Flytväst är personlig utrustning?

Apropå dagens säkerhetsinspektion inför Göteborg Open Sea Race… så var det en skeppare som inte fick ut seglingsinstruktionerna för att han inte kunde visa upp flytvästar till alla i besättningen.

Förr, och framförallt i större båtar, var det väl vanligt att detta hörde till båten och att det hängde 12 västar snyggt uppradade när man klev ombord. Nu för tiden, och i de flesta båtar jag har seglat på nyligen, så är det i stället personlig utrustning som var och en väljer utifrån sina krav och önskemål?

Reglerna verkar också skilja på att “det skall finnas ombord” och “varje besättningsmedlem skall ha”:

SECTION 5 – PERSONAL EQUIPMENT
Each crew member shall have:
Lifejacket

+

The person in charge shall personally check each lifejacket at least once annually.

Med den bakgrunden så verkar det ju lite udda att ställa krav på att någon skall visa upp 8 flytvästar på torsdag 18:00, när många i besättningen kommer 14:00 på fredagen för att vara i god tid till starten som går 16:00?

Eller hur löser man detta på ett vettigt sätt?

5 Comments

 1. Pelle Lindell Aug 11, 2016 Reply

  Nu löste det sig efter lite mer resonerande men jag tror många arrangörer känner att dom har ett ansvar som egentligen ligger på skepparen.

  • Anders Nilsson Aug 12, 2016 Reply

   Det är ju också trenden att kontrollerna ligger på skepparen mer och mer.
   Det skulle ur ett arrangörsperspektiv lätt kunna lösas att skepparen signerar ett dokument som säger att han garanterar att båten är försäkrad och är utrustad i enlighet med säkerhetskraven på regattan eller att båten är säker om arrangören inte har ställt några särskilda krav.
   Erfarenheten säger dock att det hittas en hel del brister mot till exempel OSR vid kontrollerna. Det är ju egentligen inte förrän bristerna i det närmsta är borta som man kanske kan övergå till ett signerat papper och stickprovskontroller.
   När vi körde Malmö Offshore för första gången i fjol hade vi inga OSR krav men om skepparen ville kunde vi gå igenom båten mot ISAF Cat 3 som en frivillig kontroll. En bra service tyckte jag för att förbereda sig inför mästerskap och Gotland Runt. Ingen anmälde sitt intresse. Inför VM starten i år var det istället fullt kaos in i det sista bara för att få ihop utrustningen. Det tycker jag säger en del om skepparens tagna ansvar. :-)

   Det är mycket som åläggs skepparen.
   På Grynet har jag inställningen att flytväst och säkerhetssele ansvarar man själv för att de fungerar. Innan racet samlar jag ihop flytvästarna och säkerhetsselarna för att bara kolla att patronerna står på grönt och att säkerhetslinorna/selarna är fräscha. Jag skulle inte vilja ha på mitt ansvar att någon lånar min flytväst och att den sen inte fungerar i ett nödläge.
   När vi seglar har alla flytväst på ombord.

 2. Anders Aug 12, 2016 Reply

  Brukar försöka samla in besättningens västar & livlinor innan besiktning, då jag som skeppare ofta får ta allt “roligt” (inkl säk-besiktning) själv. Alla på min båt har eget ansvar för sin personliga säk-utrustning och ska själva se till att utlösarmojängen inte har gått ut mm. Båtens säk-utrustning ser jag till att det finns, och ibland missar jag någonting. Listan är lång med grejor som ska lastas på inför SP2S och ÅFOR :-)

 3. Team Styrbord Aug 15, 2016 Reply

  Arrangören borde kunna nöja sig med att skepparen skriver under ansvarsförklaringnen, och ett dokument där denne garanterar att utrustningen finns ombord.
  Som skeppare brukar jag kolla med varje i besättning att de checkat sin flytväst, mån måste lita på att folk gör det dom ska. Sedan länge är västen personlig utrustning, de festa har pulat i AIS epirben, spinnrock ha en liten ficka för den.
  Båten har bara ett par västar i reserv.
  Jag tycker det skulle räcka med stickprovskontroller. Det funkar i andra länder.

 4. Carl Peter Carlsson Aug 16, 2016 Reply

  …eller så tar vi bort alla papper som skall skrivas på och som ändå inte tillför något annat värde än att fungera som pekpinnar till seglarna. Om vi istället låter skepparen/båten vara ansvarig och genomför besiktningar för att säkerställa att reglerna efterlevs så tror jag att det räcker för att hålla kappseglingsflottan på en god nivå.
  Vill vi öka nivån så tror jag vi kommer längre genom att erbjuda utbildning och cochning till de seglare som vill ha hjälp. Till exempel har jag de senaste fem åren genomfört kursen Kappseglingsutbildning för kölbåsseglare, som nu ca 550 deltagare varit med på. Vintern är perfekt för klubbverksamhet!

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.