Oktober


Kallt och jävligt – men väldigt vackert!