Miljö + Segling = Sant (läs bra)!!

Vi är nu inne i en betydligt roligare och mer givande period av projektet, den del där vi börjar segla mer aktivt och ”knyta ihop säcken”, alltså den del där vi nu ser resultatet av en lång tids arbete.

Vår klara filosofi i projektet är att med segling knyta ihop klimat, miljö och framtid. Hur gör man det, är det nog flera som frågar sig? Och kan det gõras på ett trovärdigt sätt?

Svaret är ABSOLUT!

För kopplingen mellan segling och miljö(vänlighet) är självklar med ord som; vindkraft, liten eller ingen miljöpåverkan, framtid mm. Och seglare är generellt en skara mycket medvetna människor!

Blickar vi söderut och även internationellt så är det idag väldigt vanligt att ett budskap följer ett projekt eller en kappsegling, ex brõstcancerfonder, SIDA, EarthWatch, läkare utan gränser, rädda regnskogen för att nämna några. Det handlar inte längre om att bara sälja mer varor eller stärka ett varumärke genom en aggresiv marknadsföringskampanj, utan budskapet står lika hõgt som sponsorn/fõretaget självt. Detta skall vi nu utnyttja!

Vi ser massor av synergier i en sund mix av kommersialism och ett genomtänkt budskap för sporten segling:

1. Ett starkare medialt intresse
– oavsett plattform så kommer ett miljõbudskap om det genomfõrs på rätt sätt alltid att generera media och trovärdighet.

2. Etablering av nya klasser och seglingsformer
– Sponsorer som ser värdet och styrkan i ett integrerat budskap i sin egen marknadsfõring kommer att vilja satsa på exempelvis nya klasser och seglingsformer (ex shorthanded).

3. Framtid
– Om vi nu gõr ett bra arbete och tar till vara på de gyllene förutsättningar som ligger framför oss så kommer vi att kunna förankra den underbara bredd segling innebär, som ett härligt nöje och rolig sport, värd att satsa på! Där vi nu dessutom kan sprida information och kunskap om vad vi står inför när det gäller miljö och klimat.

Vi på 4 Oceans kommer under året röra oss efter kusten mellan kappseglingarna, där vi med hjälp av organiserande klubbar/organ kommer hålla föredrag och miljö-informationskampanjer. Vi kommer även att flitigt att synas i media, där vi framför vårat budskap. Vi vill främst nå ut till folket i båtar och kring kusterna, men kommer självklart att rikta blicken åt annat håll också.

För oss är det en lyx att få vistas på havet, det element som kan uppfylla en människa med hela registret av känslor, just det havet skall vi vara rädda om…

Christopher ”Bamse” Ringhagen & Madeleine Westin
4 Oceans