St Barths Bucket 2009


När en 100-fotare räknas som småbåt… Tajt manöver 2:07 in i filmen.