I Laser från Göteborg till Strömstad

I morgon kör Kristian Sundborn och ett par andra Laserseglare från Göteborg till Stömstad, med pit-stop i Mollösund och Fjällbacka. En kul utmaning, som dessutom bidrar till ett riktigt bra ändamål. Hittills har man samlat in 700.000:-.

Vädret ser ju ut att bli bra om man gillar 5-7 meter halvvind/slör? Är det någon som har ett polardiagram för en Laser så hade vi kunnat göra en routing :-)

Man följer äventyret bäst på Kristians Facebook.

CBRE seglar för barnen i Sierra Leone

Kristian Sundborn jobbar till vardags med uthyrning av industri- och logistiklokaler på CBRE i Göteborg. Hans intresse för utmaningar, gärna inom sport, i kombination med CBRE:s samarbete med Plan International har lett fram till en annorlunda utmaning.

Kristian ska, tillsammans med svenska landslagsseglare i Laser, segla laserjolle från Göteborg till Strömstad den 7-9 oktober. Seglatsen kommer att få ta maximalt tre dygn i anspråk vilket gör det till en tuff prestation som är både väderberoende och krävande. Teamet kommer att bestå av fyra laserjollar.

CBRE arbetar tillsammans med Plan International för att samla ihop pengar till välgörenhet. Målet är att bidra till ett bättre liv för en hel generation barn och ungdomar, med ett särskilt fokus på flickornas situation, i ett av världens fattigaste länder – Sierra Leone.

Runt om i världen är 65 miljoner flickor uteslutna från skolgång, vilket leder till att de mest marginaliserade och utsatta barnen ofta är just flickor. Om flickor får tillgång till utbildning kan de inte bara öka sina egna möjligheter till ett bättre liv, en högre utbildningsnivå leder även till stora förbättringar för flickornas familjer och närsamhälle, och bidrar på sikt till att bryta fattigdomens onda cirkel.

CBRE:s verksamhet i EMEA-området är Plan Internationals främsta företagspartner i ett internationellt investeringsprogram som sträcker sig över tre år och omfattar sociala investeringar på 7,4 miljoner euro. Programmet kommer att bidra till att över 135 000 barn – främst flickor – i Sierra Leone får en utbildning. CBRE förbinder sig till att bidra med minst 850 000 euro genom företagsdonationer och donationer från enskilda anställda. Pengarna går till stipendier, bättre skolbyggnader, yrkesutbildning för kvinnliga lärare och assistenter, stöd för barn med funktionshinder samt en kvalitetshöjning av undervisningen på 780 skolor i fem olika distrikt i Sierra Leone. Projektet får även stöd genom den brittiska regeringens internationella biståndsplan, vilket innebär att den brittiska regeringen matchar de bidrag som kommer in från företagssidan.

”Mitt mål är är att få åtminstone fem företag att donera minst 10 000 kronor vardera. Jag har kontakt med flera företag som stöttar projektet och det ser redan ut som om målet kommer att överträffas. Varje krona gör stor skillnad för barnen i Sierra Leone. Jag känner att tajmingen för att göra denna satsning ligger rätt i tiden och jag känner att jag också vill bidra på något sätt”, säger Kristian Sundborn.

”Detta är ytterligare ett av de projekt vi arrangerar inom CBRE EMEA för att samla in pengar till Plan International. Vi är oerhört stolta över det engagemang våra anställda visar för detta insamlingsprojekt, inte minst Kristian Sundborn som verkligen gör någonting extra”, fyller Louise Pergament i, Charity Officer för CBRE i Sverige.

För den som vill bidra till projektet märk insättningen med ”CBRE seglingsprojekt, PLAN International” BG 900-7311 PG 900731-1.