Krångligt att vara arrangör?

Då och då kommer frågan om funktionärer upp. De är för få och det saknas intresse brukar det heta.

Nu senast aktualiseras frågan i ett öppet brev från Anders Nilsson på Öresund Regatta till SSF, eftersom flera race verkar sakna tillräckligt utbildade funktionärer för att få sanktion…

Öppet brev till Skånes, Smålands och Svenska seglarförbundet

Nedan är kartan över de platser som SSF kört licensuppdateringar för tävlingsledare, seglingsledare, besiktningsmän och jurymedlemmar/domare för att täcka Sveriges behov av funktionärer.

Utbildningsansvariga menar att det är viktigt att dessa görs med fysisk närvaro. Varför? Med minimala ändringar i regelboken krävs alltså fysisk närvaro.

arrangorskurser
Söder om linjen Stockholm – Göteborg har det hållits 1 uppdateringstillfälle. Resultatet ser vi nu när sanktionsansökningarna ska in för 2014 års regattor. Klar brist på funktionärer då de inte brytt sig om att åka iväg till Stockholm eller Göteborg. Övriga orter i programmet saknar möjlighet att nå med kollektivtrafik…

LICENSUPPDATERINGAR
26-27 januari Arlanda Svenska Seglarförbundet
09-februari Helsingborg Svenska Seglarförbundet
16 februari Stockholm Svenska Seglarförbundet
23-februari Göteborg Svenska Seglarförbundet
09-mars Västerås Västmanlands Seglarförbund
10-mars Göteborg Svenska Seglarförbundet
16-mars Sundsvall Svenska Seglarförbundet
23-mars Mariestad Värmland-Västergötlands Seglarförbund

Sedan så har det varit ett uppsamlingsheat i Göteborg o Stockholm.

De anslutna klubbarnas i SSF, Skånes- och Smålands seglarförbund kan inte anse detta vara tillräckligt med tillfällen och platser. Samtidigt ställer arrangörskommittén krav på att sanktionerade tävlingar kräver blå eller röd tävlingsledare, seglingsledare och säkerhetsansvarig.

Inför 2014 kommer med all säkerhet dessa certifierade funktionärer att saknas i många klubbar. Flera av förbunden har i år fått problem som de inte haft tidigare. Klubbarna kan inte få sanktion. Följden blir att race kommer att få läggas ner eller köras utan kappseglingsreglerna. Alternativt så löses det på pappret och med funktionärer som inte är certifierade funktionärer men fortfarande fullt kapabla uppgiften.

Om vi som ännu inte har något certifikat vill skaffa ett så är det 2 dagar mitt i sjösättningstider som gäller. Detta, med motiveringen, att utbildningen ska ha praktik inbakad i anslutning till den teoretiska delen. Denna blev inställd för det fanns ”inget intresse”.

Hur kan ni vara förvånade över att ingen är intresserad?

Problemet är att vi som seglar också måste ta på oss att arrangera för varandra om det ska bli några race. Vid planeringen av utbildningar måste ni ta hänsyn till detta.

Gör det enkelt!

– Uppdateringar av licenser bör kunna köras on-line i webinar form.
– Blå seglingsledare bör kunna köras med teoridel på vinterhalvåret antingen i webinarform med inlämningsuppgifter eller i lektionsal. Praktik kan klubbarna ta hand om. Röd seglingsledare bör till exempel kunna certifiera praktikdelen för blå seglingsledare
– Gör skillnad på utbildningarna för blå och röd. Röd kan i så fall motiveras att föras i seminarieform.
– Motsvarande kan göras för domare.

Hälsningar

Anders Nilsson
Malmö
+46 706 39 90 65
http://sundetregatta.blogspot.com<

Senast jag var involverad i funktionärsfrågan var 2011 när man ordnade “Funktionärsutbildning för aktiva kappseglare” som en slags genväg för oss som var lite “up-to-speed”. Jag var lite sugen på att bli domare, men det visade sig vara extremt krångligt och jag tror inte ens att jag lyckades registrera mig på rätt ställen i systemet. Nästan 70 aktiva kappseglare var intresserade, men jag är osäker på hur många som fullföljde.

ssfledareutb
Nu har man höjt kraven för det som kallas regional tävling, dvs alla normala SRS-race som finns i tävlingskalendern, men det verkar inte riktigt finnas beredskap ute i landet. Flera race söker i stället för “lokal tävling” där man inte kommer med i den vanliga kappseglingskalendern där vi normalt hittar våra race.

Jag är för en högre nivå på de race som vi seglar. Så klart skall allt funka korrekt, från inbjudan till resultatrapportering. Men jag ser också att de allra mest meriterade klubbarna som KSSS, StSS och NSS är de som har haft störst problem de senaste åren.

SSF har “ökad tillgänglighet” som ett fokusområde och “fler klubbar som arrangerar kappsegling” som ett uttalat mål.

Om vi nu har ett stigande intresse för kappsegling, borde inte detta gå hand i hand på ett bättre sätt?

Det är möjligt att klubbarna fått bra förvarning, men har struntat i de möjligheter man hade att utbilda sig? Eller så har man tänkt på regionala jolleregattor och missat att samma krav gäller för en SRS-segling runt en ö? Oavsett hur det är så borde detta inte komma som en överraskning för någon.

Det känns otroligt tråkigt om detta blir ett hinder för den positiva utveckling vi ser inom breddkappseglingen.