Ny shorthandedracer?

nyshorthandedracer.jpg
En Bull 7000 på väg till Svanesund. Tydligen står shorthanded och Bohusracet på agendan. Kul!