NORLYS handlingsplan 2008

Nästa måndag är det årsmöte i NORLYS. Lite kul att se deras planer för 2008.

Samtidigt undrar man ju lite vad som händer med LYS i Sverige. Nån som vet/hört/sett något?

NORLYS er klasseklubb for LYS-seilerne og vi har derfor alt fokus på aktiviteter og tiltak som kan bedre forholdene for LYS-seiling, samtidig som vi vil gjøre det som skal til for øke LYS-seilingen i kvantitet og kvalitet. NORLYS har gjennom sin økonomiske positive drift skaffet midler til å starte dette arbeidet for fullt, og følgende foreslåes som handlingsplan for 2008:

 • Avholdelse av regionsmesterskap inntil 4 steder i Norge.
 • Gjennomføre NORLYS-NORC rankingen uten at denne går på bekostning av breddearbeidet NORLYS står for, og samtidig gi et attraktivt tilbud for de ivrigeste
 • Videreutvikle internettløsningen for NORLYS med tanke på sponsorsamarbeid
 • Ta initiativ til målerutdanning og yte økonomisk bistand til dette
 • Yte arrangerende foreninger service i forbindelse med LYS-tall med mer.
 • Distribuere, på internett, innkallinger til terminfestede LYS-regattaer, og andre viktige hendelser og informasjon som styret vurderer som viktig for LYS- seiling.
 • «Opplæring» og samarbeidsrutiner med seilmakere og importører av seilbåter.
 • Revidere LYS-reglene, og videreutvikle samarbeidet med svenskene med tanke på felles regler fra og med 2009.
 • Samarbeide internasjonalt for å kunne dele empirisk grunnlag og beregningsgrunnlag med andre respittsystemer for egen viderutvikling.
 • Videreutvikle og systematisere arbeidet i LYS-komiteen.
 • Bidra til utvikling av flest mulig standarder.
 • Legge forholdene bedre til rette for at LYS-komiteen skal få statistikkdata fra regattaarrangører.