Sweet… GP 42

GP42
Roma GP 42, rorkult och kvarn till grindern… mums! Video :-).