Skip to content

1 Comment

  1. PelleL
    Jun 9, 2008 @ 17:02

    Var det där den gamla Eivind Still ritade 3/4-tonnaren som hette “Kullenberg” från början? I så fall var jag med och tappade masten på den utanför Skagens rev 1989…=)

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.