Royal Southampton Yacht Club | Frostbite Series


Nu har RSYC kört klart sin Frostbite för den här gången. Efter sju race såg resultatlistan ut enligt nedan. Foto: John Greenway/marineaction.co.uk.

1. Jump & Shout, X-332
2. Malice, HOD 35
3. J Dream, J/109
4. Njos, Corby 35
5. Jaguar of Burnham, J/109
6. Arc de Mer, Arcona 400
7. Joyride, J/109
8. Koko Kai, First 44.7
9. Just Plane Sailing, J/35
10. Prime Suspect, Mills 36

På slutet kom också nya Quokka med, och presterade en 2:a och en 1:a.

Och här har vi helgens mest optimistisa länsrundning från J-Dream :-)