Karukera tillbaks i listan på Tjörn Runt

karukera-tr13-1
När vi ändå håller på att diskutera kappseglingsreglerna, och hur svårt det verkar vara att förstå dem, så kommer här ett annat case.

Vi som bara läste seglingsinstruktionerna inför Tjörn Runt antog att man skulle ha flytväst på. Så när någon protesterade på Karukera (bilden) så var det väl inte så konstigt att de åkte dit. Men efter överklagande så visar det sig att det var ett syftningsfel i inbjudan och seglingsföreskrifterna, så den skärpta flytvästregeln gäller inte. Där ser man…

Överklagandet:

ÖVERKLAGANDE 2/2013
A observerade under kappseglingen att ett antal av besättningen ombord på B inte hade flytväst påtagna. Eftersom det framgick av seglingsföreskrifterna att det var obligatoriskt med flytväst lämnade A in en protest. B diskvalificerades vid den följande förhandlingen och överklagade med motiveringen att det framgår av regel 1.2 att de tävlande själva ansvarar för att ha på sig personlig flytutrustning och att den regeln enligt regel 86.1b inte får ändras av seglingsföreskrifterna.

SSF:s BESLUT den 30/9 2013
Protestkommitténs beslut att straffa B upphävs och båten återinsätts med sin ursprungliga placering.

Motivering
Inbjudan och seglingsföreskrifterna (SF) får ändra en kappseglingsregel med de begränsningar som framgår av regel 86 och på det sätt som anges i den regeln. Inbjudan 1e och SF 1f hänvisar till KSR S17.2 trots att KSR S över huvud taget inte gäller för tävlingen. Någon hänvisning finns däremot inte till regel 40, Personlig flytutrustning, som är den regel som kunde ha ändrats. Den ändring som anges i inbjudan och seglingsföreskrifterna gäller därför inte och det är enligt regel 1.2 upp till varje besättning att själv avgöra om flytplagg ska bäras eller inte.

SSF:s kommentar
Klaganden och protestkommittén har ställt några frågor som SSF ger följande svar på:

Får SF ändra regel 1.2?
Nej det får de inte. Regel 40 innehåller emellertid en skärpning av kraven på personlig flytutrustning och den regeln får ändras. Det är alltså ingenting som hindrar arrangören från att skärpa kraven ytterligare genom en seglingsföreskrift som hänvisar till regel 40.

Får en båt protestera mot en båt i en annan kappsegling?
Det finns ingenting i regel 60.1 som begränsar en båts rätt att protestera till att gälla båtar i den egna kappseglingen.

Får PK rådgöra med t.ex. tävlingsledningen utan att parterna är närvarande?
Parterna har enligt regel 63.3a rätt att närvara hela tiden när bevisningen läggs fram. Det är däremot inget som hindrar PK från att – utan att parterna är närvarande – rådfråga kappseglingskommittén när det gäller att bestämma en gottgörelse eller ett lämpligt straff. Det är en del av den enskilda överläggningen och beslutet som PK tar utan insyn.

Det är mycket viktigt att arrangören för att undvika felaktigheter och missförstånd använder sig av den text som anges i Tävlingsreglementets mallar. Någon medlem av PK bör känna ansvar för att kontrollera de handlingar som gäller för tävlingen, inte minst de som på ett eller annat sätt påverkar PKs arbete under tävlingen. Texten till seglingsförskriften och SSFs säkerhetskodex finns tillgänglig på Seglarförbundets hemsida svensksegling.se > För arrangörer > Tävlingsreglemente.

Svenska Seglarförbundet
Regelkommittén

Aina Hellman Jurander
Handläggare

I beslutet som inte kan överklagas har deltagit: Thord Elfström, Aina Hellman Jurander, Håkan Larsson och Mats Skoting.

Om vi struntar i det specifika caset, så måste man ju ställa sig frågan hur svårt det skall vara att arrangera en kappsegling?

Tjörn Runt är ju Sveriges största kappsegling och StSS har hyfsad koll på läget? Men ändå blir det så här. Och var det inte en lång diskussion för några år sedan när kommatecknet satt fel i inbjudan – vilket gjorde att vinnaren hade kunnat anmäla sig på ett annat sätt än alla andra? Och nu visar det sig att KSSS inte fått till formuleringarna kring hur man seglar banan på ÅF Offshore Race utan att bryta mot lagen.

Har det alltid varit så här? Har reglerna blivit krångligare? Eller är det bara så att innan Internet fanns, så hade man ingen aning om vad som hände i nästa vik?