Sweet… Radical 40


“Down under” vet man hur man får till en häftig båt: Radical 40 från Murray, Burns & Dovell. 100 m2, 4 man och sväng/vingköl. Masten kan monteras isär så att hela ekipaget kan trailas eller packas i en container.