Kappseglingsutbildning

Kappseglingsutbildning2012.jpg
Bra initiativ från StSS och Stenungsbaden. Vi kanske kan få Carl Peter att avslöja sina “sju tips för att aldrig komma sist” här på bloggen sedan?

Även om ni själva inte skall gå, så locka med någon kompis som är lite sugen! Detta är ett utmärkt tillfälle för att få folk att komma igång!

Hela programmet här.

Baskunskaper
• Kappseglingens organisation
• Vad gör de olika kappseglingsfunktionärerna?
• Olika former av kappsegling
• Hur man planerar sitt kappseglande

Hur man förbereder båt
• Klassregler, Mätning, klassbevis, m.m
• Navigationsutrustning, GPS, m.m
• Riggtrim
• Däckslayout
• Säkerhetsutrustning

Hur man förbereder besättning
• Lagbyggande
• Bra båthantering
• Arbetsfördelning och kommunikation
• Träning
• Personlig utrustning, m.m

Kappseglingens olika faser
• Registrering, invägning, inmätning, m.m
• Skepparmöte
• Utforma en vinnande strategi
• Väder, vind och ström
• Kappseglingens grundregler
• Starten, strategi och taktik
• Segla banan, strategi och taktik
• Sju tips för att ”aldrig komma sist”

Efter seglingen
• Resultatlistor och hur man kontrollerar sitt resultat
• Protestförhandling och medling