Den ultimata kompassen?

nexusdash-Maxi2.jpg
Det är alltid intressant att kolla på designkoncept. Även om det mesta inte kommer i produktion, så finns det ofta smarta idéer. Just det här är en prototyp på en jollekompass från Björn Bengtsson.

Här hade det varit kul att höra vad ni har för synpunkter på kompasser. Vad skall de egentligen innehålla?

Idén med kompassen var att maximera ytan för informationen, samtidigt som att jag ville göra den mer flexibel för att passa fler jolle- och båttyper.

Den stora skärmen har en kurvatur för att kunna få ordentlig och enkel överblick, speciellt under startmomentet då aktiviteten är närmare båtens centrumlinje. Efter startsignalen kan kompassen själv växla över till en delad layout, om det skulle vara fördelaktigt.

En annan viktig aspekt var hur den skulle monteras. För att vara enkel att ta med sig, och för att slippa göra ingrepp med skärverktyg, så valde jag att spänna fast den med en vävd rem, som trycker kompassens distanser mot masten. Eftersom där finns nästan lika många rigglösningar, som det finns båtar, finns där även två gängade hål på vardera av kompassens sidor, om man föredrar att göra en annan mer permanent fästanordning.

Utformningen av höljet, låter tampar och vajrar att löpa längs med mastens sidor, bakom kompassen, utan att de stör varandra varandra.

nexusdash-SkisserV3.jpg

nexusdash-1.jpg


nexusdash-Maxi1.jpg

nexusdash-render.jpg

nexusdash-render1.jpg

nexusdash-render2.jpg

nexusdash-render3.jpg

nexusdash-SkisserV1.jpg

nexusdash-SkisserV2.jpg