Skip to content

1 Comment

 1. Åke Fredriksson
  Feb 15, 2007 @ 21:50

  Det var intressant att du tog upp Team EF. Under Whitbread 97-98 var Team EF det syndikat som fick störst genomslag i media av alla. Inte bara för att dom vann, tjejbåten som kom sist fick lika mycket uppmärksamhet. Team EF fick 65% av all mediaexponering under Whitbread. Worldwide.

  Jag jobbade då på MTV och vi producerade ett trettiotal filmer under tävlingen. Dessutom producerade vi en minut dagligen, “Dagens Whitbread-rapport” i TV4 lokalt i Göteborg. Stockholm och Malmö. Totalt drygt 100 rapporter. De låg alltid i anslutning till nyheterna så vi fick bra hjälp, den blev ju på sätt och vid ett nyhetsinslag. Men för att garantera att rapporten sändes så fick vi göra den som en reklamspot, dock med ett helt redaktionellt innehåll. Alla program som vi gjorde var sponsorfinansierade; Semcon, Peak Performance, Dagens Industri m fl.

  Team EF satsade drygt 200 miljoner kronor i två båtar och dom fick tillbaka en mediaexponering värd 1,6 miljarder svenska kronor! Den siffran får man fram genom att mäta och sätta ett pris på spaltmetrar i tryckta medier och timmar och minuter i radio och TV.

  Vad som enligt min uppfattning var unikt med Team EF, som ingen har varken förr eller senare, är att man satsade lika mycket på media och marknadsföring som på båt och besättning. Men även då var TV-bolagen kallsinniga till segling i TV. Det var tack vare sponsorerna som vi lyckades.

  För att överföra detta till Tjörn Runt så finns det ju sponsorer som använder tävlingen på ett seriöst och professionellt sätt i sin marknadsföring. Jag tror också att dom får en bra utväxling på sina insatser. Och det finns plats för fler.

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.