jobb efter Victory Challenge). Inte mycket hände den gången heller, utredningen begravdes. På den tiden var SSF “fat and happy” i den meningen att man på riktigt triodde att man hade 140 000 medlemmar. Vi var några som snarare gissade på 40 000 och ungefär 6000 aktiva kappseglare. Det där med aktiva kappseglare var ju en “no brainer”, men inte så bra om det blev uppenbart för RF som med all rätt i världen kunde ifrågasätta skillnaden 140 000 -6000!

  En kappseglingslicens hade givetvis avslöjat detta. Nu är det överspelat, bluffen är synad och alla korten ligger på bordet! Bidragen är relaterade till medlemmar som är registrerade i RFs system IdrottOnLine. Nu blir istället licensen en intäktskälla, och en möjlighet att få ännu mer koll på oss kappseglare! Något mervärde tror jag inte på, det handlar mest om att säkerställa tjänster på SSFs kansli.

  Det finns andra sätt att klara finanserna, bl.a se till att de egna eventen (om det är SSFs uppgift att driva event) genererar vinst isf halvmiljonförlust, att kapitalisera på de medaljer vi fick/får på OS! Trots allt har Fredrik Lööfs medaljer kostat en stor summa pengar (c:a 30 miljoner sammanräknat), SSF har lyckats få in 150 000kr i sponsorpengar årligen de senaste åren. Här borde man göra mer.
  Föreningslivet brukar tjäna pengar på sina event därför att man driver verksamhet på ideell bas, SSF anlitar konsulter för 800 00kr för att genomföra Allsvenskan!
  Det behövs nytt folk i SSFs styrelse som tar befälet över tjänstemännen och anpassat kostymen och uppgifterna till läget!

 35. Magnus Sep 30, 2015 Reply

  Ang licenser. Jag tror effekten skulle kunna bli att många av de klubbar som idag är anslutna till SSF väljer att gå ur men fortsätter att arrangera kvällsseglingar utanför SSF.
  Kvällsseglingar är inkörsporten för många av de som börjat med kappsegling. Jag tror att det blir ännu färre kappseglare på sikt, vilket vore urtrist det är ju nu vi skall vända trenden.

 36. Svenne Sep 30, 2015 Reply

  http://www.kanot.com/Grenar/Kanotsegling/Omkanotsegling/ verkar inte vara med i SSF men seglar om SM och betalar licens. Om jag nu läste rätt med trötta ögon.

 37. Allan W Oct 1, 2015 Reply

  Jag tror att SSF har varit otydliga då det verkar vara ett krav från RF.
  Andra förbund under RF har fått införa tävlingslicenser vad jag har hört och samma reaktioner där.

  • gustav Oct 1, 2015 Reply

   Menar du att RF kräver att alla sporter ska ha tävlingslicens? då är RF farligt ute och kommer att döda all idrott i landet…

 38. Johnny Oct 1, 2015 Reply

  Hej

  Jag är för licens,
  inte för att SSF ska käna mer pengar utan för att höjja kunskapen på seglarna.
  Jag tycker att SM och Nationella seglingar ska ha licenstvång. Med detta ska komma ett krav på viss regelkunskap mm osv.

  Många sporter har licens…. även boule….

  Det finns mycket att diskutera om detta.

  Johnny

  • Peter Oct 1, 2015 Reply

   det skulle säkerligen vara en annan diskussion om ändamålet skulle varit att kräva vissa förkunskaper på viss nivå… nu är det ju tävlingslicens för att driva in pengar. börjar man då I rätt ände?

  • Author
   Peter Gustafsson Oct 1, 2015 Reply

   Det är så klart en “bra grej”, men exakt vilket problem vill du lösa?

   Sist jag kollade så var det våra mest välutbildade och “duktiga” seglare som kom in alldeles för tajt för babord vid kryssmärket. Eller som fuskade med segelgarderob eller besättningsvikt.

   Inte blåbären.

   Tittar man på SM så är ju problemet att det saknas deltagare. Jag är osäker på hur “licenstvång” är en bra förstaåtgärd för att lösa detta. På samma sätt så infördes “flytvästtvång” för att tränare drunknade. Inte för att lösa ett faktiskt problem som seglarna hade. Även om detta också var en “bra grej”. Precis som hundra andra “bra grejer” som seglarna inte efterfrågar.

   Nej, det är dags att utgå från verkligheten; tillbringa en dag på ett Express-SM och ställ frågan hur vi får dit 50 båtar i stället för 25. Och svaret på den frågan handlar inte om högre krav eller fler regler.

   • seglaren Oct 1, 2015 Reply

    visst var tidpunkten och trigger för flytvästtvång att en tränare förolyckade men det kan vara värd att läsa följande artikel och fundera…

    http://www.yacht.de/panorama/news/segler-vor-warnemuende-verunglueckt/a101567.html

    håller dock med om att tävlingslicens är ett hinder och frågan är om regelkunskap är problemet eller om det blir mer pengar i kassan. lätt att det bli färre eller inga seglare på banorna.

 39. Johan R Oct 2, 2015 Reply

  Hur gör man i våra grannländer, Danmark, Norge och Finland?

  • Author
   Peter Gustafsson Oct 2, 2015 Reply

   Norge är väl det närmaste exemplet, eftersom man införde en licens av precis den här modellen 2009 och i år ändrade den till att gälla vissa klasser/tävlingar. Deras upplägg beskrivs i dokumentet ”Endring av lisensordningen” på Seiltinget 201.

   Här är det också viktigt att se detta i perspektiv av att NSF har en mycket bredare verksamhetsinrikting med “Seiling – Norges mest attraktive sommeraktivitet”. Här http://www.seiling.no/index.php/forbundet/itemlist/category/102-seiltingetkan det vara intressant att läsa “Strategi og handlingsplan 2015” som beskriver deras strategi och mål.

   Även Dansk Sejlunion har en bred ansats med “Sejlads – oplevelse, samvær og sport – hele livet” som beskrivs här.

   Danskarna har döpt om mätbrev och klassbevis till “kapsejladslicens”, men jag vet inte om detta har en djupare innebörd:

   En kapsejladslicens er enten et målebrev eller et klassebevis. En kapsejladslicens er gyldig, når ejeren af fartøjet har betalt.

   Finland har jag tyvärr inte koll på.

   • Andreas Nov 3, 2015 Reply

    Klasseforbund i Norge gjoer ogsaa det de kan for aa bare vaere lisenspliktige paa NM nivaa. Melges24 avlyste sin rankingserie, da det aa ha en nasjonal ranking ville gjort de lisenspliktige

    http://melges.no/?p=865

 40. Jonas Falk Oct 2, 2015 Reply

  Jag har svårt att förstå vem SSF vill vara till för? Alla som har en segelbåt? Alla som tänker sätta sin fot på en?Kanske ligger problemet i att man klumpar ihop allt ifrån seriösa idrottare (ORC VM och OS) till fritidsseglare som kör några race om året? Rimligtvis väldigt olika målgrupper. Jag tillhör den senare kategorin. Jag har begränsat med tid och pengar att lägga på min hobby och huvudsaken för mig är att ha en kul dag på havet och få träffa andra trevliga nördar med samma hobby som jag. Då behöver jag förstå varför jag skall lägga tid och pengar på just SSF? Jag förstår inte ens varför jag måste vara med i en klubb? Om jag fattat rätt så är argumentet för min målgrupp att SSF ”äger” reglerna och därmed också är de som utbildar funktionärer som skall kunna tyda dessa. Ärligt talat? KSR är inte raketforskning. Det jag däremot förstår och uppskattar stort är TK som ser till att vi har ett bra SRS som funkar för de allra flesta. Det vill jag gärna bidra till. OS-satsningar är jag inte lika beredd att bidra till…

  Det är ingen slump att nya race med enkelhet och trevlig gemenskap är de som drar folk. Om man vill ha race med stor bredd och många båtar är det nog den formeln som gäller. Det betyder inte att man skall strunta i seriösa idrottare och en arena för dem. Jag förstår bara vad jag har med det att göra….

  Jonas Falk

 41. R Oct 4, 2015 Reply

  I Finland har vi ingen tävlingslicens som sådan. Incentiven för att vara ansluten till Båtförbundet (dvs höra till en förening som medlem i Båtförbundet) är väl främst att dom flesta hemhamnarna drivs av medlemsföreningar. För att få delta i tävlingar som finns med i förbundets kalender bör man vara medlem. Medlemmarna är också försäkrade genom förbundet, vilket kan vara till nytta även om man bara deltar i lokala kvällsseglingar. Sedan får medlemsföreningar och deras medlemmar föra den speciella finländska nöjesbåtsflaggan som akterflagga (alltså den med ett smalt vitt kors inne i det blå korset samt klubbemblem).

  Förbundet driver även ett besiktningssystem med årlig säkerhetsbesiktning av alla båtar. Genomförd besiktning ger ca 20% rabatt på båtförsäkringspremien, vilket kan vara nog så viktigt för många.
  Detta ur minnet, jag har inte kollat detaljerna men ungefär såhär är det väl.
  Vill man tävla i ORCI bör man vara medlem i Havskappseglarna rf, som är ett grenförbund inom Båtförbundet.

  • Author
   Peter Gustafsson Oct 5, 2015 Reply

   Även i Finland har man ett bredare perspektiv med båtsport, kappsegling och motorbåtstävling under samma tak. Seglarförbundet och Båtförbundet slogs samman 2010.

   Just nu har man 61654 medlemmar, 14820 båtar i 357 klubbar. Handlingarna till Vårförbundsmötet ger en bra bild av verksamheten. Listan nedan ger väl också en idé om bredden på verksamheten.

   Årets båtsportsbragd: Östersjöns algsituation -Facebookgruppen/Putti Tiilikka
   Årets långfärdsseglare: Rolf Paulow
   Årets utbildare: Lasse Haapamäki
   Årets producent av utbildningsmaterial: Keijo Tulomäki
   Årets besiktningsman: Iiro Kinnanen
   Årets tävlingsarrangör: Susanne Kuusansalo
   Årets arrangör av evenemang: Salon Kilpaveneilijät.
   Årets juniorklubb: East Side Sailing team
   Årets föreningstränare: Vili Kaijansinkko
   Årets föreingsaktiv: Kaarlo Makkonen
   Årets frivillig: Sami Sailo
   Årets båtsportansikte: Robin Packalen
   Årets båtkulturgärning: Henrik Andersin
   Årets journalist: Riikka Smolander
   Årets utbildarförening: Oulun Merenkävijät ry.
   Årets förening: Kuopion Pursiseura
   Årets klassförbund: Suomen 31.7. –purjehtijat ry.
   Årets tränare: Jan Gahmberg
   Årets unga kappseglare: Monika Mikkola.
   Årets kappseglare (internationella klasser): Aaro Cantell
   Årets båtidrottare: Sara Pakalen
   Årets seglare: Tuula Tenkanen
   GMS ratten: Pertti Virnala, TVS
   Fair Play pokalen: Johan Rehn och Esa Luukkonen
   PR-priset: Marcus Johnsson
   Ungdomsskålen, “Junnu-pokalen”: PoMo
   Laufen Cup: Tammelan Veneseura
   Hastighetstävlarnas pokal: Marcus Johnsson och Tom Holmström

 42. Andreas Oct 5, 2015 Reply

  I golf och ishockey ingår licensen i avgiften till respektive förbund. Dvs för pengen klubben betalare får jag en licens att utföra min tävlingsidrott. Tillägg i golfen är en licensavgift om jag skall spela på proffesionell nivå.
  Denna summa betalas idag redan till ssg från min klubb. Men ingen licens, varför?
  Till detta betalar jag för att få ett mätbrev och en mätman. Vi betalar för utbildning osv…

  Frågan jag oxå ställer mig är
  1) för en ökad avgift/år, vad kommer vi få i mervärde?
  2) vad är målet med licensen ? Varför behövs den?
  3) är det någon annan kostnad som kommer reduceras
  4) hur stor del av ökade intäkter från breddseglingen kommer gå oavkortat tillbaka till oss?

  mvh Andreas

  • Anders Nilsson Oct 5, 2015 Reply

   Du har helt rätt Andreas.
   Jag kan i och för sig förstå varför SSF gör en by pass på klubben. De har inte tillräckligt många idrottsklubbar engagerade helt enkelt. SSF har tappat förankringen i segelsporten/idrotten.

   Är man medlem i klubben så får man ju rätt att tävla idag. Det borde vara så enkelt som att är man klubbmedlem i en SSF ansluten klubb så får man tävla och får ut en tävlingslicens. Den borde visas upp av de som kappseglar även gasten/gastarna på sanktionerade race.
   Att många båtklubbar driftar restauranger, hamnar, campingplatser och gud vet vad är ju ett problem i sig. Klubben är ju då inte en klubb med fokus på idrott längre. Ska SSF ha sådana klubbar?

   Skånes största klubb Falsterbokanalensbåtklubb hade tills för något år sedan inte ett race i kappseglingskalendern. Nu har de dragit igång med Näset Runt och det är riktigt bra så.
   Innan dess kan jag undra varför de hade flest röster på Skånska Seglarförbundets årsmöte. BOJK som har knappt en 1/10 del så medlemmar och röster har en fantastisk verksamhet och borde påverka skånsk segling betydligt mer. Så är det alltså inte.

   Fokusera på det engagemang som finns för idrotten då kommer det här att lyfta.Inte annars.

  • Patrick L Oct 6, 2015 Reply

   Hockeyn har jag inte koll på alls, men jag tror inte att golfen fick någon licens? Frågan var väl uppe för några år sedan men jag har för mig att det aldrig blev något. Golfen har en vanlig medlemsavgift på drygt 200 kr/år och medlem. Som jämförelse – i seglingen ligger den på 50 kr / år och medlem. Jag har för mig att bara finansieringen av golfens IT-system kostar ca 60-70 kr / år och medlem och har så gjort under många år nu.

   • Jonas Falk Oct 6, 2015 Reply

    Jag kan betala 1000:-/år! Men då måste jag förstå vad jag betalar för och på vilket sätt det är relevant för min utövning av sporten…

   • Andreas Oct 6, 2015 Reply

    Licens ger mig rätt att utföra mot en avgift en aktivitet.
    I golfen ger mig medlemskapet i svenska golfförbundet mig ett spelarkort.
    Utan spelarkortet (kallas handicapkort)får jag ej deltaga i tävlingar.
    Den ger mig rättigheter utomlands att spela tävlingar mm.
    För mig får jag som tournament player mot en avgift en behörighet.
    Enda tillägget är om jag skall spela på touren som proffs.men det är något helt annat.

    Som ishockeyspelare får jag ett spelarkort som ger mig rätt att spela matcher. Är inte spelarlicensen betald till hockeyförbundet får jag inte spelarkortet och får/kan inte deltaga i matcher…
    Så varför skall vi betala en ytterligare kostnad i seglingen?

 43. seglaren Oct 6, 2015 Reply

  Avgift per medlem är ju en sak. en annan sak är vad förbundet ger tillbaka. Inom SSF är det väl ett av problemen att en merpart av medlemmar upplever att pengarna går till en minoritet och det görs för lite för den stora mängden. Inte underligt att klubbar lämnar SSF.
  Licensen rör också en större del av seglare som knappt ta SSF’s tjänster i anspråk – eller upplever att de redan har betalt för det. Inte så konstigt att förslaget kritiseras.
  Det är ingen nyhet att SSF har haft under lång tid en dålig självfinansieringsgrad. Vart har alla pengar tagit vägen?

 44. Stefan Kolmodin Oct 6, 2015 Reply

  Hur skall man hantera alla utländska båtar som deltar i SSF-sanktionerade seglingar?

  • Author
   Peter Gustafsson Oct 6, 2015 Reply

   Det funkar oftast så att båtar följer de nationella regler som finns i hemlandet. Dvs jag kan komma och segla i Norge utan att lösa licens där så länge jag har gjort rätt för mig hos SSF. Ungefär som körkort – där jag kan köra i de flesta länder med ett Svenskt körkort.

 45. Bakom kulisserna Oct 10, 2015 Reply

  Bara 5000 aktiva segare med ett regelverk och en organisation som svulstigt brett ut sig. Såklart att vi närmar oss stupet. Aktiva kan säkert betala mer men nåt måste göras åt det styrande faktorerna = anställda och styrelse. En gång blev en VD anställd för att på egen hand eller med hjälp av käcka konsulter ordna sponsorer vilket bara är ett av flera fullständiga misslyckanden, hur kan förtroendet finnas kvar?
  Den kultur som finns i ock med den inre kretsen är och har varit skadlig för svensk segling. Att inte tidigare och nuvarande styrelseledamöter klarat att göra nåt åt detta är bara beklagligt men den inre kretsen kan slicka sig om munnen för att under så många år klarat livhanken trots att kritiken varit hård både på hamnplan och många gånger även i styrelsen,
  Flera har hoppat av styrelsearbetet under åren då förändringsbenägenheten varit nära noll samtidigt som seglingen gått kräftgång. Orsaken kan vara att vissa bara vill ha en pinne att sitta på när andra vill förändra och då har tyvärr de segrat som har SSF som sin födkrok. Nu måste kvastarna börja soppa rejält.

  • Olle Oct 11, 2015 Reply

   +1

 46. Author
  Peter Gustafsson Oct 13, 2015 Reply

  I debatterna kring sammanslagningen med SBU så var det ju många, framförallt klassförbunden, som stred hårt för att SSF skulle vara ett idrottsförbund bara för de aktiva seglarna. Att det nu är de aktiva seglarna som skall betala, kan ju inte komma som en överraskning?

  Det går säkert att driva både styrelsearbete och daglig verksamhet på ett annorlunda sätt, men frågan är vilken verksamhet man kan förvänta sig med 5000 aktiva som lägger 50:- var? Det blir 250.000 vilket väl motsvarar ett storsegel en 50-fotare.

  Jag tror alla vill få till en mer aktiv segelsport – men då måste det till ett trendbrott.

  Hur ser diskussionerna ut i de stora klubbarna och klassförbunden? Jag tror ingen vill ha en licens enligt ovan, men de långsiktiga konsekvenserna av ett marginaliserat förbund kan ju inte ligga i någons intresse?

  • Carl Peter Caarlsson Oct 14, 2015 Reply

   Jag tror att vi måste börja med att förändra hur förbundet styrs. Det måste bil enklare att påverka och ha inflytande. Låt klubbarna representera sig själva på Seglardagen.

   • Patrick L Oct 15, 2015 Reply

    Ett första steg har tagits då klubbarna nu har egen motionsrätt till Seglardagen. Endast en klubb nyttjade dock detta till i år men det är ju ganska nytt så det kanske kommer mer.

    Motionerandet till årsmötet är ett bra mått på den demokratiska statusen i förbundet. I år var det totalt två (2) motioner till Seglardagen. Det kan jämföras med t.ex. Ridsportförbundet som hade mer än 30 motioner. Större förbund, javisst, men ändå. Det är uppenbart när man läser motioner och deras svar att engagemanget hos klubbar och distrikt är större.

    Jag är en vän av att klubbar skulle få vara representerade på Seglardagen men det är en ganska stor förändring som dels kräver rätt stora stadgeförändringar men också lite fundering kring praktiska konskekvenser – såsom fragmenterade debatter och långa talarlistor då alla 375 klubbar ju skall representeras på något sätt, även de som inte är på plats själva.

    Men jag tror att om klubbarna börjar med att nyttja sin nyvunna rätt att motionera till Seglardagen så är vi inne på en demokratiskt positiv utveckling.

 47. Olle Nov 3, 2015 Reply

  Har ingen aning om hur ridsportförbundet funkar, men en förklaring till de få motionerna i Seglarförbundet är kanske den representera demokratin, dvs en medlem har en idé skriver en motion till sin klubb som är filter 1, nästa filter är distriktet och i slutändan så kanske motionen kommer till seglardagen, oftast rejält stukad.

 48. Author
  Peter Gustafsson Nov 5, 2015 Reply

  Nu finns dokumenten till den extra seglardagen här:
  http://www.svensksegling.se/SvenskaSeglarforbundet/ExtraSeglardag2015/

  • seglaren Nov 7, 2015 Reply

   Hmm, kan bli spännande vad det blir av förslagen. Ena förslaget syfta på att öka intäkterna genom tävlingslicenser och det andra att spendera genom fler fast anställda. Borde man inte spara om det är tomt i kassan?

   • Olle Nov 7, 2015 Reply

    Sailcoacher/klubbutvecklare finansieras av öronmärkta projektpengar (Idrottslyftet).

   • seglaren Nov 7, 2015 Reply

    Det är klubbkonsultenter som ska anställas enligt förslaget. Inte alla aktiviteter som klubbkonsulenten ska syssla med betalas av Idrottslyftet. En del aktiviteter ske idag i ideell regi som t.ex. organisera vägning och mätning för SRS/ORCi, lyssna på olika forum och sprida information. Är det så att det finns efterfråga och det inte fungera? Är det klubbarna som vill betala för dessa tjänster som inte finansieras av idrottslyftet?

  • snix Nov 7, 2015 Reply

   SSF en organisation som inte utvecklats sedan 80-90-tal. Lägg ner och gör om. Hämta inspiration från UK. Klubbutvecklare, tränare låter intressant…. lär ju inte få upp mer intresse…..Anställ en riktig VD som kan driva SSF affärsmässigt dvs få in pengar från näringslivet samt som ser på seglingen, båtliv ur ett helhetsperspektiv.

   • André Nov 7, 2015 Reply

    Vet inte om det finns någon VD som kan driva ett “idrottsförbund” vettigt. Svenska Galoppförbundet har försökt det där och har haft fem stycken mindre hästkunniga VD:ar från näringslivet på raken de sista fem åren. Det har bara lett til en sämre ekonomi och mer eller mindre nedläggning av banan i göteborg som är Sveriges nyaste. Först nu börjar man komma på rätt spår igen med en hästmänniska som VD…

 49. André Nov 7, 2015 Reply

  Kan inte någon sätta sig ner och göra en uppskattning om hur många båtar det skulle röra sig om? Och inte ens majoriteten av dem gör nog två “ön runt race” per år. Och hur många race seglar man i övrigt?

  Har man inte ambitioner att segla RM, SM, NM, EM eller VM varför medlemskap i SSF och ett ev. licenskrav? Då borde man ju rätt lätt kunna starta ett “eget förbund”.

  Hur svårt kan det vara idag att “författa” ett eget regelsystem och starta ett eget litet “förbund” som organiserar de race man nu önskar segla? Det är ju inte direkt så att racen idag är fler än de var för 25 år sedan så varför stötta SSF med pengar om man känner att man inte får något tillbaka?

  När man drog igång 40-fots cupen för nu snart 25 år sedan i Stockholm så var det inte SSF som var initiativtagare. Och bevisligen var det race som lockade deltagare. Och på den tiden fanns inte internet. forum som Blur mm. Det borde inte vara särskilt svårt att skapa ett eget förbund med den “expertkunskap” som behövs för att arrangera bra kappsegling.

  Olle skrev något om ridsportförbundet. Kolla in hästvärlden, där finns hur många förnund som helst och det är inte direkt så att alla är med i RF. Galoppförbundet står exempelvis på egna ben helt utanför RF och har alltid gjort det.

  Ponnygaloppen organiserades tidigare under Galoppförbundet men någon trodde att det skulle vara bättre att organisera ponnygaloppen under Ridsportförbundet (som går under RF). Det höll på att bli döden för ponnygaloppen som rätt snart sökte sig tillbaka till Galoppförbundet (som står utanför RF).

  Det lustiga i sammanhanget är att travet och galoppen närmast finansierar Svenska ridsportförbundet via ATG. Och det har ju skapat en och annan fråga…

  Vill minnas att även Svenska Ponnyförbundet, Westernförbundet och Islandshästförbundet kör sina egna race helt utan inblandning med Svenska Ridsportförbundet, Hur det är med medlemskap med RF där går ju att kolla upp…

  Fast talar man med jurister på RF så vill de närmast inte ta i eller blanda sig i vad som händer och sker inom ridsporten. Det är för mycket ekonomiska oegentligheter, svart arbete, oseriösa tränare, verksamheter och enskilda tävlande med suspekta finansieringsformer för att man skall våga sig in och börja rota där.

 50. Ola L Nov 7, 2015 Reply

  Om jag tolkar allt rätt så är det bara att gå med i en Dansk eller Norsk Sejlklub, så slipper man detta dilemma med att sponsra en koloss på lerfötter?

  • André Nov 7, 2015 Reply

   “Bekvämlighetsflagg” inom kappseglingen? *s*
   Kan bli dyrt att registrera båten i Norge dock. Men Danmark är nog inga problem. ;)
   Finns några trevliga öar i engelska kanalen med…

  • seglaren Nov 7, 2015 Reply

   vet ej om det behövs ett nytt förbund. Finns ju redan en del som t.ex. SXK och SBU. Men det skulle vara bra att SSF skulle öka fokus på de 80-90 av medlemmar so idag knappt få någon uppmärksam alls. Jag saknar satsningar på bredden inom seglingen och då menar jag inte bara inom breddkappsegling. Är det rädslan för en identitetskris att vara idrottsförbund och syssla även med sådant som inte ha direkt koppling till idrott Sverige? I många klubbar är kappseglare i mycket liten minoritet. Inte så konstigt att klubbar lämna SSF när majoriteten i klubben inte kan se nyttan med medlemskap.
   Finns det inte någon annan väg än att rösta med fötter?

 51. Author
  Peter Gustafsson Nov 19, 2015 Reply

  Stockholms seglarförbunds förslag (pdf):

  Förslag Proposition 2 – Ny avgiftsstruktur 2016
  Vi anser att Svenska Seglarförbundet måste arbeta med att sänka sina kostnader samt öka intäkterna med service och tjänster som efterfrågas från klubbar och seglare.

  Sänk kostnaderna på SSF kansli med kraftig rationalisering. Anpassa verksamheten efter vad som egentligen genomförs och är efterfrågat. Vi ser många inte så lyckade men kostsamma projekt som allt som gjorts t ex med webben svensksegling.se och SRS nationell ranking. Även andra aktiviteter som Mästarnas Mästare och Allsvenskan i segling belastar SSF ekonomiskt utan att ge seglingen den utveckling som vi anser behövs.

  Inför en distriktsavgift till SSF. I dag betalar inget men nyttjar sanktionssystem, nationell administration, faktureringshjälp mm.

  Propositionen föreslår att ta mer betalt av de som redan seglar, något som inte främjar fler seglare, utan riskerar att istället förlora ytterligare anslutna klubbar.

  Den föreslagna tävlingsavgiften rimmar inte i att försöka få fler att kappsegla på lokal- och distriktsnivå.

  Resultat av enkäten som vi genomförde 2013 med klubbar i Stockholm visar på en efterfrågan av bredare service och kurser. Utöka erbjudande om utbildning i alla former, även för seglare. Detta kan bli en snöbollseffekt genom fler funktionärer, fler kappseglingar, högre kvalitet, fler seglare, mer bidrag osv.

  I Stockholm har vi sedan några är tagit bort sanktionsavgifterna för att dels minska administrativa kostnader med kontroll och diskussioner om antal deltagare, fakturering och påminnelser, bokföring samt att vi vill ta bort allt motstånd till att ordna en kappsegling, dvs skapar underlag för fler seglare.

  En sanktionerad kappsegling ger deltagare ett försäkringsskydd via RF (Folksam) redan nu. Vad ger denna olycksförsäkring utöver den?

  Kommunikation genom registrerade seglare med tävlingslicens är bra då varken SSF eller distrikt har denna direkta relation. Dock anser vi att SSF bör få tillgång till att kommunicera med alla aktiva inom idrotten, dvs registrerade i IdrottOnline.

  Öka motivationen till att registrera genom ekonomiskt incitament som vi gör i Stockholm istället för att ta ut licensavgift som vi tror att få är villiga att betala. IOL ska vara det naturliga systemet att hålla ihop alla aktiva inom en idrott.

  Klubbar i Stockholm är villiga att betala för tjänster från SSF, t ex stöd för registrering av medlemmar i IOL. Detta är en ökad intäkt för SSF.

  Sammanfattning av förslaget:
  – Tävlingsavgift ska inte tas u
  – tAnpassa service och tjänster från SSF mer efter vad seglare behöveroch efterfrågar
  – Direktkontakt med seglare är bra. Detta bör vara alla som är registrerade i IdrottOnline
  – Tävlingslicens är bra ur en kvalitets-och säkerhetssynpunkt. Alla kappseglare vill tävla mot varandra på lika villkor och mot regelkunniga seglare.
  – Skapa fler intäktsmöjligheter för SSF, dvs tjänster och utbildning
  – Distriktsavgift till SSF
  – Olycksfallsförsäkring ingår redan i sanktionerat klubbarrangemang .

  • Olle Nov 19, 2015 Reply

   “Vi ser många inte så lyckade men kostsamma projekt som allt som gjorts t ex med webben svensksegling.se och SRS nationell ranking. Även andra aktiviteter som Mästarnas Mästare och Allsvenskan i segling belastar SSF ekonomiskt utan att ge seglingen den utveckling som vi anser behövs.”

   • Author
    Peter Gustafsson Nov 19, 2015 Reply

    Hade varit intressant om man var lite mer konkret kring “den utveckling som vi anser behövs”. För jag antar att man menar att distrikten skall leverera det som ett slimmat SSF inte kan/får/orkar?

    Jag tittade på STSFs verksamhetsplan men kunde inte hitta något.

    • Olle Nov 19, 2015 Reply

     Det är väl så att det är klubbarna som levererar seglare, eller?

     • Author
      Peter Gustafsson Nov 19, 2015

      Som jag förstår det så efterfrågar STSF någonting annat än Mästarnas Mästare och Allsvenskan, som inte ger “seglingen den utveckling som vi anser behövs”.

      Då hade det ju varit intressant att höra vad man anser behövs?

      Eller så räknar man upp allt det som SSF kan/bör sluta med. Och då är det väl ännu viktigare att man har en idé om vad som skall hända i stället. Och hur det skall betalas. STSF har ju sponsorer på sina egna cuper och race, men jag kan inte se att man har några intäkter.

     • Carl Peter Carlsson Nov 20, 2015

      Samarbetet mellan klassförbunden som motor och klubbarna som arrangörer har stor betydelse för svensk segling. Vad vill vi att SSF skall göra för att stödja det samarbetet?

     • Olle Nov 20, 2015

      SSF skall inte driva “egna” event, det skall klubbarna göra. SSF har aldrig klarat av att gå plus på sina event, för klubbarna är just kappseglingarna en intäkt!
      Så släpp MM till klubbarna utan kostsam inblandning av SSFs tjänstemän, damma sak med Allsvenskan!

     • Author
      Peter Gustafsson Nov 20, 2015

      Jag försöker komma på vilka nydanande arrangemang/format som storklubbarna dragit igång de senaste 10 åren. Eftersom de är så mycket bättre på detta jämfört med SSF menar jag.

      Du kanske kan hjälpa mig?

     • Olle Nov 20, 2015

      Vad menar du SSF har gjort som är “nydanade”? Jo förresten, de har gjort tävlingsarrangemang (jippon) som redovisar röda siffror och inte har bärighet utan tillförsel av medlemmarnas pengar. Man har t.om så dålig kompetens och idêrikedom att man måste anlita en konsult som till höga arvoden kommer på en tävlingsform som andra redan gjort för länge sedan. väldigt nydanade! En riktig copy+paste!

      Det klubbarna gör är ett långsiktigt arbete som inte går efter devisen “kul just nu”, för det har vi sett allt för många dåliga exempel på! Kanske inte så sexigt, men det förser svensk segling med seglare!
      Jag har inget emot vare sig MM eller Allsvenskan, det är bra för svensk segling, men de borde tillföra intäkter till svensk segling. Den dag de riktade pengarna från postkodlotteriet försvinner, vad händer då med Allsvenskan?

     • Author
      Peter Gustafsson Nov 20, 2015

      Jag vet mycket väl att klubbarna gör ett “långsiktigt arbete” men skall man kritisera någon annan så kanske man skall visa på ett bättre alternativ.

      Så återigen – kan du ge mig några bra exempel på event som klubbarna skapat de senaste 10 åren som drar in pengar till vår sport?

     • Olle Nov 20, 2015

      Ja Peter, de flesta klubbar som arrangerar små och stora kappseglingar och dessutom anordnar seglarskolor är de som drar in stålar och seglare till vår sport! Det är avsevärt mycket större än att driva jippoevent som inte ger oss nya seglare eller intäkter utan snarare kostnader!

     • Author
      Peter Gustafsson Nov 20, 2015

      Jag kan ställa frågan många gånger.

      Skall jag tolka ditt icke-svar som att vi inte sett så många nya initiativ för att generera intäkter eller attrahera seglare från de större klubbarna?

      Är inte det i så fall ganska anmärkningsvärt? Med tanke på vad GAIS, VF eller klubbarna bakom Vasaloppet och Göteborgsvarvet sysslar med på dagarna?

     • Olle Nov 20, 2015

      Jag ställde oxå en fråga vad du menar med nydanande!

      För mig är bra verksamhet som ger oss fler och duktiga seglare viktigare än jippon (eller nydanande)! Där kan jag hissa både stora och små klubbar som gör en jätteinsats!

      Men definiera nydanande är du snäll.

     • Author
      Peter Gustafsson Nov 20, 2015

      a) Fanns inte 2005.
      b) Gillas av seglarna.
      c) Gillas av sponsorer och/eller de som inte seglar själva.

      Det är inte så petigt. Ta några tävlingar eller format som du själv tycker är lite spännande, som gör skillnad och kan vara en väg framåt för vår sport. Bra exempel helt enkelt.

     • Pelle Pedersen Nov 20, 2015

      Den där seglingen i Västerås med 100+ båtar; är inte den “klubbframtagen”?

     • seglaren Nov 20, 2015

      om du menar Höstkroken så är det ett klubbinitiativ. Tanken var en omstart då WSS arrangerade 24-timmars i många år och den tävlingen somnade in. Det gjordes ett fösta försök med Höstkroken 2008. När det vart omstart med större arrangemang så började det tar fart. Kan vara intressant att ha i åtanken att själva arrangemanget har större budget än hela klubbverksamhet. Det var en utmaning för WSS att våga.

      100+ var målet i år och det skulle roligt att nå upp till det. Tyvärr vart det en mindre rekyl i år. Hoppas att nästa år går det upp igen.

      Visst borde tävlingar arrangeras av klubbarna. Jag tror inte heller att varken MM eller Allsvenskan skulle omnämnas i samband med SSF’s ekonomi om de skrivit svarta siffor. Jag tror inte heller att Höstkroken skulle finnas kvar om tävlingen inte skulle gå ihop rent ekonomiskt.

     • Pelle Pedersen Nov 20, 2015

      Höstkroken heter den ja!! Tackar!

     • Olle Nov 20, 2015

      Jag anser faktiskt att det är lika fantastiskt varje år att se 400-500 unga seglare på t.ex JSM, det uppväger alla jippon oavsett hur mycket partytält och kalas som man kan få in i begreppet nydanande.

      I min värld är segling en sport för utövaren, jag har kappseglat i 45 år på de flesta nivåer, i hela världen och sett det mesta. Jag kommer alltid tillbaka till samma slutsats, den klubb som ordnar trevliga och bra seglingar med många deltagare är bäst i mina ögon.

      Man behöver inte uppfinna hjulet, jag sätter mig i en segelbåt, åker ut till start och tävlar mot och med mina kompisar. Om det sedan är runt en ö eller bojar, nära land, långt ut på havet, med eller utan publik, spelar ingen roll!

      Bara jag har kul så räcker det!

     • Author
      Peter Gustafsson Nov 20, 2015

      “Bara jag har kul så räcker det”

      Det känns tryggt om alla som åker på seglardagen har den visionen :-)

      Så du anser att klubbarna skall stå för utvecklingen av Svensk segling, men du kan inte ge mig ett enda exempel på ett race, format eller event som är initierat av klubbarna de senaste 10 åren? JSM är ett dåligt exempel eftersom det funnits sedan 1974 och “ägs” av SSF (även om klubbarna arrangerar med den äran).

      Du får ett försök till att ge mig ett exempel.

     • srsseglaren Nov 20, 2015

      Med risk att blanda bort korten igen.
      Men kan Mälarvarvet var ett exempel ?

      En annat kul initiativ var cosplay(maskerad) segling som finns på Blur ngn som hittar den?
      Kanske inte klubbstartad men ett helkul nytt alternativ:-)

     • Author
      Peter Gustafsson Nov 20, 2015

      Det finns bra exempel. Jag har en lång lista. Men eftersom Olle så tvärsäkert vet vad SSF och andra INTE skall hålla på med, så hade det ju varit snyggt om han kunde peka på några bra exempel på hur han vill att det skall funka.

      Uppenbarligen funkar ju inte nuvarande modell där Svensk segling skall finansieras av ett fåtal aktiva. Så alla bra idéer är nog välkomna.

      Så vi ger honom en chans till.

     • seglaren Nov 21, 2015

      ´Vaddå “så ger vi honom en chance till”. Läs inläggen ovan där hittar då svaren. Mig att veta är det faktiskt så att de flesta kappseglingar arrangeras faktiskt av klubbar. Jag är glad att det finns klubbarna som faktiskt med en hel del ideellt arbete gör det möjligt att vi kan ha rolig.

     • Sam V Nov 21, 2015

      Min klubb S606K levererar en massa segling till våra medlemmar. Vi tycker även att Allsvenskan är något av det bästa som hänt svensk breddsegling. Flera av oss skulle gärna segla MM som en bonus. Jag tycker att SSF gör ett utmärkt jobb med dessa tävlingar som både ökar bredden och intresset för sporten, och samtidigt visar på de bra saker som SSF gör för svensk breddsegling. Att hyra in en konsult i Allsvenskans början var just det som behövdes för att få en positiv start. Att hyra in en person som exempelvis Olle kanske inte hade varit lika framgångsrikt.

     • Author
      Peter Gustafsson Nov 21, 2015

      @seglaren;

      Olle menade ju att SSF inte skall hålla på med Allsvenskan (för nationella ligor skall ju inte drivas av nationella förbund?).

      Då efterfrågade jag några bra exempel på hur våra stora klubbar visar vägen med nya format som attraherar både seglare och sponsorer? För vi behöver attrahera fler seglare och dra in mer pengar till sporten.

      Och nej, JSM från 1974 räknas inte. Det är kanonbra, men vare sig nytt eller skapat av en klubb.

      Kan du hjälpa mig att hitta de exempel som Olle har pekat på?

     • Olle Nov 21, 2015

      Om allsvenskan och MM lever av egen kraft och inte behöver 1,8 milj resp 400 tusen från Postkodlotteriet och SSF har jag inget problem med dessa jippon!

     • Author
      Peter Gustafsson Nov 21, 2015

      OK, så du har inga bra exempel från din sida. Fine.

      Du tycker bara att SSF inte skall ta några egna initiativ. Ens om man kan finansiera dem med sponsorer.

      Vad exakt är problemet?

      Att sporten får in pengar från externa sponsorer? Att arrangerande klubbar drar in pengar som förhoppningsvis går till barn/juniorer? Att lokaltidningar skriver helsidor om segling? Att Sverige är del av en större global trend? Att seglarna som är med uppenbart älskat arrangemanget?

      Tycker du verkligen att det hade varit bättre om Postkodlotteriet hade valt att lägga sina pengar på en annan sport?

      För om SSF inte får, och klubbarna inte kan, dra in externa pengar till det du kallar “jippon”. Då lär det vara skralt i kassan även framöver.

     • Olle Nov 21, 2015

      Jag tror inte på verksamheter som inte lever av egen kraft, postkodlotteriets pengar kunde t.ex gått till bredare aktiviteter än till redan “frälsta” medelålders och välbärgade som gott och väl kunde stå för sina egna kostnader! Och definitivt inte till en konsult! MM kunde finansierats av sponsorer och inte av medlemspengar!

     • Author
      Peter Gustafsson Nov 21, 2015

      Ja, och de sponsorer som vill nåt annat än det du vill skall man tacka nej till.

      Det står ju alla fritt att övertyga sponsorer om vad de skall lägga pengar på, men baserat på dna exempel så är det ingen paradgren hos vare sig klubbar eller SSF.

      Skillnaden mellan oss är att du bara ser problem när världen förändras. Jag ser möjligheter och outnyttjad potential. Och då kan man inte dissa alla som försöker.

     • seglaren Nov 21, 2015

      nu är det ju så att just MM och Allsvenskan förbrukar pengar istället för att dra in. När förbundet går samtidigt ut med att försöker drar in pengar på annat sätt.

      Medlemspengar kan användas på bättre sätt men kanske ska det vara så att många ska finansiera att några ha roligt, vad vet jag….

      Tonen hårdnar åter igen, mycket låg i tak…

     • Olle Nov 21, 2015

      Jo Peter, vi vet att du gärna försvarar event som du själv fakturerar konsultarvoden där ideella krafter jobbar gratis. Det är precis så vi dödar det ideella engagemanget, varför skall man jobba gratis när några cashar in ??
      Och det är jäkligt enkelt att göra innovativa event om man har en fet budget från t.ex SSF! Mästarnas mästare och andra SSF arrangemang har årligen kostat mellan 300-500′ dvs 3-5 miljoner på 10 år!
      Inte har dessa event lockat fram fler seglare, det är bars gjorda för de redan frälsta till en hög kostnad!

      Du kan fortsätta din nedlåtande strid och lägga ord i min min jag inte sagt.

      När saker växer av sin egna kraft så skapas en sund och hållbar utveckling, kanske inte så fräckt och “nydanande” men det ger oss nya och fler seglare! Partytält och snittar och kalas är måhända trevligt för stunden men har inget att göra med grundarbetet att driva seglarskolor, träningsverksamhet, tävlingsverkssmhet och allt annat som krävs för att driva en klubb, men det där har alla inte kunskap om!

     • Author
      Peter Gustafsson Nov 22, 2015

      Om vi nu har en “sund och hållbar utveckling” så måste man ju fråga sig varför klubbar och medlemmar lämnar vår sport i rask takt. Och varför vi som är kvar skall betala mer och mer för att få utöva sporten. Visst kan vi spara – men det kommer inte att vända utvecklingen.

      Du gör det väldigt enkelt för dig. Du avfärdar sånt som funkar utmärkt för segelsporten i andra länder. Du är nedlåtande kring arrangemang som är centrala för finansiering i andra sporter. Du dissar det andra gör utan att ha konkreta idéer kring hur vi skall utveckla och finansiera svensk segling.

      Men det är klart, det enklaste är väl att jag ansluter mig till din linje – bara jag har kul så räcker det!

     • seglaren Nov 22, 2015

      Det är väl inte så konstigt att klubbar och medlemmar lämnar SSF när endast en bråkdel av medlemmar kappseglar men SSF i princip endast har fokus på just kappsegling. Nu kan man ju säga att SSF är ett idrottsförbund men då är det ju inte så konstigt att de som inte ha segling som idrott lämnar förbundet. I ett sådant läge kan det vara bra att se över kostnadsstrukturen eller man accepterar minskad underlag.

     • Patrick L Nov 22, 2015

      Seglaren,
      Flera av de klubbar som lämnar SSF har seglarskolor som bedrivs med funktionärer utbildade av SSF. En del har kvar sina av SSF delfinansierade båtar. Någon arrangerar en av Sveriges mest populära kappseglingar men har av ekonomiska skäl bytt ut klubben som arrangerar till en brevlådeklubb.

     • seglaren Nov 22, 2015

      @Patrik, jag är väl medveten att en del av klubbarnas verksamhet i vissa fall har finansierats av SSF. Återigen så är det medlemmarna i klubbarna som är via sina klubbar anslutna. Om den större massa inte kan identifiera sig med SSF så är det inte så konstigt att det bli den typen av konstruktioner. Det finns även en del klubbar med endast marginell barn- och ungdomsverksamhet. Kappsegling rör endast en mindre del av medlemmar.

     • Patrick L Nov 23, 2015

      @seglaren, jag förstår – det räcker för dig alltså enbart med att man inte “identifierar sig” med organisationen man är medlem i. Att man nyttjar dess tjänster men inte vill vara med och betala, det är helt oväsentligt?

 52. seglaren Nov 20, 2015 Reply

  som jag förstår det så eftersträva man att titta att kostnaderna minskar samt att erbjudande till medlemmarna utökas.

 53. Swe 31 Nov 20, 2015 Reply

  Oj vad lätt det var att hålla med STSF om allt till och med första meningen i andra stycket. Sen radar man upp märkligt svammel åt alla håll och kanter.

  Kritiken mot allsvenskan känns inte direkt förankrad hos distriktets sex(!) klubbar som deltagit under 2015 där alla verkar jäkligt happy happy.

  Sen rena grodor där man nominerar den nationella SRS-rankingen (vinnaren från en STSF-klubb verkade gilla konceptet för övrigt) till ett av två kostsamma projekt. Eller är det bara jag som inte lyckats hitta den gigantiska avsättningen i budgeten för detta “projekt”?

 54. M Nov 20, 2015 Reply

  Även 606 gänget röstar emot.. http://606-forbundet.se/

 55. Author
  Peter Gustafsson Nov 22, 2015 Reply

  Nåt skvaller från den extra Seglardagen?

 56. Author
  Peter Gustafsson Nov 22, 2015 Reply

  Förslaget om licenser gick igenom och kompletterades med 10% extra “moms” på alla anmälningsavgifter nästa år (antar att man skall sluta inkludera saker i regattorna framöver).

  Rapport från STSF. http://www.svensksegling.se/ImageVaultFiles/id_140553/cf_104/Rapport_fr-n_Stockholm_extra_Seglardag_2015.PDF

 57. Staffan Nov 22, 2015 Reply

  Som du säger Peter, det borde bli slutet av all inclusive. Anmälningsavgiften och vid traditionella all inclusive-arr obligatorisk avgift för hamn, mat etc blir kanske en väg att gå som känns fair?
  Gällande Licens, innebär det även att besättning måste lösa licens?

 58. Author
  Peter Gustafsson Nov 22, 2015 Reply

  Tittar jag på Marstrand Big Boat så går kostnaden för det sportsliga arrangemanget att gå upp med 50% om man inte trixar med avgifterna och gör det mer komplicerat för alla.

  Ett ÅFOR med med 250 båtar och i snitt 6.000 i avgift, blir 150.000 till SSF.

  Dessutom verkar det som att licensavgiften kompletterades med att “regelprov måste vara godkänt”. Gäller det alla som seglar ombord?

  Skall vi gissa på att Volvo Ocean Race, America’s Cup, World Match Racing Tour struntar i att låta en svensk klubb arrangera och sanktionera om det skall kosta mer pengar. De är ju ISAF Special Events och har formellt inte behov av en lokal klubb. Osäker på hur det drabbar arrangerande klubbar, framför allt GKSS.

  Som jag skrev innan – det känns inte som man har gjort en konsekvensanalys.

  • E Nov 23, 2015 Reply

   Rättelse! Peter, det är bra om du har rätt information innan du skriver. Beslutet blev 10% av anmälningsavgiften, dock max 100 kr! Detta blir, vad jag kan räkna ut, 25000kr och inte 150000kr för exempelvis 250deltagare på ÅF. Visst är det en ökning, från ingenting, men rätt ska vara rätt information iaf.

   • Author
    Peter Gustafsson Nov 23, 2015 Reply

    E, var hittar du denna info?

    Jag har läst propositionen och STSF/VKSF förslag till tillägg + rapporten från STSF. Exemplet från ÅFOR kom från STSFs representant på mötet.

    • E Nov 23, 2015 Reply

     Jag va närvarande på mötet… Taket va redan i grundförslaget 100kr. Det som ändrades på mötet var att istället för att ha olika intervall för olika nivåer av anmälningsavgift så föreslog VKSF (uppfattade om att STSF också stod bakom det) att det skulle vara procentuellt istället. Detta ändrades och förslaget som röstades igenom blev 10% av anmälningsavgiften, dock maximalt 100kr per deltagare. Verkar som att STSF missade den detaljen i sin rapport.

     • Peter Witt Nov 23, 2015

      Tack för den kompletterande detaljen om taket, det missade både Anna och jag vid mötet. Kännbart hur som helst och eftersom vi tog bort sanktionsavgiften i Stockholm för ett antal år sedan samt att de klubbar som har hört av sig inte gillar tävlingsavgift så röstade vi emot införande av tävlingsavgift. Detta framgår också av av våra skriftliga kommentarer inskickade till SSF före Extra Seglardagen.

 59. Joakim Nov 23, 2015 Reply

  “5.2 Tävlingslicens
  Gruppen föreslår att en tävlingslicens införs från och med 2016.
  Efter remissrundan och mer tid till frågan har arbetsgruppen justerat förslaget om tävlingslicens.
  Många tankar kommer också från licenssystemet i vårt grannland Norge.
  På nationell och internationell nivå, röda resp svarta kappseglingar skall rorsman uppvisa
  tävlingslicens vid registrering. Exempel på röd kappsegling är nationella kval och rankingseglingar,
  SM, JSM, Mästarnas Mästare, Allsvenskan i segling.”

  Var det detta förslaget angående licens som klubbades Igenom? Enbart rorsmän som ska ha licens och endast vid vissa tävlingar enligt ovan. Då drabbar väl inte detta srs-seglingarna i någon större utsträckning?

  Det låter mycket vettigare så jag hoppas att så är fallet.

  • Skoglund Nov 23, 2015 Reply

   Hoppas vi verkligen och att det inte är det ursprungliga förslaget. För om så är fallet måste jag ha en regelkurs med min 9 åriga dotter så hon kan skriva regelprovet så vi kan segla familjekappseglingen Gullviverallyt…

  • Author
   Peter Gustafsson Nov 23, 2015 Reply

   Ja, sorry, mitt fel.

   “På nationell och internationell nivå, röda resp svarta kappseglingar skall rorsman uppvisa tävlingslicens vid registrering. Exempel på röd kappsegling är nationella kval och rankingseglingar, SM, JSM, Mästarnas Mästare, Allsvenskan i segling.
   Detta gäller för personer från det år de fyller 13 år och uppåt.
   Det gäller inte utländska seglare på besök i Sverige.”

   http://www.svensksegling.se/SvenskaSeglarforbundet/ExtraSeglardag2015/

  • Anders Nov 23, 2015 Reply

   Rorsman eller skeppare? På min båt styr jag förvisso mycket men det händer mer än sällan att någon annan rattar båten.

   Vore fint att få en “licens för dummies” för oss SRS-seglare som siktar på typ Sandhamn Open, ÅFOR, mm. Jag kan absolut gå en regelkurs men jag tycker det känns rätt omständligt att tvinga med potentiella rorsmän på det? Har ingen koll på vilka race som klassas som “röda” eller “svarta”. Vem gör den klassningen? ÅFOR är ju internationell om man ser det som att utländska båtar deltar. Blir Lidingö Runt internationell också om det råkar halka med en finsk båt?

   • Author
    Peter Gustafsson Nov 23, 2015 Reply

    Det skall inte vara för enkelt :-)

    Jag har inte heller koll på vilka seglingar som är vilka färger, men de enda nationella SRS-tävlingar som finns i kalendern är: Sandhamn Open, ÅF Inshore race och ÅF Offshore race.

    Skall vi gissa att KSSS byter nivå på ÅF Inshore 2016?

    • Carl Peter Carlsson Nov 23, 2015 Reply

     Det är bara på mästerskap som förbundet bestämmer nivån. För övriga tävlingar är det upp till arrangören att tillsammans med respektive klassförbund avgöra med vilken färg de önskar genomföra tävlingen. Jag tror att många arrangörer inte aktivt har funderat på vilken färgnivå de genomför sin regatta men att de nu kommer att göra ett aktivt val. Det kan naturligtvis innebära att många arrangörer väljer att sänka den officiella ambitionsnivån men fortfarande gör en kanonfin regatta. Vilken färg får
     – Marstrand Big Boat?
     – Tjörn Runt?
     – Bohusracet?
     – Pater Noster Race
     – Hermanö Runt?
     – Stora Oset?
     – m.fl

     • Author
      Peter Gustafsson Nov 23, 2015

      Men är det så att man genomför en regatta på en “färgnivå”?

      Jag har alltid trott att man genomför en tävling på viss nivå och då behöver man färgglada funktionärer Exempelvis är MBBR en Regional Tävling och då behöver vi 2 x Regional Seglingsledare (Blå) och en Regional Domare (Blå). Nu har vi ändå en Internationell Seglingsledare (Svart) för att säkerställa att det blir bra – men det är en annan sak.

      http://old.svensksegling.se/ImageVaultFiles/id_15764/cf_32/Svenska_Seglarf-rbundets_TR_2015.PDF

     • Carl Peter Carlsson Nov 23, 2015

      Ja du har kanske rätt, enligt 2.2 i Tävlingsreglementet skall alla tävlingar öppna för medlemmar utanför den egna klubben ha sanktion. Det betyder väl att jag inte kan bjuda in kompisarna från grannklubben på en klubbtävling utan en massa SSF administration. Det tolkar jag som att varenda torsdagssegling måste ha sanktion eftersom vi i STSS inte utesluter någon som vill vara med, tvärtom? Vad händer om vi struntar i det och kör ändå?

      HJÄLP Jag känner att jag tappar sugen att ställa upp som funktionär. Skall jag arbeta gratis för att samla in pengar till SSF och sedan dessutom som seglare betala ännu mer avgifter. Jag vet vad jag, men vad får jag? Nä, nu räcker det! Vill någon klubb ha mig som domare så får de erbjuda lön.

     • Anders Nilsson Nov 23, 2015

      På skånska Öresundskusten så kör vi för det mesta bara internationella tävlingar då vi ofta har danska besättningar som deltager. Vi ska ha minst röda funktionärer enligt regelverket.
      Internationell nivå blir det plötsligt om man har en inbjudan på engelska vilket vi har på till exempel Malmö Offshore för att vi vill mer framöver och för att det inte ska vara svårt om man kommer från ett annat land.
      MBBR borde nog betraktas som internationell tävling om jag inte fullständigt missförstod arrangörskommittén.

     • Swe31 Nov 23, 2015

      Vilken underbar regional (bi)effekt… Härligt trigger happy av seglardagen, känns ytterst tveksamt om någon försökte stava till konsekvensanalys innan handen räcktes upp.

      När nu detta verkar bli en realitet under 2016 får man verkligen hoppas på krafttag för att städa upp röran och göra det praktiskt hanterbart. Två omedelbara förslag torde vara organiserade mass-regelutbildningar och snabbframtagna praktiska riktlinjer för avgiftsuttag som eliminerar behovet av idiotiska differentieringar av anmälningsavgifter i seglings vs korvavgift

     • Author
      Peter Gustafsson Nov 23, 2015

      Det som skiljer våra approacher är att MBBR i första hand skall locka lokala seglare som har Marstrand Big Boat som årets höjdpunkt, sedan råkar det bli attraktivt för utländska båtar eftersom så många på startlinjen.

      Jag uppfattar att Malmö Offshore i första hand vänder sig till de ambitiösa båtar som ser detta som ett steg på vägen mot VM. Inte för att locka ut en lokal J/92 eller First 36.7 på sin första bansegling.

      Med en hög ambitionsnivå så är det säkert inget problem med licenser och regelprov. Men för att locka ut nya seglare så är varje litet krav eller ny kostnad ett bekymmer.

     • Steffo Nov 23, 2015

      Carl-Petter.. se nedan, Sen får du själv fundera på vad som är vad.

      1.12 Regional tävling
      En tävling är regional när inbjudan riktas till medlemmar i olika klubbar anslutna till distriktsseglarförbundet (DSF) inom det egna distriktet eller angränsande distrikt.

      1.13 Nationell tävling
      En tävling är nationell när inbjudan riktas till medlemmar i olika klubbar i alla distrikt och som är medlemmar i SSF.

      1.14 Internationell tävling
      En tävling är internationell när inbjudan riktas till medlemmar i flera nationella myndigheter anslutna till International Sailing Federation (ISAF).

 60. jan-Olof Nov 23, 2015 Reply

  Ja inte blir dett lättare att fylla racen. För oss som arrangörsklubb så känns det som om man skall arbeta i motvind med SSF hela tiden.
  För oss som liten klubb utan elitsatsning i jolle segling så frågar jag vad vi får för det vi betalar in till SSF. Använda ISAFs regler? Något annat?
  När kommer det finnas ett alternativt regelverk att köpa på nätet för en engångssumma på 500 kr? Vad jag förstår finns detta redan (Silver roder). Översättning???
  Vi som seglar kring holmar och sjömärken behöver inte speciellt avanserade regler, eller?
  Sen kommer vi givetvis difrensiera anmälningsavgiften i en seglings del och en obligatorisk övrig del. (behöver jag nämna att seglingsdelen blir väldigt (!) billig?).

  Jan-Olof Nilsson, XSS
  Tävlingsansvarig Öckerö Shorthanded Race.

  • Joakim Nov 23, 2015 Reply

   Ja rimligtvis bör ju nu anmälningsavgifterna hamna riktigt lågt, symbolisk summa, och den “obligatoriska kaffe och kaka avgiften” högre.

 61. Hannu Nov 23, 2015 Reply

  Utan att peka ut vem så tycker jag att någon ska ta fram “Blur Kappseglingsregler 2016” där licensen kan köpas på nätet för 150skr för arrangerande klubb.

 62. Per Nov 23, 2015 Reply

  Stollerier. Går det inte att ordna kappsegling för 500 SEK för själva kappseglingen för en mindre kölbåt så tycker jag något är snett. Med licenser, kunskapsprov och annat krångel tycker jag charmen försvinner.. Som tur är är det gratis att själv gå ut och köra en repa..Kanske kan öppna upp för lite fulsegling a la street race hehe.

  • Henrik Nov 23, 2015 Reply

   Det är inte så lätt för en arrangör att få ekonomin att gå ihop på 500 kr i anmälningsavgift. Jag är aktiv i ett klassförbund som med hjälp av klubbar arrangerar våra kappseglingar över två dagar. Ofta är problemet att klubbarna måste hyra in funktionärer som domare och seglingsledare. Detta för att våra seglingar är nationella och kräver funktionärer av en viss färg. Så med till exempel 20 startande båtar så har man 10000 kr att spendera. Reser och hotell för domare och seglingsledare äter då snabbt upp denna lilla peng för att sedan orsaka klubben en massa jobb och nästan ingen inkomst. Så det gäller att vara stor för att bli attraktiv för eventuella arrangörsklubbar-

   • seglaren Nov 23, 2015 Reply

    det fanns en tid då funktionärer och domare jobbade ideella….

    • Niklas Nov 23, 2015 Reply

     …och den världen är snabbt på väg att försvinna, tyvärr. Då gäller det att anpassa sig.

    • Carl Peter Carlsson Nov 25, 2015 Reply

     Den tiden är nu, dvs det är nu som domare och andra funktionärer jobbar ideellt. Vi tar INTE betalt, men seglarförbundet gör det för allt som de gör för oss funktionärer. För seglarträffen i Skövde betalade jag som domare 1200. Vill jag utbilda mig till domare tar förbundet betalt för alla kurser som behövs. All litteratur som domarna behöver tar förbundet också betalt för och det är inte bara regelboken vi pratar om. Funktionärerna betalar faktiskt för sitt engagemang. Kanske har du rätt i att den världen håller på att försvinna. Seglarförbundets vision är att Seglingen skall vara TILLGÄNGLIG för alla. Hur skall vi anpassa oss efter en föränderlig värld? Hur får vi fler funktionärer? Hur får vi fler seglare? Hur gör vi sporten tillgänglig för alla?

     • McMagnus Nov 25, 2015

      SSF lider av en bipolär sjukdom. Den ena sidan ropar att ALLA skall med! Den andra sidan är tvärt emot, där skall det vara dyrt och krångligt! Framtiden säger man är svindyra och exklusiva farkoster där alla andra skall titta på!

      Visionen är väl “sådär” lagom skarp! Svensk segling – för alla! Tanken fladdrar iväg till Peter Wahlbecks “TV für Allé”…

      Fångade upp denna berättelse som kanske är aktuell snart?
      https://burp1.wordpress.com/2014/11/05/den-siste-seglaren/

   • Per Nov 24, 2015 Reply

    Tja vad händer om man seglar utan betald domare och blå gul grön seglingsledare. Typ en startlinje, ett kryssmärke, korv och en öl efter. Om det nu inte är VM.

    • Olle Nov 24, 2015 Reply

     Jag räknar med att det blir en annan avgiftsstruktur på kappseglingar framöver.
     En jolleregatta brukar ligga på 200/dag och blir i framtiden 20:- startavgift
     100:- sjösättningsavgift
     80:- uppläggningsavgift

     Till SSF 2 kr/startavgift

 63. Tom Nov 23, 2015 Reply

  Försöker man med ekonomiska styrmedel minska antalet kappseglande? ;-)

  Normalt brukar man ju försöka få folk att avstå från ett visst beteende genom att göra det dyrare (t.ex. alkoholskatt, trängselskatt, efteranmälningsavgift). På motsvarande sätt brukar man försöka locka folk att göra det man vill genom rabatter (t.ex. “early-bird rate”).

  Om man inte på ett bra sätt kan förklara vad kappseglarna får för de här pengarna så har man ett problem.

 64. Björn Sandberg Nov 24, 2015 Reply

  Hej “Seglarn”

  Jag är själv domare, även om jag seglar mer än jag dömt de senaste åren. Det är svårt att hinna med både och på helgerna.

  Jag har aldrig hört talas om att en domare har fått betalt på en regatta som inte är “kommersiell”, dvs drivs av företag och eller har ett kommersiellt syfte , på ett eller annat sätt. Däremot så tycker jag att det är naturligt att vi domare inte behöver betala för att frivilligt lägga ideell tid för att åka till en annan klubb och arbeta som domare från morgon till ofta sen kväll, när det är protestförhandling.

  Det vi som domare begär är att få ersättning i form av resekostnader, någon stans att bo och mat under den tid vi ställer upp med vår ideella tid. Det känns rimligt att det inte skall kosta oss domarna pengar att ställa upp på sin fritid, tycker jag.

  Jag vet ingen funktionär som får betalt som du antyder, vilket alla som aktivt jobbar som funktionärer på klubbarna vet om. Jag blir därför förvånad att du inte vet om vad som gäller, eftersom du beskriver det så naturligt för dig att jobba ideellt i din klubb.

  • seglaren Nov 24, 2015 Reply

   Björn, jag tycker att de som ställer upp ska få ersättning för sina utgifter, dvs. resekostnader, logi och mat. Det är inte det jag syftade på.
   Men funktionärer bör inte få någon lön. börjas med det är det lätt att det ideella försvinner och kostnaderna för seglare stiger. Du ta själv upp att det förekommer i regattor som är “kommersiella”. Lätt att det smiter av sig. Mätmän tar ut ersättning idag och då är det frågan vem kommer sen?
   Jag blev skrämd att höra att funktionärer och domare behöver hyras in. För mig är det att ta in och ge ersättning mer än bara kost och logi.

   Att det måste tas in funktionärer och domare från annan ort är ett problem i sig. har det blivit för krångligt att bli funktionär eller domare?

   • Steffo Nov 24, 2015 Reply

    Är det inte en ironi i sig att de tävlande vill ha bättre och bättre arrangemang men sen får det inte kosta något.
    Om en klubb behöver “låna” bra domare och seglingsledare för att bibehålla en hög kvalitet på en tävling är det väl helt ok.

    Sen något man ofta glömmer bort när man “gnäller” på anmälningsavgiften är att den skall räcka till ganska mycket. De båtar och utrustning som används för att genomföra en tävling är ju inte gratis. Någon gång måste den bytas ut och då ska väl en klubb kunnat skrapa ihop dessa pengar genom sina tävlingar.

    På frågan om det är krångligt att bli funktionär. För en del kan det säkert upplevas så. Å andra sida.. har man inte tid att engagera sig under 1-2 dagar på en kurs ( för att arrangera klubb och lokala tävlingar behövs inga utbildade funktionärer alls ) så har man kanske inte tid att engagera sig på en tävling heller. Det är ju knappast ett 2-3 timmars jobb att vara domare eller seglingsledare på en tävling.
    Som Björn säger är det ju lätt att utbilda de funktionärer en klubb behöver för de flesta tävlingar. Däremot kanske man vid olika tillfällen har ett behov av att lån/hyra in mer kompetens.

    • seglaren Nov 24, 2015 Reply

     Skulle väl vara än bättre om klubben har bra domare och funktionärer?

     höjden på anmälningsavgiften beror ju även på vem man vill nå. Jag tror helt enkelt inte att alla arrangörer kan ta ut samma anmälningsavgift som på ÅF-OSR. Om det är idag svårt att få till kappseglingar blir det säkerligen inte bättre med höjning av anmälningsavgift. De mest inbitna har en högre tröskel och frågan är vem man vill nå och hur många. Finns det t.ex. plats för 10 st ÅF-OSR i Sverige? Då är det säkerligen inget problem att höja avgiften.

     Jag håller dock med om att det är ironi om det krävs sponsorer och olika former av bidrag för att vi vill utöver vår idrott.

     Jag såg förövrigt att på SSF’s hemsida nu finns även en meny för fritidsseglare. Det tycker jag är bra att verksamheten breddas.

     • T Nov 24, 2015

      Under fritidsseglarmenyn hittar man några länkar till Hamnen.se och Sweboat, det är verkligen superambitiöst.
      Jag tror att SSF:s intresse för mig som fritidsseglare är ytterst marginellt, bortsett från att man vill ha mina pengar. Fast det är ju å andra sidan samma sak med KSSS, man pratar om ibland om medlemsnytta men vad man vill, är att dra in pengar till sina elitsatsningar.

      /T

     • seglaren Nov 24, 2015

      inte så jätte ambitiöst men i alla fall mer än ingenting. vi får kanske ser det som en början… ;-)

     • Steffo Nov 25, 2015

      Absolut är det bra om klubben har “bra” funktionärer. Problemet är väl att många funktionärer kör bara hemma i sin klubb och skaffar sig kanske inte så mycket erfarenhet för att bli “bättre”.
      Många klubbar kanske bara har en nationell segling (tex SM) vart 3-5 år och det är då klubbens funktionärer ska lysa som bäst. Träningen dit kanske enbart vara några klubbtävlingar med 2-5 deltagande båtar. Så jag tror det finns behov att ibland hyra/låna in andra funktionärer.

      Som några påpekat får licensierade funktionärer i många fall betala för sina kurser (om nu inte den egna klubben ställer upp) vilken innebär att de de facto betalar för att hjälpa oss seglare…….

    • Henrik Nov 25, 2015 Reply

     Steffo, jag håller med dig, det är ironi. Jag har själv räknat på min lilla båt (2.4mR) som är en billig båt i drift. Jag brukar bara på den räkna segelkostnaden till ca 100 kr timmen för stor och fock. Så en kappseglingshelg kostar ca 800-1000 kr i segelslitage, boende på billigt hotell eller vandrarhem säg 500 kr natt, 1000kr för helgen. Resa till och från, snitt ca 50 mil a 25 kr milen 1250 kr. Bara det blir 3250 kr för en kappsegling. Eftersom jag lägger den summan bara på mig själv så vill jag att det blir bra och är självklart beredd på att betala för det.
     Jag tycker det är naivt av många seglare som säger att alla funktionärer SKA ställa upp gratis att jobba och ändå klagar på att det är för dyrt medans dom går i sitt nya seglarställ för 8000 kronor. (blir säkert en timkostnad på seglarstället som är högre än timkostnaden på anmälningsavgiften)

 65. Björn Sandberg Nov 24, 2015 Reply

  Ett sätt för alla klubbar att göra sina arrangemang kostnadseffektivare är självklart att få den egna klubben att hitta frivilliga krafter som utbildar sig till domare och till seglings- och tävlingsledare. Det är enkelt att tycka att det kostar pengar för externa funktionärer, men lösningen är ganska enkel, eller hur?!

 66. Steffo Nov 24, 2015 Reply

  Undrar vad som händer om en klubb vägrar betala denna avgift……
  Är det rent juridiskt hållbart att kräva pengar från en arrangör som inte “beställt” denna “tjänst”?
  Naturligtvis kan SSF neka en arrangör sanktion nästa gång men det hindrar väl knappast någon att arrangerar. Möjligen kan seglarna komma i kläm genom att deras behörighet att kappsegla i enlighet med KSR blir upphävd. Vilket jag inte tror man vill göra.

  Vad skall SSF göra OM någon seglare deltar utan att ha licens och arrangören “missar” att kolla? Om man är flera rorsmän på båten, ska alla då ha licens?

  Som jag ser det har man röstat igenom nya komplicerade förhållningssätt till sina medlemmar…

 67. Nobbe Nov 24, 2015 Reply

  Licenser, SRS-brev, extra startavgifter till SSF handlar väl bara om bristande ekonomi. Nu när det visade sig hur stor (liten) ;-) seglingssporten är mot för tidigare då familjemedlemskap, bryggseglare och grytgubbar räknades in i underlaget för sporten. Seglarförbundet får väl jobba med att sälja sin elitprodukt till marknaden som får sponsra precis som i fotboll/hockey osv. Det finns en lång tradition med Wallenberg, Törnqvist, Barnevik, Stenbeck mfl, så intresse verkar inte saknas från näringslivet. Varför lyckas man inte i förbundet sälja in sina elit/os-satsande adepter bättre – för det är väl det som ska finansieras? Breddseglingen kan aldrig vinna på fler avgifter och fler hinder.

  • Steffo Nov 25, 2015 Reply

   “Varför lyckas man inte i förbundet sälja in sina elit/os-satsande adepter bättre – för det är väl det som ska finansieras? ”

   Eliten finansieras väl dels av sponsorer och dels SOK pengar?
   Att SSF missar en hel del pengar från RF drabbar nog mer den “vanliga” seglaren än eliten som har öronmärkta resurser.

   • Nobbe Nov 25, 2015 Reply

    Steffo jag vet inte säkert vart pengarna tar vägen men…

    -Att införa en “skatt” på 10% på alla anmälningsavgifter
    -Att “tvinga” kappseglare att mäta in sina båtar och segel
    -Att införa licenskrav mot avgift
    Det känns desperat, och i min konspirativa hjärna luktar det finansering av förbund som inte lyckas sälja sin produkt riktigt.

    Blir det fler som kappseglar tack vare detta?
    Kommer dom som redan kappseglar tycka att det blir roligare?
    Om svaret är ja – så ok då köper jag det men jag kan inte se att nyttan med det hela.

    Många är de kungar som beskattat folket för krig som ingen vill ha ;-)

    • Steffo Nov 25, 2015 Reply

     Nu är det ju inte ALLA kappseglare som drabbas (inte ett detta skede i alla fall). Det är väl bara breddeliten eller vad man skall kalla deltagare på SM nivå och liknande.
     Visserligen ska SSF sno 10% av arrangörerna vilket naturligtvis kommer hamna på nota för deltagarna på regionala tävlingar oxå.

     Hur som helst så tror jag inte fler kommer att varken börja eller sluta kappsegla för dessa avgifter. Däremot kan man ju fundera på om inte SSF dels spenderar pengar på fel saker och dels är nog kostymen i sig lite väl stor i förhållande på de som faktiskt nyttjar SSFs tjänsteutbud.

     Kanske är det dags att fundera på om det blir mer pengar i kassan om man skall ha fler anställda i form av Sailcoacher och Klubbkonsulenter.
     Vi klubbmedlemmar lär väl få notan vid nästa årsmöte för SSF…….

   • Peter Nov 25, 2015 Reply

    Eliten finanseras även till viss del av medlemmarnas pengar. intäkterna från sponsoring och SOK-pengar och annat direkt stöd når inte upp till utgifterna. För något år sen fanns i resultat för Elit en minus på ca. 2,5 milj.

    • PederF Nov 25, 2015 Reply

     Du menar den fantastiska sponsorsumman av hela 150 000:- som SSF lyckats dra in trots både guld och brons från OS 2012, nej just det, SSF tycker det inte är värt besväret att dra in sponsorer då dessa kostar lika mycket att hålla igång som de drar in! Jo, det är sant, detta har framförts av SSFs förbundsdirektör samt kassören!

     • Peter Nov 25, 2015

      jag kollade SSF-utfall mot budget 2014. Ja, det var 150 kSEK. men det spelar egentligen ingen roll RF-landslagsstöd, Topp- och talangstöd samt SOK-projektpengar tillkommer på intäktsidan. utgifterna ligger på 9,3 milj. Totalt blev det ett underskott på 3,1 milj.

    • Nobbe Nov 26, 2015 Reply

     Om det är som du säger Peter: Bara SRS-mätbreven omsätter ca 3ggr (ca 600 tkr) så mycket som vad man drar in från sponsring!? Det kan väl ingen på förbundet vara stolt över med tanke på vilka som finns i dessa kretsar bland näringslivets toppar.

 68. Author
  Peter Gustafsson Nov 24, 2015 Reply

  Det som är lite problematiskt är att seglare och arrangörer inte känner igen sig i resonemanget.

  Ta breddseglingar som uppenbart har varit välskötta och uppskattade av seglarna. Hermanö Runt som exempel – en helt fantastisk segling. Då frågar vi oss så klart:

  – Blir det bättre för att man vrider upp kravet på arrangören?
  – Blir det bättre för att man kör säkerhetsregler under ISAF cat 4?
  – Blir det bättre för att alla lägger 100:- extra per båt för en klubbkonsulent i Göteborg?
  – Blir det bättre för att vi har fler säkerhetsbåtar på vattnet?
  – Blir det bättre för att seglare måste ha flytväst?
  – Blir det bättre för att seglare måste ha mätbrev?
  – Blir det bättre för att segelmakare inte får mäta sina egna segel på samma sätt som tidigare?
  – Blir det bättre för att seglarna är licensierade och har en extra försäkring?
  – Blir det bättre för att alla seglarna är med i ett klassförbund?
  – Blir det bättre för att rorsmän har gjort ett regelprov på nätet?

  Under de senaset 5-10 åren har vi fått ett antal “förbättringar”, där alla så klart går att motivera; “så klart höjer vi kvaliteten och skapar säkrare race om vi styr upp och certifierar både arrangörer, funktionärer och seglare”.

  Jag säger inte att alla förändringar är dåliga.

  Men är det detta som vi som seglare och medlemmar efterfrågar?

  Eller vill vi ha enklare segling? Mindre krångel, tydligare regler och bättre formalia?

  Inte ens vi som är riktigt ambitiösa orkar sätta oss in i allt som skall finnas på plats innan vi ens får börja segla. Allt fler missar saker och skyller på att man inte förstod.

  Då kan vi inte begära att nybörjare skall hänga med. Och då blir det svårt att locka nya seglare. Och att behålla de seglare, funktionärer och arrangörer som håller på med segling för att det är kul.

  • seglaren Nov 24, 2015 Reply

   håller med fast flytväst kan diskuteras…

  • srsseglaren Nov 25, 2015 Reply

   Håller med.
   Inlägg på Burp som borde vara ironi men ?
   https://burp1.wordpress.com/2014/11/05/den-siste-seglaren/
   Tror inte det bipolära är ngt som är kopplat till vare sig SSF eller färg eller position eller medel som mandat för vad som blir bra, verkar som vi behöver en ny klubb ?
   Sorry om det låter som Idealism, är mer Humanism.
   Vad sägs om “Club Earth” ?

 69. Steffo Nov 26, 2015 Reply

  En breddning av Svenska Seglarförbundet…..

  http://www.svensksegling.se//templates/Workroom.aspx?id=3133&epslanguage=sv

  hehe ;-)

 70. Surjämte Dec 14, 2015 Reply

  Ni är då riktiga gnällgubbar.

  Jag har hört att det finns en ledig plats i styrelsen och att det är omval för några, så passa på nu lämna era namnförslag till valberedningen.

  Tyvärr verkar många av er inte så läskunniga och innan man börjar gnälla så läsa på debatten blir ju lite skev om man inte vet vad som gäller.

  Surjämte

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.