E3 Målgång | video

Tack till Ericsson Media Team och regattatv.se som har redigerat (och som får betala för all bandbredd).