Från loggbok till Facebook

Lyssna: Vetenskapsradion: Forum

I hundratals år har seglare rapporterat från sina äventyr på haven i dagböcker, brev och reseskildringar. Berättelserna har handlat om strapatser och vardagsslit men också om exotiska platser och nya upptäckter. Etnologen Hanna Jansson säger att dagens långfärdsseglare följer i deras spår, med idag använder de i stället hemsidor och bloggar för att berätta om sina upplevelser av hav och hamnstäder.

Dessutom handlar det om ett fenomen som forskarna kallar för administrationssamhället. Planering, utvärdering, möten, miljöarbete, mångfaldsplaner, informationspolicys – och så lite datorstrul på det… Den administrativa bördan ökar i svenskt arbetsliv. Sjuksköterskor, lärare och poliser är exempel på yrkesgrupper som ska göra allt mer administrativt arbete, men syftet, att spara pengar och att effektivisera, tycks inte uppnås. Istället ökar stressen samtidigt som antalet vårdtimmar blir färre, antalet uppklarade brott minskar och lärotimmarna gör ned. Det säger Anders Ivarsson Westerberg vid Samtidshistoriska institutet på Södertörns högskola.

Programledare är Urban Björstadius.