Vad tyckte seglarna om Tjörn Runt 2013?

trundersokning13-01
Som traditionen påbjuder så hade StSS Tjörn Runt-träff på Båtmässan. Ungefär 70 seglare dök upp för att få höra vad som planeras inför årets race. Men först fick man igenom den enkät som seglarna svarat på under hösten.

Vi visste ju redan tidigare att de flesta var positiva, och resultaten verkar bekräfta detta. Över hälften av seglarna tyckte att det var en bra grej med två banor.

Vad tyckte seglarna om Tjörn Runt 2013?
Carin Kling redovisade uppföljningen av Tjörn Runt 2013. Enkäten skickades ut till 424 st. av de som var anmälda. 243 st. svarade på enkäten (57 %). Av de som svarade hade ”medelseglaren” seglat Tjörn Runt 1 till 5 gånger i en kölbåt upp till 28 fot med en besättning på 3-4 personer med en medelålder på 44 år.

Resultatet i enkäten ger en god fingervisning av vad seglarna tyckte om 2013 års jubileumsupplaga. Seglarna var entydiga i att de vill ha två olika banor med en tydlig SRS gräns. De tyckte att det var roligt, nytänkande och utmanande att segla motsols runt Tjörn. När det gällde frågan om vilket håll Tjörn Runt ska seglas vägde start på Stigfjorden över med 44,6% mot 36% för start på Askeröfjorden.

Man kan hitta hela materialet här.

trundersokning13-02

Även gränsen mellan klasserna låg rätt. Till sommaren lär det inte finnas en valmöjlighet, utan man placeras automatisk på en bana baserat på SRS-tal.

trundersokning13-03

Seglarna gillade att segla åt “fel håll” och man tyckte det var både utmanande och roligt.

trundersokning13-04

När det gäller vilket håll man skall segla framöver så är seglarna splittrade. Många gillar det nya upplägget, men nästan lika många vill starta på Askrikefjorden.

trundersokning13-05

Vad jag var förvånad över var hur många “nya” seglare som var med och hade svarat på enkäten. Man lever ju lite i tron att det är samma gamla båtar som alltid är med, men många har kommit till de senaste åren. Det hade varit intressant att få bättre upplösning på 1-2-3-4-5 år i stället för att veta om man seglat 31 eller 41 gånger vilket kanske inte gör så stor skillnad för hur man uppfattar racet.

trundersokning13-06

Även medelåldern var lägre än vad jag trodde, och det är kul att många besättningar är <40 i snitt. Vad gör man för att få ännu fler yngre seglare? Medelåldern på träffen på mässan var i alla fall avsevärt högre :-)

trundersokning13-10

Det är också intressant att se vilka arrangemang seglarna är med på. Skepparträffar, after-sail och prisutdelning på Stenungsbaden är det som gäller. Jag tycker som tidigare att man skall lägga krutet på dessa aktiviteter både fredag och lördag.

trundersokning13-multihull

En av de saker som vållade lite diskussion var den nya flerskrovsbanan. Det har ju seglats flerskrov på Tjärn Runt under många år, men man har aldrig räknats i totalen. Nu när man har flera banor så insåg man väl att man kunde ge flerskrov rätt status med egen bana och eget pris. Man slipper segla runt Hätteberget, men får en lång bana inne på Hakefjorden.

Som referens finns enkäten här.