Posts tagged with ‘imp. bob fisher’

  • Retro… IMP

    Ron Hollands IMP dominerade 1977. Här är en bra artikel av Bob Fisher om Admiral’s Cup...

    Read more
    6
    0