Mätning för kölbåt för SRSv | Stockholm

Stockholms seglarförbund bjuder härmed in till mätning för SRSv mätbrev för intresserade.

Vid mättillfällena kommer mätman Johan Tuvstedt och mätassistent att ordna med mätning av deplacement, skrov, rigg och djupgående. Seglen mäts lämpligen av segelmakare eller av mätman vid annat tillfälle.

Mätningen kommer att kosta båtägaren mellan 1800kr och 2300kr beroende på hur många deltagare det blir vid tillfället samt beroende på framkörningssträckan för kranen.

Mättillfällena är maximerade till 8 båtar per tillfälle och vi förbehåller oss rätten att ställa in tillfället om det blir färre än 4 båtar.

Mättillfällena kommer att äga rum enligt:

Trälhavets Båtklubb: 2014-05-06, kl 15.00-19.00 ca
Bullandö Marina: 2014-05-20, kl 15.00-19.00 ca

Mer info & anmälan.