Lite för klassisk?

oldisnotsogold.jpg
Det är ju poppis att segla gamla fina båtar på den så kallade “antikrundan” i samband med Gotland Runt. Nu visar det sig att ORC Club, som är regeln KSSS kör efter, inte klarar av att mäta in gaffelriggar. När SK 55 Miranda (som var med på OS 1912) ville mäta in fick man det bistra beskedet från ORC:

Gaff rigs have been abandoned by the IMS several years ago.

Helt enkel för klassisk för att få vara med?

Att segla efter SRS hade ju funkat, men det är säkert inte politiskt korrekt…