Sweet… Wasabi


Jon Sayers 12-meters racer byggd för att köra shorthand Melbourne-Osaka (5.500 distans). 12.0 x 3.74 x 4.400 kg. Men borde man inte ha rorkult istället för dubbla rattar?