707 – Alive and kicking

707test-3.jpg
Kommer ni ihåg “Båt för alla – med sjösport-extra”?

5.75 kostade ett lösnummer.

Tidningen är ju för länge sedan nedlagd, men 707:an som de provseglade 1976 står sig fortfarande ganska bra. Båttypen kom ju upp i SRS-diskussionen där någon hävdade att SSF dödat den. Jag tycker den står sig väl fortfarande, och skulle inte ha något emot att pimpa en sådan. Både 707 och Dominant Race är fortfarande med och vinner race här på västkusten.

707test-2.jpg


Sedan har ju 707-seglarna i Falkenberg gjort en av de bästa speedsailingfilmerna. Jag har lite anknytning till filmen eftersom jag lärde mig segla i de där vågorna och dessutom har jag designat loggan på seglet. Lite kuriosa.

707test-4.jpg

Tidningsurklippen kom från Tomas Johansson, mannen bakom sailfast.se:

Såg ju att 707an nämndes i SRS-diskussionen och kom ju på att jag har lite material ligger som det aldrig blev nåt av. Det var efter att jag talat med Gösta Edwardsson som berättade att det skrevs en artikel om den i början som jag tog mig till biblioteket och gick igenom en massa tidningar tills jag hittade artikeln. Se bifogade bilder. 707an ritades 1970.

Samtal med konstruktören

I oktober 2006 fick jag för mig att ringa Gösta Edwardsson, konstruktör av 707an. Här följer en kort sammanfattning av de frågor jag fick svar på under mitt telefonsamtal med Gösta som gav ett mycket sympatiskt och ”vaket” intryck.
 
Av mitt samtal gör jag bedömningen att han är mycket öppen och tillmötesgående man som gillar när folk ifrågasätter och testar nya ideér. Kul tycker jag, och det rimmar väl med den konstruktion 707 är. Med den tidens mått en lika lyckad som okonventionell båt.
 
Jag hade sett lite olika uppgifter på konstruktionsår och fick nu veta att båten ritades redan 1970, bara året efter Peter Norlins succébåt Scampi. Också den var en okonventionell och snabb båt för sin tid. Det skulle dock dröja till -72 innan första 707:an sjösattes. Göstas tanke med båten var att rita en snabb och enkel båt. Något av en motreaktion på tidens IOR-båtar. 707:an är ”bara” en snabb båt utan hänsyn tagen till krångliga regler. Det visade sig vara ett klokt beslut och ännu mer än 35 år senare är den förbluffande lik moderna båtar i utförande och prestanda!
 
På frågan vad som är båtens starka sidor svarar Gösta just att ”Alla båtar ser ut så idag”. Den kryssar bra och planar dessutom på undanvind vid rätt förhållanden. Den står sig även bra idag om man jämför LYS-tal och då ska man tänka på att moderna båtar ofta har en stor gennaker.
 
Trots att det idag är mer regel än undantag med sänkköl på båtar i det här klassen av båtar skulle Gösta inte gjort mycket annorlunda om han ritat båten idag. Gösta konstaterar att en djupare sänkköl förvisso vore bra i vissa lägen, men att det skulle förstöra ide´n med en enkel, snabb och billig båt.
 
En modifiering skulle Gösta dock göra och det är att förlänga kölen ca 15 cm akterut. Det för att få en mer ”förlåtande” båt på kryss som inte stannar upp lika lätt om man inte håller exakt rätt ”spår”. Den ökade våta ytan är naturligtvis inte bra ur prestandasynpunkt men skulle ge de flesta seglare större möjligheter till att hålla god fart på kryssen. En toppseglare skulle inte behöva denna ”hjälp” men 707:an är som sagt tänkt som en snabb och bra båt ”för alla” och ingen OS-båt.
 
Denna förbättring är inskriven i reglerna och alltså tillåten att göra utan att LYS-talet förändras.
 
Gösta som arbetade på Volvo vid tiden för 707:an tillkomst kunde också berätta att självaste PG Gyllenhammar provseglat en 707:a efter att sett vad de höll på med på ”jobbet”. Viss sponsring förekom alltså från Volvos sida. Båtarna byggdes med hjälp av två formar varav en försvann och förstördes under oklara omständigheter och den andra är oklar om den finns kvar eller ej. Den ena formen som åtminstone fanns kvar längst stod på Kvarnfallets varv.
 
Tomas Johansson SWE 62

707test-5.jpg