Frostbite 2010 inställt

Frostbite inställt pga kyla! Det känns konstigt att uttrycka sig så men säkerheten måste komma i första rummet. Det handlar inte bara om säkerheten på tävlingsbanan utan även om säkerheten på vägarna. Det onormalt kalla vädret har ställt till bekymmer för en stor del av Sverige och Norden. Det höga lufttrycket i kombination med hård nordostlig vind medför även att vattenståndet utefter västkusten är ner till 70 cm under normalvattenstånd vilket får till följd problem vid sjösättning och förtöjning av båtar.

Prognosen för den kommande helgen ger oss bara marginellt hopp om förbättring av vädret och därför har vi i tävlingsledningen idag fattat detta beslut vilket vi hoppas att ni har förståelse för.

Vi är glada över att så många deltagare anmält sig och vi hoppas att ni är beredda på att göra så även nästa år.

Vi önskar er en riktigt God Jul och ett Gott Nytt Seglingsår 2011

Stefan Sjöström
MSS ordf.

Sture Andersson
Tävlingsledare

Petter Vedin
Seglingsledare