Hur stora blir avstånden i kappsegling?

I en annan tråd diskuterades SRS och hur stor skillnad mätetalet egentligen gör. Det efterlystes en uppskattning av effekterna av bra segel, slät botten, tajt besättningsarbete, bra vägval och allt annat som gör att man placerar sig bra.

Det hade naturligtvis varit kul att föra ett resonemang om detta, men frågan som slog mig var hur stora differenser är det vi pratar om? Mellan första båt och mitten på fältet? Till de som stänger grinden? Skiljer det mellan olika race?

Så jag kunde inte hålla mig. Jag tog korrigerade tider från ett antal race. 3-4 årgångar av Tjörn Runt, Gotland Runt, Færdern, Ornö Runt och Sandhanmn Open Hav. Jag tog bara den klass som innehöll 35-40 fotarna (typiskt 30-50 båtar med SRS 1.25-1.35) utom på Ornö Runt där jag tog hela fältet. Spridningen borde ju bli densamma oavsett om man tar en klass eller ett helt race om inte vädret ställer till det. Totalt nästan 1100 båtar.

Parallellt gjorde jag samma sak för Bohusracet och Watski Twostar (enskilda etapper) med 1046 båtar. Och resultaten var nästan identiska.

racingdifferences.jpg
På den nedre axeln hur långt efter segraren man är (% korrigerad tid). På den vänstra axeln hur stor del av deltagarna som återfinns i varje intervall. Observera att detta är korrigerade tider som ju är 25-35% högre än de seglade tiderna.

Det är inte meningen att detta skall vara särskilt vetenskapligt, men några slutsatser kan man dra:

 • Mitt i fältet så är man mellan 5 och 20% efter segraren. Snittet ligger på ca 10%.
 • 20% av båtarna kommer in inom 5%.
 • 50% av båtarna alltså inom 10%.
 • 80% av båtarna inom 20% efter segraren.
 • De sista 3 båtarna är mellan 20 och 40% bakom täten. Snittet här är 25%.
 • I shorthanded så är de sista båtarna i medeltal 33% bakom täten.
 • I övrigt är skillnaderna mellan full besättning och shorthanded små.

Hur mycket betyder skillnader i mätetal då? På topp 20 så diffar det i snitt 0.5% mellan placeringarna. En sänkning från 1.30 till 1.29 motsvarar ca 1.5 placeringar. Jag har testat detta i de faktiska resultatlistorna och en sänkning på 0.01 innebär t.ex. att en 10:e-plats i stället skulle blivit: 9 7 7 8 8 6 9 7 9 8 9 10 9 8 10 10 5 10 8 = snitt 8.26.

OK, nu börjar vi få lite perspektiv.

När vi fick J/109 så låg vi mitt i fältet. Lite surt eftersom vi hade gått bra i vår gamla båt och det var ju inget fel på utrustningen. Så ett antagande skulle vara att vårt sätt att segla båten var det som gjorde att vi var 10% sämre då än vi är idag när vi har lärt oss den?

I racen ovan finns inga båtar med riktigt dåliga prylar. På R36 på Færdern eller på Sandhamn Open så har alla hyfsade grejer. Men det diffar ändå rejält i fältet.

Om man ville, skulle man kunna dela upp dessa avstånd i olika komponenter.

 • A% av resultatet beror på material. Segel, bottenfinish, viktfördelning, …
 • B% av resultatet handlar om hur besättningen hanterar båten. Trim, viktplacering, manövrar, …
 • C% av resultatet beror på vägval och taktik.
 • D% av resultat påverkas av mätetalet

Där summan är 5-20% för de flesta av oss, men i bland så högt som 30-40% om man har långt kvar i flera kategorier. Det skiljer så klart mellan båtar, olika race, typer av banor…

Men det står helt klart att det är ganska stora avstånd vi pratar om innan man får allting helt rätt.