Skip to content

3 Comments

 1. Anders Peterson
  Apr 7, 2007 @ 19:41

  Hej,

  Roligt att VKSF tar tag i detta med LYS-cup, det har ju framförts önskemål om detta på VKSFs Lysmöten de senaste åren.
  Vill bara göra er uppmärksamma på att det redan inför 2007 finns en LYS-cup inplanerad. Denna cup som har tillkommit efter initiativ från SS Vendels i Frillesås och SS Kaparen i Gottskär, kommer att köras under namnet “Öarna Runt LYS Cup”. Ingående seglingar är Hermanö Runt 4/8, Tjörn Runt 18/8, Nidingen Runt 25/8 och Vendelsö Runt 1/9.
  Ingående klubbar har ställt sig mycket positiva till tanken på en “Öarna Runt LYS Cup” och det är vår förhoppning att denna skall bidra till att få ut fler LYS-seglare på banan. Cupen kommer att avslutas i samband med Vendelsö Runt den 1/9, då prisutdelning, fest med musikunderhållning och räkfrossa kommer att gå av stapeln i Bua Hamn. För att medverka i cupen krävs deltagande i tre av de fyra seglingarna.
  Cupen kommer inom kort att att annonseras på bl.a. VKSFs hemsida och på http://www.regatta.nu och även i samband med marknadsföringen av respektive ingående regattor. Information om cupen kommer också att ges fortlöpande på http://www.ssvendels.se.
  Vi önskar alla LYS-seglare välkomna att delta i “Öarna Runt LYS Cup” 2007.

  Med Vänlig Hälsning
  Anders Peterson
  Ordf. SSVE

  Reply

 2. SWE140
  Apr 9, 2007 @ 14:20

  Hej,
  Det är alltid roligt med en LYS-Cup. I västra Mälaren seglar vi Mälar-Cupen. I år kommer det vara 7 seglingar av sex arrangörer. De bästa fyra resultat räknas. I de punkter har det funtits många diskussioner. Det första finns det farhågor att för många seglingar splitrar antal deltagare på varje segling. Kommer de för tätta inpå varandra så finns det viss risk att familjen i land säger ifrån. Antalet seglingar som räknas har vi blivit tvungna att hålla nere för att folk inte tappa suget när de har fått förhinder. (ifjol var det 5 seglingar och 3 räknades). Hur det blir det får vi se iår. Jag hoppas att det var andra orsaker till minskning av detagare och den lilla ökning vi kunde se berodde inte på att det var färre seglingar.
  En annan aspekt vi tror oss kunna se är att seglingar där det är lätt för besättningen att kommer till har fått en ökning av deltagare. Traditionellt är dock en hel del seglingar kopplade till olika kubböar. Från och med iår kommer vi ha i Mälar-cupen två seglingar som seglas i Västerås strax utanför hamnpiren. Det blir inte bara uppskattad av seglarna (korta transportväga för många) utom även av åskadare. Dessutom ger det mersmak för andra seglare i stan.
  Vi har även en del diskusioner kring vilken tävlingsform arrangörerna borde använda. I den punkten är det visserlingen helt upp till arrangerande klubb men personligen tycker jag att det borde vara en blandning. I vår region föredrar många seglare av mindre båtar mindre kryss-länsbanor och helst flera race. Många större båtar vill ha mer utrymme och längre banor. I är kommer antagligen en av de sju regattor vara med omvänd LYS. Vi får se hur det tas emot.

  Lycka till med LYS-Cupen!

  //Peter

  Reply

 3. SWE140
  Apr 10, 2007 @ 12:27

  jag tänkte lägga till att om det finns intresse så titta gärna in på

  http://www.vml.se

  där finns lite information om vår LYS-Cup i västra Mälaren

  //Peter

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.