Skip to content

1 Comment

  1. PN
    May 6, 2008 @ 18:14

    Ett större tillflöde till Vänern ger ju samtidigt ett större tappflöde i göta älv, som nog inte tål så mycket högre flöden än idag med tanke på släntras och ökad erosion av stränderna. Så vad göra?
    Ett sätt är att sänka nivån och skapa en buffert ett annat sätt är att borra en tunnel till kusten, det finns en sådan utredning, vet du om det talas om den som ett långsiktigt alternativ?

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.