Skip to content

2 Comments

 1. ME
  May 3, 2007 @ 14:34

  Håller fullständigt med dig om engagemanget från hamnkommitén var beundransvärt och mycket välbehövligt och många hoppas nog att det faktiskt blir början på något mycket bra som förtjänar allt stöd och all assistans från båtplatsinnehavare.

  Tyvärr ligger det fortfarande nära till hands att tro att sittande styrelse mest betraktar båtplatsinnehavarna som andra klassens medlemmar och en lättillgänglig finansieringskälla att ösa ur efter behov och tämligen godtyckligt dessutom. Hur skall man annars tolka det tramsprat som förekommit om s k marknadsprissättning på båtplatser ( och insats/medlemslån och dyl)? Den enda logiska förklaringen till den typen av tankegångar är naturligtvis att generera ett överskott i någon del av verksamheten för att finansiera andra delar. Det normala i en medlemsförening är ju att få kostnadstäckning.

  Dessutom är det ju så att om någon båtplatsinnehavare frågat eller begärt förklaringar av GKSS har man fått svaret: om det inte passar kan du ju säga upp ditt kontrakt och teckna ett nytt med medlemslån på 30 000 SEK, knappast ett sunt sätt att behandla medlemmar i förening

  Så det kan nog fortfarande bli frågan om att Långedrag blir en parkeringsplats för stora motorbåtar som gärna betalar lite extra för båtplats i kombination med GKSS-logga…

  En annan förvånande kommentar från Styrelseordföranden var att 4,5 heltidstjänster gick åt till att ”sköta” hamnen. Jämför man detta med siffror från GREFABs verksamhet (10 hamnar, mer än 5500 båtplatser OCH vinterplaser med 23 anställda) kommer man fram till att GREFAB är ungefär 10 gånger effektivare på hamnadministration och skötsel.

  Fantastiskt anmärkningsvärt

  Farhågan är naturligt att hamnkommitén kommer att få det väldigt besvärligt att etablera sig och kunna arbeta fram en för båtplatsinnehavarna korrekt situation. Det ligger nära till hands att tro att styrelsen kommer att kalla in så många som möjligt av de medlemmar som inte har båtplats (gissningsvis mellan 3000 och 3500) för att återställa ordningen redan vid höstmötet.

  Medlemssiffran är för mig fortfarande förvånande, eftersom min gissning på antalet aktiva seglare, exklusive de som har båtplats, landar på ca 400. Men det är ju som sagt bara en gissning.

  Skeptisk ME

  Reply

 2. Sailing
  May 3, 2007 @ 21:06

  Helt klart bra om de aktiva kring hamnen ¨år bestämmande över hur hamnen skall skötas.

  Problemen finns dock när hamnverksamheten får mer att säga till om. Det blir mer viktigt enligt dessa att bygga sjöbodar o dyligt istället för att satsa på det sportsliga. Detta har hänt i andra föreningar och jag hoppas att GKSS kan hålla hårt om just det sportsliga.

  //

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.