En fördäckares perspektiv


Snyggt från Gustav Gabinus på Luffe 4004 Joesphine under Höstknalten 2011. Saknar Blur i inslaget?