Koll på licensen?

Nu rullar Seglarförbundet ut licenserna som det beslutades om på den extra Seglardagen.

Från och med säsongen 2016 ska den som är ansvarig ombord, normalt rorsman, inneha en tävlingslicens som utfärdas av SSF, för att få kappsegla på nationell och internationell nivå i Sverige. Tävlingar där man behöver licensen är t ex SM, JSM, KLM, nationella kval och rankingseglingar, NoM, JNoM, EM och VM. Nu kan du teckna din licens.

Mer info här.

Förutom mästerskapen så är det tre storbåsttävlingar som berörs;

Internationell tävling:
– ÅF Offshore Race

Nationella tävlingar:
– Marstrand Big Boat Race
– Seapilot 2Star

Det är ju några frågor som dyker upp… Vad är det som gör Seapilot 2Star till en mer nationell tävling än Bohusracet som är regional? Eller Marstrand Big Boat till en mer nationell tävling än Tjörn Runt (eller Sandhamn Open)?

1.10 Klubbtävling
En tävling är klubbtävling när inbjudan riktas till medlemmar i en och samma klubb som tillhör Svenska Seglarförbundet (SSF). För en klubbtävling behövs ingen sanktion.

1.11 Lokal tävling
En tävling är lokal när inbjudan riktar sig medlemmar i den egna klubben och/eller medlemmar i kringliggande klubbar inom distriktsseglarförbundet (DSF) där klubben verkar.

1.12 Regional tävling
En tävling är regional när inbjudan riktas till medlemmar i olika klubbar anslutna till distriktsseglarförbundet (DSF) inom det egna distriktet eller angränsande distrikt.

1.13 Nationell tävling
En tävling är nationell när inbjudan riktas till medlemmar i olika klubbar i alla distrikt och som är medlemmar i SSF.

1.14 Internationell tävling
En tävling är internationell när inbjudan riktas till medlemmar i flera nationella myndigheter anslutna till International Sailing Federation (ISAF).

Om nu tanken med licens var att de som kappseglar mycket skall betala mer…

Att inom Svensk segling införa tävlingslicens för de som kappseglar, handlar om att rättvisa. Det är rimligt att de som kappseglar, betalar lite mer än de som inte kappseglar. Svenska Seglarförbundet lägger stora resurser på olika saker som kommer de som kappseglar tillgodo.

…så känns det ju lustigt att far och dotter som seglar ett shorthandedrace i en J/80 som årets äventyr skall ha licens, men om jag kör Lidingö Runt, Ornö Runt, ÅF Inshore race, Kräftköret, Hyundai Cup & Gran Prix i min hotta 50-fotare så behöver jag ingen licens? Det kommer att bli en pedagogisk utmaning….

Det andra handlar om information. Ingen av inbjudningarna/NoR för de här racen säger någonting om licens, men jag antar att det måste ses som ett formellt krav för att få segla? Framförallt Seapilot 2Star lockar ju många sällankappseglare så där är det nog viktigt att man går ut med information ASAP.