Posts tagged with ‘j/35’

  • How to run aground

    J/35 S/V Solution visar hur det går till under Blakely Rock Benefit Race. Känsliga tittare varnas.