IRC i Finland

Det verkar som att våra grannar i öster har kommit längre än Sverige trots ännu senare start med arbetet kring IRC. Men man har ett tydligare ägarskap av frågorna med 7 man stark IRC-kommitté inom Finska Havskappseglingsförbundet med Jyrki Järvi och Sampo Valjus ochi spetsen. Dessutom en huvudmätman som ansvar för IRC.

Man ordnar öppna IRC-mästerskap i Hangö 1-2 augusti och har en egen egen ranking med fyra tävlingar (Espoo-Hogland, Pentala, Höstseglingen samt Helsingfors-Tallin). Dessutom är hela ORCi-rankingen “double scoring” med IRC.

From: “Sampo Valjus IRC”
Sent: Friday, May 22, 2009 8:19 AM
To: mikeurwin@rorcrating.com
Cc: jenny@rorcrating.com, caroline@rorcrating.com
Subject: IRC doubled in Finland

Hi Mike & co,

I’m happy to announce that we now (as Caroline certainly has noticed) have been able to more than double the number of IRC boats in Finland.

I have 28 applications (some waiting still additional data), 11 delivered and 15 in the RORC pipeline. And I hear there is still a couple of more to come.

The numbers are still a bit small, but at least the growth rate is substancial :).

One nice thing is that the Finnish IRC fleet is actually very homogenous, most boats in the 35-45 feet range, or IRC-wise TCC plus 1,00. This should keep the racing good. This is also reflected in the KSSS Gotland Runt entry list, where, if I may say, all the intresting boats are now in the IRC class.

Another nice thing in the “around 40 feet” Finnish fleet is that we apparently have still a lot of potential in the smaller boats..

One thing that seems to be popular is the possibility to race Dual Scored (ORC/IRC). The next big event will be Volvo Suursaari race, where we will have 10 + 10 yachts racing IRC or Dual Scored.

Looking forward to a bright IRC future in Finland :)

Br,

Sampo Valjus
Secretary
IRC Office Finland

Här är en inofficiell lista (från plaana) på båtar som har, eller är på gång att skaffa, IRC-cert…

Mini 6.50 – Känsäkoski
MIni 6.50 – Kotka
Hendersson 30 ”D” – Vicke Ruokolahti
Finngulf 43 ”Vivian” – Nieminen
Finngulf 43 ”Farr Out” – Timo Kotilainen
Finngulf 43 ”Viuhutar” – Juho Malmberg
Finngulf 43 – Salminen
Finngulf 46 ”Luna” – Harri Roschier
Salona 40 ”Nella” – Gustavsson
X 41 – Pekka Kauppi
X 41 – Riku Nissilä
X 34 ”Xilia” – Leif Nordström
X 35 ”XO” – Kekkonen
X 35 – Mikko Vanhala
IMX 40 – Sami Ranta
IMX 40 – Matti Ruokonen
IMX 38 – Sajaniemi
X 382 ”Elixir” – Petri Jääskeläinen
X 43 – Lauri Lundström
A 35 – Aatos kärkkäinen
A 40 ”Dondo” Rytövaara /Paasikivi
MM32 – Olof Rytövaara
½ ton ”Cresendo” – kari Lehtonen
½ ton Blues Tonistoseck
Inferno 31 ”valpuri”
Dehler 34 – Juhani Laakso
Mannerberg 34 “Sanna” – Matti Aaltio
Swan 45 ”Aurora” – Tuomas Siitonen
Swan 45 – Olkkonen
GR 42R ”Lexus” – Jani Lehti
Finnflyer 36 ”Blue Cafe”
Akilare Classe 40 – Romppanen
Arcona 370 – Kimmo Laipio
Luffe 43 – Kari Kangasniemi
Swan 40 “Barking Mad” – Jukka Hyyryläinen
Swan 40 “Fontana” – Pekka Paasikivi

Och i Estland…

A 40 RC Citroen Lauri Tammik
A 40 Merion
X 41 Priit Tammemägi
X 41 Mati Sepp
Beneteau 34.7 Debora Rodriques
Beneteau 34.7 Catarina Ye