ORCi nu ännu rättvisare?

För er som seglar ORCi så har Bengt Falkenberg skrivit en bra sammanfattning på SHFs sida. Verkar vara läge att kontakta sin segelmakare om man vill ha en optimerad garderob?

…det finns en vilja att ytorna på seglen skall ligga till grund för straffet i mätalet. Tidigare har ORCI straffat hårt mot de segel som ligger utanför ”mallen”.

Storsegel med stor akterrunda kommer att bli ”billigare” då man tagit bort straffet med E corr. Detta är extra välkommet då vi i Sverige har ett val mellan att ORCI optimera eller Lys optimera akterrundan.

Det kommer även vara lönsamt i många fall att sy om existerande spinnakers för att optimera enligt det nya sättet att mäta. Det kan handla om ganska många kvaderat meter som man kan få ”gratis”.

Det finns ju både för- och nackdelar med en öppen regel där parametrarna är så väl kända. För de som har tid och pengar så är det säkert inga problem att varje år sätta sig in i ändringarna och optimera sin båt. Men i Sverige har vi <10 båtar som gör detta jobb?

Men alla andra mäter in en båt med den konfiguration man redan har. Och då är det uppenbart att båtar och segel som ligger utanför ”mallen” straffas. Trots att man varje år hävdar att det inte finns båtar som missgynnas, så gör man ändå relativt stora ändringar varje år för att bättre anpassa sig till ett modernt båtbestånd.

Nu är det OK med akterrunda.

Kanske tar man sedan tag i frågan om att båtar med inredda ändskepp är missgynnade (motion till årets ORC-möte):

Furthermore the C/R adjustment for heavy items is disadvantageous to standard boats, as boats that are lightly built with internal ballast are given substantial advantage compared to boats with full accommodation facilities fore and aft.

Prognosen är att utdragbart peke kommer att vara OK 2015 ;-)