Skaw Race återuppstår

Historiskt så var Skaw Race en prestigefylld och internationell havskappsegling helt i klass med Gotland Runt. Det var ett tufft race som ingav respekt, och som kunde knäcka både båtar och rutinerade besättningar.

Nu ökar intresset för havskappsegling i norra Europa. Både för båtar med full besättning, där IRC Baltic Open är ett bra exempel, och double-handed. Vi ser också att Fastnet Race lockar allt fler deltagare och har nu infört en maxgräns på 300 båtar. Men både Gotland Runt och Watskis shorthandedrace kan anses ganska beskedliga för modern 40-60-fotare. Och för en Class 40, TP52 eller Cookson 50 så finns få riktiga utmaningar i våra vatten.

Nu finns det långtgående planer att starta upp Skaw Race igen. Ett speciellt eventbolag har bildats för att utveckla konceptet tillsammans med RORC och Rolex. Det blir i så fall ett naturligt komplement till deras övriga race. Planen är då att alternera med Fastnet Race som ju går vartannat år (nästa gång 2011). Diskussioner pågår också med klubbar i Sverige, Norge och Danmark.

Målet är att till 2012 skapa ett tufft race på 500-600 sjömil, som skall kunna jämföras med Fastnet, Sydney-Hobart, Bermuda Race eller Middle Sea Race.

Som vi brukar säga, stay tuned!