Commodores’ Cup 2010?


Yeoman of Wight under årets cup. Foton: Kurt Arrigo/Rolex.

I juli, efter årets Commodores’ Cup, ställde jag frågan “tar SHF bollen att få med ett svenskt team 2010?”. Nu verkar det hända saker, och SHF han annonserat sina intentioner.


Mycket bra initiativ. Det fanns ju lite diskussioner i Norge förra vintern, så de kanske också är på hugget? Utanför SHF har man ju börjat fundera på hur man bäst organiserar IRC-seglandet under 2009. Och nu finns det ju ytterligare en anledning att faktiskt få ordning på både inmätning/optimering (att åka till Cowes utan att ha koll på regeln är nog ganska bortkastat) och en vettig serie under IRC.

Såg här såg teamen ut i år och här är resultaten.

Mer inspiration här: dag 1, dag 2, dag 3, dag 3+4, dag 5, dag 6 och videos.

Svenska Havskappseglingsförbundet 2008-11-20
Sten Edholm

Sverige överväger att ställa upp i Commodores Cup 2010

Svenska Havskappseglingsförbundet avser att anmäla ett lag till Commodores Cup I Cowes, Isle of Wight i augusti 2010.

Utgångspunkter;

 • Commodores Cup är en av Europas mest prestigefyllda tävlingar, den går vartannat år, nästa tävling sker 2010-08-14—21.
 • Arrangör är brittiska Royal Ocean Racing Club (RORC) tillsammans med Royal Yacht Squadron. Tävlingen har mycket god exponering i media.
 • Tävlingen går i Storbritanniens mest klassiska seglingsarena Cowes – på vattnen vid the Solent och kring Isle of Wight. Tidvatten är en viktig faktor. Exempel på tidvattenkartor i förenklad form bifogas.
 • Man seglar under Spec Regs Cat 3 med livflotte. Programmet är totalt 6 st banseglingar på the Solent, en 24-36 tim Offshore samt en segling Round Isle of Wight. Koefficienterna i sista banseglingarna ökar till det dubbla jämfört med de första, dvs spänningen stiger och man kan hämta upp sig på slutet.
 • Banseglingarna går i ett system av fasta bojar och märken, omläggning av bana sker oftast på radio, kombinationen ger snabba och skickliga banjusteringar.
 • Ett nationellt lag skall bestå av tre båtar i tre olika storlekar, handicapregel är IRC Endorsed. De tre båtarna skall ha IRC mätetal Class 1 – 1,120-1,230 (t ex First 45 eller större), i Class 2 – 1,075-1,119 (t ex IMX-40/Sinergia40/First 40,7) och i Class 3 – 1,025-1,074 (t ex X-332).
 • Anmälningsavgifterna för sponsrade båtar var 2008 för största klassen 10.000£, mellanklassen 900£ och minsta klassen 750£.
 • Vissa restriktioner gäller beträffande s k Group 3 sailors, dvs seglare som är betalda för det aktuella evenemanget eller är professionellt engagerade i segling på olika sätt. I de två mindre klasserna får enligt nuvarande bestämmelser endast finnas en besättningsmedlem Group 3 och i den största klassen högst 2 st besättningsmedlemmar i Group 3. Bakgrunden är att RORC vill stimulera breddsegling och att även mera normalt bemannade båtar skall känna att man kan vara med och kämpa om tätplatserna. Bestämmelserna för klassificiering är under översyn, sannolikt kommer bl a Group 2 att försvinna.
 • Nya regler kommer föreligga efter ISAF årsmöte november 2009, det är dessa som kommer att gälla för Commodores Cup 2010.
 • Minst 50 % av besättningen på resp båt skall vara medborgare i det land som anmäler laget.
 • Vid Commodores Cup 2008 deltog 15 lag, varav fyra kom från Storbritannien, fyra från Frankrike, tre från Holland, två från Irland, ett från Spanien och ett från Hongkong. RORC har senarelagt tävlingen för 2010 för att attrahera flera deltagare.
 • Allmän information om senaste RORC Commodores Cup 2008 framgår av http://rorc.org/comcup/index.php
 • Svenska Havskappseglingsförbundet är under SSF ansvariga för att ta ut nationella representanter till internationella mästerskap.
 • Strävan från SHF är att tidigt under vintern 2008/2009 kunna besluta om/annonsera ett svenskt lag. Uttagning till detta kommer att ta utgångspunkt från seglingsresultat 2007/08 men också resp båt/teams projektplan, sponsorer m.m. Resultat 2009 kommer att vara kvalificerande, men innebär ingen garanti för plats i förstalaget. Det är viktigt att seriösa team tidigt ges klartecken under vintern 2008/09 så att förberedelser och sponsorskap kan säkerställas i god tid.
 • Om flera svenska båtar är intresserade så kommer strävan vara att flera svenska team sätts ihop, varvid presterade resultat kommer vara avgörande för plats i SWE 01, SWE 02 etc.
 • Om det istället skulle visa sig svårt att få ihop ett svenskt lag kommer strävan vara att att skapa ett nordiskt/skandinaviskt team. Detta kommer att diskuteras med Finland/Norge under hösten och vintern 2008.
 • Avsikten är att erbjuda uttagna båtar en serie av möten/träningstillfällen under hösten/våren 2009/10 om segling på the Solent, om tidvatten och strömmar kring Isle of Wight, om IRC mm.
 • Vidare information om Commodores Cup 2010 avses meddelas vid SHF informationsmöten I Göteborg 2009-02-07 resp I Stockholm 2009-03-07.

För intresseanmälan och frågor, kontakta SHF vice ordförande Sten Edholm sten.edholm@collarpoint.se eller 070-592 75 57.